Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Syniad Da: Petrol, Pyst a Peints - Busnesau Cefen Gwlad
Brian Llewelyn
ISBN: 9781845273361 (1845273362)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2013
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 112 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae dau arwydd masnachol yng ngogledd sir Benfro sy'n tynnu llygad ac yn ennyn diddordeb yn y busnesau hynny. Un yw 'Tafarn Sinc' yn hen bentref chwarel Rosebush. Yr ail arwydd yw 'Brian Llewelyn a'i Ferched' ar fusnes lle petrol a siop wledig ger Eglwyswrw. Yr un teulu sy'n gyfrifol am y ddau fusnes.

The story of successful businessman Brian Llewelyn and the two family businesses run by himself and his three daughters in north Pembrokeshire, namely the 'Penfro' garage and rural shop near Eglwyswrw, and the 'Tafarn Sinc' pub in Rosebush.
Maer gyfres Syniad Da, a gyhoeddir gan Wasg Carreg Gwalch, yn syniad ardderchog. Cyfres o lyfrynnau gan bobol syn rhedeg busnesau yng nghefn gwlad yw hon cyfrolau gyda straeon da, darllenadwy, ac wediu hanelu at ysgogi eraill i wneud yr un peth. Mae Petrol, Pyst a Peints yn ddarllen difyr ac yn ysbrydoliaeth.

Fedra i ddim honni mod in adnabod Brian Llewelyn ond rwyn ei gofion iawn yn slabyn o fachan ifanc gyda llond pen o Gymraeg Sir Benfro yng Nghlwb Ffermwyr Ieuanc Clunderwen pan oeddwn in gweithio ir Urdd yn y sir. Ac mi fm yn ffodus i gael cinio dydd Sul ddwywaith neu dair yn un oi fusnesau, Tafarn Sinc, Rosebush ffodus, oherwydd maen lle poblogaidd imbed, o ddefnyddio tafodiaith Sir Benfro.

Stori yw hon am fachgen a anwyd ar fferm yn ardal Llangolman, ac er iddo basior arholiad i Ysgol Ramadeg Arberth, gadawodd yr ysgol yn bymtheg oed a mynd adre i weithio ar y fferm. Rhoddodd gynnig ar fynd yn blismon a threuliodd gyfnod yn helpu i gadwr heddwch yn Aberdr.

Ond yn l iw gynefin y daeth, a chael swydd gyda'r Comisiwn Coedwigaeth a phrynu peiriant i drin gerddi cymdogion gydar nos ac ar benwythnosau. Dyna haur awydd i sefydlui fusnes ei hun. Yn fachgen cyfeillgar, allblyg, cafodd swydd wedyn yn mynd o gwmpas ffermydd yn gwerthu dip a meddyginiaethau defaid a bwydydd anifeiliaid. Yn rhinwedd ei swydd daeth i adnabod ardal eang ar draws siroedd Penfro, Caerfyrddin a Cheredigion profiad a fu'n hynod werthfawr ymhen rhai blynyddoedd pan sefydlodd ei fusnes ei hun.

Yr hyn syn dod yn fwy a mwy amlwg yn y gyfrol yw pwysigrwydd y gallu i weld cyfle a gweithredu ar y cyfle hwnnw, ac achub y blaen ar fusnesau eraill, gan ragweld beth fydd y teclynnau neur chwiwiau nesa cyn bod neb arall yn eu gweld. Dyna ddawn Brian Llewelyn, ynghyd 'i adnabyddiaeth o'i fro ai phobol cyfuniad perffaith i un ag awydd sefydlui fusnes ei hun.

Maen stori gyffrous, ac yn ogystal r Dafarn Sinc yn Rosebush, y busnes petrol a'r siop ger Eglwyswrw lle bu hefyd yn gwerthu offer fferm ywr rhan amlycaf oi fusnes. Bun mewnforio o Iwerddon, yr Almaen ar Unol Daleithiau ac yn gwerthu i bob rhan o Brydain a thu hwnt.

Erbyn hyn maer arwydd Brian Llewelyn ai Ferched yn gyfarwydd ar hyd a lled y de-orllewin a thu hwnt. Maen fusnes teuluol gydar tair merch, eu gwŷr, a phlant y rheini yn rhan ohono, ac yn batrwm o fusnes a dyfodd or nesaf peth i ddim gan ddarparu gwasanaeth a gwaith, a hwnnwn wasanaeth Cymraeg a Chymreig.

Gwyn Griffiths

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Jôcs Cefn Gwlad
Glan Davies
£3.95
 
Prynwch
Cyfres Hud yr Enfys: ...
Daisy Meadows
£3.99
 
Prynwch
Breudwyt Ronabwy
 
£13.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch