Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Syniad Da: Torri Gwallt yn Igam Ogam
Rhian Jones
ISBN: 9781845273378 (1845273370)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2013
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 96 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn Űl y galw Ein Pris: £5.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Pe baech yn rhoi cip drwy ffenestri siop drin gwallt Igam Ogam ar y Stryd Fawr, Cricieth, peidiwch â synnu pe baech yn gweld llond y lle o staff a chwsmeriaid yn sgwrsio a chwerthin ar draws ei gilydd. Mae yna hen siarad a hen dynnu coes yno. A pha ryfedd - mae Jano ac Anwen y perchenogion yn nabod pawb yn Llŷn ac Eifionydd. Maen nhw hefyd yn genod busnes.

The entertaining story of the successful hair salon business 'Igam Ogam' established by the two bubbly friends Anwen and Jano on the High Street in Cricieth.
Godidowgrwydd y gyfres Syniad Da yw rhoi sylw i bynciau a phobl na fyddai, o bosib, yn cael sylw mewn llyfr fel arall. Yn y gyfrol hon, gwallt yw'r testun ac yn wir, ceir pennod gyfan ar wallt yn gyflwyniad i'r gyfrol. Ond prif wrthrychau'r llyfr yw'r ddwy ferch a sefydlodd y siop trin gwallt yng Nghricieth, sef Jano ac Anwen.

Rhy'r llyfr, yn benodol, sylw i daith bywyd y ddwy hyd yma. Os ydych ‚'ch bryd ar fynd i dorri gwallt neu sefydlu busnes mae yna ffeithiau hynod ddifyr a defnyddiol yn y gyfrol hon. Ceir portread yn ogystal o dre Cricieth a syniad o faint o fenter oedd hi, mewn gwirionedd, i'r ddwy osod seiliau'u busnes. Fe ddengys y gyfres hon drwyddi draw ei bod yn bosib i wireddu unrhyw freuddwyd os yw'r dyhead a'r awydd am lwyddiant yn y gwaed.

I bobl sy'n byw yng Nghricieth a'r cyffiniau ceir manylion digon difyr am deuluoedd y ddwy ferch, ac am eu hanes yn yr ysgol, y naill ym Motwnnog a'r llall yn Ysgol Eifionydd. Ceir yn ogystal nifer o luniau ysgol a theuluol, lluniau priodasau ac o ffrindiau. Cyfyng a lleol yw apÍl manylion o'r fath, ond wedi dweud hynny, pa bapurau sy'n gwerthu orau yng Nghymru? Wel, papurau bro, ac o ystyried hynny, mae cael cyfres sy'n portreadu bywyd pob dydd pobl yn eu cymdeithas a'u cymuned yn sicr yn syniad da!

Sarah Down-Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiat‚d Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Cynhelir lansiad y gyfrol yn Igam Ogam, Cricieth, rhwng 5.30 ac 8.00 o'r gloch, nos Wener, 24 Mai, 2013.
Galwch i mewn unrhyw bryd yn ystod y noson. Croeso cynnes i bawb
Bydd lluniaeth ysgafn a digon o hwyl!
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Eneidiau
Aled Jones Williams
£8.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch