Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Atsain y Tonnau
John Gwynne
ISBN: 9781845273392 (1845273397)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2011
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 182x124 mm, 280 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Awst 2011
Nid yw bywyd priodasol mor heddychlon ag y disgwyliodd Alun Morgan iddo fod. Mae'r peryglon yno o hyd a'r unig wahaniaeth yw eu bod erbyn hyn yn bygwth ei deulu hefyd. Ond pwy sy'n gyfrifol am y gweithgareddau erchyll? Ai hen elynion o isfyd Llundain sy'n dal dig ac am ddial, neu a oes ganddo elynion newydd bellach, yn nes adref?

Married life is not so peaceful as expected for Alun Morgan. The same old dangers are still present, but now his family are also under threat. But who is responsible for the terrible happenings? Are his old enemies from the London underworld bent on revenge, or does he have new enemies closer to home?
Mae Alun Morgan newydd briodi ei gariad Elisabeth, wedi ugain mlynedd a mwy ar wahn. Mae hefyd wedi gadael y gwasanaethau cudd yn Llundain gan ymgartrefu ym Mhwll Gwyn, ger Aberteifi. Maen ddechrau newydd iddo ac maen llawn gobaith am y dyfodol.

Ond daw damwain erchyll i chwalui hapusrwydd, a rhaid i Alun ofyn os oes modd iddo ddianc oddi wrth ei fywyd blaenorol. Ydy un o gymeriadau isfyd Llundain yn benderfynol o ddial arno? Maer nofel yn symud nl a mlaen rhwng byd cysurus Pwll Gwyn a byd bygythiol Llundain, ac maer gwrthgyferbyniad yn amlwg.

Nid y ddamwain ywr unig beth syn hawlio sylwr darllenydd. Mae na hefyd nifer, efallai gormod, o straeon unigol cryf yn y gyfrol yn eu plith hanes Morwenna ai pherthynas dreisgar, canlyniadaur rhwyg rhwng Capten Williams ai deulu, ar dirgelwch ynglyn phwy yw Gainlaw, cyn-reolwr Alun yn MI5. Mae gan bawb eu cyfrinachau, ac am gyfnod doeddwn i ddim yn sicr a fyddair awdur yn llwyddo i blethur holl elfennau ynghyd, ond daw pob dim at ei gilydd erbyn y diwedd. Dyma awdur sydd dawn i bortreadu cymeriadau dynol iawn, gan ganiatu iddynt ddangos gwendid ac ansicrwydd, a hynnyn annisgwyl weithiau. Ac adran a fydd yn bendant yn aros yn y cof am yn hir ywr disgrifiad or hyn syn mynd trwy feddwl Elisabeth wrth iddi orwedd yn yr ysbyty yn anymwybodol.

Stori dditectif sydd yma yn y bn, ond nid yn yr arddull CSI rydyn nin gyfarwydd ag o. Dawr stori o gyfnod cynharach, pan maer KGB yn weithredol a does na ddim ffonau symudol. Maer gwaith ymchwil yn arafach ac efallai bod hyn yn effeithio ychydig ar y stori. Er mair ail lyfr am helyntion Alun Morgan yw hwn does dim angen bod wedi darllen y gyfrol gyntaf i ddeall y cefndir. Mae John Gwynne yn gofalu bod yna ddigon o ffeithiau am y cymeriadau au gorffennol i alluogi i rywun werthfawrogir nofel fel cyfrol unigol.

Cerian Arianrhod

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Er bod ei wreiddiau'n ddwfn yn neheubarth Ceredigion, mae John Gwynne erbyn hyn wedi ymgartrefu yn Wrecsam. Mae'n mwynhau ei ymddeoliad o fyd masnach a busnes yng nghwmni ei wraig ac yn dal yn deithiwr cyson i dde Cymru gan fod rhan o'i deulu'n parhau i fyw yno. Mae ganddo ddau o blant, dau wyr ac un wyres sy'n rhoi cryn bleser iddo.
Gwybodaeth Bellach:
Dyma ddilyniant i'r nofel gyffrous Ar lan y mr y mae ac ynddi cawn ddilyn hanes nifer o'r cymeriadau cyfarwydd yn ogystal chyfarfod rhai newydd. Unwaith eto dyma nofel sy'n llawn cynnwrf, dirgelwch a chariad.

Cynhelir lansiad y gyfrol yn Llyfrgell Wrecsam, nos Fercher, 28ain o Fedi, 2011 am 7.30 yr hwyr.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Gwenddydd - Enillydd y ...
Jerry Hunter
£6.95
 
Prynwch
Pan Oeddwn Fachgen
Mihangel Morgan
£5.95
 
Prynwch
Straeon Cymru:10. Rhita Gawr
Esyllt Nest Roberts
£3.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch