Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
'Iwan, Ar Daith' - Cofio Iwan Llwyd
ISBN: 9781845273422 (1845273427)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2011
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Golygwyd gan Myrddin ap Dafydd Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 184 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn ôl y galw Ein Pris: £12.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Bydd cyfrolau eraill yn sicr o drin a thrafod gwaith a chyfraniad Iwan Llwyd a ar droad canrif allweddol yn ein hanes. Byddant yn gwerthfawrogi ei gerddi; bydd yn hawlio'i le yn ein traddodiad barddol. Ond yma, mae'i gyfeillion a'i gyd-feirdd yn cofio'r dyn cynnes ac annwyl, yn ail-fyw'r profiadau a'r gwmnïaeth ac yn cofnodi'r straeon a'r atgofion. Ac yn canu er cof amdano.

The poet, Iwan Llwyd, who died in 2010, is remembered here by his friends. They recall their fond memories of a warm and kind man, and put on record their stories of time spent in his company. Poems composed in his honour are also included.
Cyfrol deyrnged yw hon i gofio Iwan Llwyd a fu farw mor drist o ifanc fis Mai y llynedd. Yr hyn a gawn yma yw atgofion a cherddi gan ei gyfeillion a’i gyd-feirdd, yn dwyn i gof y cyfnodau difyr a gafwyd yn ei gwmni ac yn canu clod iddo. Mae’r gyfrol yn deillio o’r nosweithiau a gynhaliwyd i gofio am Iwan – y daith a ddechreuodd yn Eisteddfod Blaenau Gwent ac a ymwelodd â nifer o ganolfannau gwahanol ledled Cymru.

Cawn gyfraniadau gan Twm Morys, Myrddin ap Dafydd, Ifor ap Glyn, Karen Owen, Geraint Lovgreen a Mei Mac, ymysg eraill. Mae yma hefyd lwybr amser sy’n nodi cerrig milltir pwysig yn hanes Iwan, ynghyd â chardiau post a lluniau difyr o wahanol gyfnodau yn ei fywyd ac o deithiau a pherfformiadau gyda gwahanol grwpiau.

Mae teitl y gyfrol yn arwyddocaol wrth gwrs. Bu Iwan ar nifer o deithiau yn ystod ei fywyd. Mae nifer o’i gyfeillion yn y gyfrol yn dweud hefyd fod Iwan ei hun ar daith – ‘pererin’ mae William Owen Roberts yn ei alw a dywed Karen Owen mai ‘Dyn ar daith oedd Iwan Llwyd ... Ar daith bywyd, mi gariodd nifer o bethau gydag o. Mi aeth â’i eiriau i bob rhan o Gymru, a’u dychwelyd adre yn ganeuon ... Mi gariodd ei angerdd tuag at yr iaith a hanes Cymru ym mhocedi dyfnion ei siaced ledr.’

Roedd Iwan hefyd yn un o’r criw o feirdd a deithiodd Cymru sawl gwaith gyda theithiau barddol – ‘Fel yr Hed y Frân’, ‘Cicio’r Ciwcymbars’, ‘Ffwlmonti Barddol’ a ‘Syched am Sycharth’. Cawn glywed hefyd am ei weithdai mewn ysgolion a chyda myfyrwyr.

Mae hon yn gyfrol deilwng i gofio bardd a cherddor arbennig iawn. Fel y dywed Geraint Lovgreen:

`ac mi wn nad oedd Iwan
yn berffaith o bell,
ond pan ganai ei gân
roedd y byd ’ma’n le gwell.’

Nest Gwilym

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Casgliad o luniau, atgofion, cerddi, sylwadau ar ei waith, caneuon gan feirdd ac ysgolheigion. Cnewyllyn y gyfrol fydd deunydd y sioe ‘Iwan, ar Daith’.

Wrth ddwyn i gof y bersonoliaeth fawr a’r dalent oedd yn wefreiddiol ar brydiau, dyma gofnodi rhai o gamau’r daith drwy’r byd a’r betws yr ymhyfrydai Iwan ynddynt.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Garden in the Clouds, The
Antony Woodward
£8.99
 
Prynwch
Cyfres Nabod: 2. Gwenwch!
Nia Parry
£6.95
 
Prynwch
Ôl Troed T. Llew - ...
Jon Meirion Jones
£6.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch