Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Straeon Dau Funud
Gill Guile
ISBN: 9781845273552 (1845273559)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2011
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Emily Huws.Addas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1 Fformat: Clawr Caled, 340x270 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £6.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dyma drysorfa! Mae yma gasgliad difyr iawn o 42 o straeon byrion sy'n berffaith i'w rhannu amser gwely, neu unrhyw adeg arall, gan na fyddwch chi fawr o dro'n eu darllen - rhyw ddau funud yn unig. Mae'r print bras a'r lluniau lliwgar yn ddigon o sioe. Bydd plant ym mhobman yn siŵr o ddotio atyn nhw.

A treasury of 24 delightful short stories which are perfect for bed time reading. The stories are suitable for all those times when a two-minute tale is needed. The large print and colourful illustrations will prove very attractive to children.
Am gyfrol hyfryd! Mae yna rywbeth ynglŷn r gyfrol hon syn fatgoffa o straeon fy mhlentyndod. Ni allaf roi fy mys arnon llwyr efallai mai maint y gyfrol, neur print bras, neur clawr caled neu destunaur straeon a geir ynddi ydyw ond fem denodd innau yn syth yn l ir saithdegau!

Mae yna ddigon o ddewis at ddant pob plentyn bach ymhlith y casgliad hwn o 42 o straeon byrion sydd wediu haddasun feistrolgar ir Gymraeg gan Emily Huws. Anifeiliaid, tylwyth teg, tryciau bach a mawr, byd natur, hwyl yr ysgol, byd y syrcas, mr-ladron, mr-forynion, tywysogesau a deinosoriaid ac ambell wers rifedd a llythrennedd yn ogystal. Mae yma luniau lliwgar hyfryd i gyd-fynd r straeon a mwy na digon o ddeunydd trafod i athrawon, rhieni a phlant.

Maer teitl Straeon Dau Funud yn awgrymu y gellwch ddarllen eich dewis or llyfr ar unrhyw adeg. Amser gwely fyddai orau maen debyg ond wrth eistedd yn y car yn disgwyl ir brawd mawr ddod oi wers biano y gwnaethom ni droi at y gyfrol. O feddwl am ei maint, wn i ddim pa mor ymarferol fyddai darllen y gyfrol hon wrth aros am bryd o fwyd neu awyren, ond mi fyddain sicr yn ddefnyddiol maen drueni na fyddain ffition well i fag Mam!

Maer pris - 6.95 yn hynod resymol am gyfrol mor safonol a deniadol. Anrheg berffaith ar gyfer y sach eleni - maen rhy fawr ir hosan!


Lynne Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Tecwyn y Tractor 3 (DVD080)
 
£5.99
 
Prynwch
Sali Mali Picnic (CD-ROM)
 
£9.98
 
Prynwch
Chwedlau Hud a Lledrith o ...
Jane Pugh
£2.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch