Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Gofalwr, Y
Harold Pinter
ISBN: 9781845273576 (1845273575)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2011
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Elis Gwyn Jones.Fformat: Clawr Meddal, 182x124 mm, 152 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn ôl y galw Ein Pris: £6.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfieithiad meistrolgar Elis Gwyn o ddrama Harold Pinter Y Gofalwr (The Caretaker) am dri chymeriad yn dioddef stormydd emosiynol wrth geisio byw mewn amgylchiadau oer a dideimlad.

Elis Gwyn's masterful translation of Harold Pinter's play The Caretaker which follows three characters in emotional turmoil as they struggle for their existence in cold and unsympathetic conditions.
Bywgraffiad Awdur:
Awdur y cyfieithiad, Y Gofalwr, yw Elis Gwyn Jones, brawd Wil Sam; arlunydd, athro celf a beirniad drama craff a chrefftus. Elis Gwyn oedd beirniad praffaf ei frawd ac mewn rhagair i’r gyfrol Deg Drama Wil Sam, dywedodd nad oes arlliw o sentimentaliaeth yn perthyn i Bobi a Sami ond bod ynddi, ‘sentiment, a thrugaredd, a chydymdeimlad gyda rhai sydd a’u doniau’n annefnyddiol gan y byd hwn.’ Gellir disgrifio’r ddrama hon o waith Pinter a gynhyrchwyd gyntaf yn yr Arts Theatre Club, Llundain ym 1960 o dan gyfarwyddyd Donald McWhinnie, fel un sy’n canoli ar brofiad difreintiedig, y di-rym a’r di-angor mewn cymdeithas ...

Mae’r cyfieithiad hwn yn un triw a chywir gydag ychydig iawn o newid ond mae’r hyn a newidir yn cyflawni dau beth gwirioneddol athrylithgar. Yn gyntaf, dengys Elis Gwyn sensitifrwydd tuag at agosatrwydd ac uniongyrchedd y berthynas rhwng y ddrama â’i chynulleidfa, yn achos y gwreiddiol, cynulleidfa Saesneg ei hiaith, yn achos y cyfieithiad, cynulleidfa Gymraeg. Yn ail, llwydda i gyfleu, trwy gyfrwng y Gymraeg, y nodwedd hynod o’r gwreiddiol y byddai Pinter wedi ei disgrifio fel, ‘the relish, challenge and excitement in the language and through that language to character.’
Anwen Jones
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Llyfr Cyfeiriadau - Llwy
 
£0.85
 
Prynwch
Cydymaith Cryno i'r Beibl
Terry Jean Day
£12.99
 
Prynwch
Merêd - Dyn ar Dân
 
£9.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch