Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Castiau Hogyn Drwg
Pedr Wynn-Jones
ISBN: 9781845273675 (1845273672)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2011
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 182x124 mm, 144 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £5.50   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Mae mam pob hogyn bach yn lecio meddwl mai ei hepil annwyl hi ydi'r hogyn gorau yn y byd, ond ei fod o'n cael ei dynnu ar gyfeiliorn gan blant pobol eraill. Wel, un o blant y bobol eraill hynny oeddwn i, mae'n debyg, a dyma i chi rhyw ddarlun bach o'm plentyndod hapus i ym Mhen yr Aber. Darllenwch stori Pedr Wynn-Jones er mwyn cael yr hanes i gyd.

Every little boy's mother likes to think that her offspring is the sweetest little boy in the world, but that other people's children have led him astray. Well I am one of those 'other people's children' and this is a little insight into my happy childhood at Pen yr Aber. Read Pedr Wynn-Jones' book to get the whole story.
Dyma lyfr tra gwahanol, yn ymwneud ag atgofion a straeon. Er mai dychmygol ydir lleoliadau ar cymeriadau y mae'n amlwg bod llawer o atgofion go iawn rhwng y cloriau. Dyma gyfrol sy'n portreadu cymuned hapus 'i digwyddiadau amrywiol a helyntion, a'r cyfan yn nhafodiaith gref y Gogledd. Maer teitl yn addas iawn, gan fod amryw gast yn digwydd fel llinyn o un stori ir llall.

Roedd llawer o gymharu'r hen ar newydd yma er enghraifft, ceir cofnodion am yfed te ac am yfed cwrw ar y Sul a chawn gofnodion difyr hefyd am arferion yr ysgol. Mae llawer or hyn syn cael ei ddweud thafod yn y boch ac felly'n herio'r darllenydd. Ceir llawer o grwydro yn y llyfr: Reit, lle oedden ni arni? Bobol bach! Fel y maer meddwl yn crwydro ynt! O ie!, ac ati. Fel y dywed y clawr, Rhybudd! Anaddas i rai chyfansoddiad gwan ac felly wir y byddwn innau hefyd yn cynghori ambell ddarllenydd i fod yn ofalus wrth fodio'r gyfrol. Dyma lyfr gwahanol ir arfer.

Tegwen Morris

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council
Rhoddodd CHRISTOPHER ENSTON o TREUDDYN i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Mawr yw fy mwynhad wrth ddarllen Castiau, o waith Pedr Wynn-Jones. Bu Mr Wynn-Jones yn athro Ffrangeg lefel A i mi yn Ysgol Maes Garmon, Yr Wyddgrug, rhai ddegawdau yn l. Mae ei waith yn nodedig am ei arddull unigryw, doniol a lliwgar ei mynegiant. Sawl tro yr wyf wedi bod mewn dagrau yn chwerthin am helyntion plant direidus, a chymeriadau trawiadol megis Misys Parry, Slasher, Dewi Drewi a Jacob Thornhill, Pen yr Aber. Yn bennaf oll, heriol yw rhyddiaeth PWJ. Yn fuan wedi cychwyn darllen, bu rhaid i mi ymestyn am y geiriadur enwog hwnnw, Collins-Spurrell, gan fod yr awdur wedi defnyddio geirfa eang, diddorol a chystrawen ddigonol i ysbrydoli canmoliaeth yr Esgob chwedlonol hwnnw, William Morgan a'i Feibl o 1588! Prin iawn, pob nos cyn cysgu, medraf ddarllen tudalen llawn heb orfod troi at Collins-Spurrell, am iachawdwriaeth, ger bron y gwely. Canmolaf yr awdur am ddefnyddio iaith ddigon cyfoethog i herio unrhyw ddarllenydd sy'n ystyried ei hun yn Gymro rhonc! Hoffwn weld ail gyfrol o Castiau - a gwell byth, ei ail-drefnu i'r radio neu teledu - mae cymeriadau yn y gwaith hwn sy'n llawn haeddu cynulleidfa helaethach - er, yn y bon, gwir ogoniant y gwaith yw arddull ysgrifenedig Pedr Wynn-Jones. Llongyfarchiadau i Mr Wynn-Jones. Feri gwd indid. Christopher Enston "
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 35. ...
Elinor Bennett Wigley
£9.95
 
Prynwch
Lloffion Môn
W. Arvon Roberts
£8.50
 
Prynwch
Enwau Cymraeg i ...
Heini Gruffudd
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch