Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Plismon yn y Castell, Y
Elfyn Williams
ISBN: 9781845273705 (1845273702)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £7.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant aelod o Gangen Arbennig yr heddlu oedd ar ddyletswydd yng Nghastell Caernarfon yn ystod seremoni Arwisgo'r Tywysog Charles. Bu hefyd yn ymchwilio i nifer o achosion yng nghyfnod Meibion Glyndŵr.

The autobiography of Elfyn Williams, a member of the Special Branch police who was on duty during Prince Charles' Investiture at Caernarfon Castle in 1969. He also investigated a number of prominent cases in the latter half of the twentieth century.
O blith y nifer hunangofiannau a ddarllenais dros y blynyddoedd diwethaf, y rhai a arhosodd yn y cof ywr rhai a ysgrifennwyd gan blismyn. Dyna Coeliwch neu Beidio, hunangofiant ardderchog Roy Davies, a chyfrol gampus arall yw Pleseraur Plismon gan John Alwyn Griffiths a fu'n Bennaeth Adran Dwyll Heddlu Gogledd Cymru. Dyma ddynion a fu'n ymwneud ag adar brith eu cymdeithas ac a welodd ddigwyddiadau sydd y tu hwnt i brofiadau'r mwyafrif ohonom.

Croeso cynnes, felly, i'r Plismon yn y Castell gan Elfyn Williams cyfrol ardderchog arall o gell atgofion y ceidwaid hedd. Elfyn oedd yr unig aelod o Heddlu Gogledd Cymru ar ddyletswydd yng Nghastell Caernarfon ddydd yr Arwisgo ym 1969, a dyma esbonio arwyddocd y teitl. Ef hefyd oedd yr unig Gymro Cymraeg yn Swyddfar Gangen Arbennig (Special Branch) a sefydlwyd yn Amwythig cyn yr Arwisgo, ac un oi ddyletswyddau oedd darllen Y Cymro ar Faner. Doedd yr awdurdodau, nar Ysgrifennydd Gwladol George Thomas, ddim yn ymddiried yn llwyr yn unrhyw un oedd yn siarad Cymraeg. Bu raid darbwyllor enwog Jock Wilson, pennaeth y Gangen Arbennig, nad mudiad eithafol oedd Merched y Wawr!

Mae yma lu o bytiau blasus i blesior rhai hynny ohonom sy'n cofio'r cyfnod hwnnw. Dyna farn bendant yr awdur mai'r Archdderwydd Gwyndaf dynnodd y plwg pan oedd Arglwydd Faer Lerpwl yn siarad yn agoriad swyddogol Tryweryn ym 1966. Mwy blasus eto ywr awgrym cynnil mai MI5, hwyrach, oedd yn gyfrifol am yr ymgyrch losgi tai haf diddorol yn wir.

Bun gyfrifol am ofalu am wleidyddion amlwg ei gyfnod, a chawn atgofion a sylwadau dadlennol am nifer ohonynt, megis yr hanes am William Whitelaw a oedd mor feddw adeg lansio ymgyrch Senedd Ewrop Beata Brookes fel mai prin y medrai sefyll, heb sn am gofioi henw wrth ei chyflwyno. Michael Foot, wedyn blr ei drefniadau a'i arferion yfed wisgi. A Roy Jenkins dyn sych iawn a ysmygai sigr ac a yfai frandi pan fyddai allan o olwg y cyhoedd. A beth am Ian Paisley a ddywedodd wrtho fod John Elias yn un oi arwyr!

Ceir disgrifiadau hwyliog o blentyndod yr awdur yn y Felinheli ai waith dros Blaid Cymru, ond cefnodd ar y Blaid yn ystod ei wasanaeth milwrol ar Ynys Cyprus ar l darganfod bod yr Archesgob Makarios wedi derbyn llythyr o gefnogaeth oddi wrth Gwynfor Evans. Flynyddoedd yn ddiweddarach, ar l iddo ymddeol or heddlu, aeth Elfyn at y Democratiaid Rhyddfrydol

Mae yma ddatgelu llawer, ond yn sicr nid y cyfan.

Gwyn Griffiths

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Magwyd Elfyn Williams yn y Felinheli, lle bun aelod o Blaid Cymru yn ei ieuenctid, ac maer ardal honno yn annwyl iddo o hyd er iddo ymgartrefu yn Neganwy gydai ddiweddar wraig, Helen, ai ferch, Lisa. Wedi ymddeol, bun gadeirydd ar Awdurdod yr Heddlu. Erbyn hyn, ei brif gyfrifoldeb yw bod yn daid balch i Angharad a Tomi.
Gwybodaeth Bellach:
Hunangofiant yr unig aelod o Heddlu Gogledd Cymru a oedd ar ddyletswydd yng Nghastell Caernarfon yn ystod arwisgiad y Tywysog Charles.

Gyrfa ddamweiniol oedd un Elfyn Williams yn yr Heddlu ymaelododd rhag siomi ei ddarpar dad yng nghyfraith! Oherwydd ei fod yn Gymro Cymraeg, dewiswyd ef i fonitro bygythiadau ir Tywysog Charles cyn yr Arwisgiad yn 1969; ac o ganlyniad, ef oedd yr unig aelod o Heddlu Gogledd Cymru yng Nghastell Caernarfon yn ystod y seremoni. Bu hefyd ar ddyletswydd yn agoriad swyddogol Tryweryn.

Ef sefydlodd swyddfar Gangen Arbennig yng Nghaernarfon a bun ymchwilio i ffrwydradau ac achosion o losgi tai haf ond gwnaeth ei dueddiadau cenedlaetholgar y gwaith yn anodd iddo.

Yn y gyfrol hon maen rhannu rhai oi brofiadau, fodd bynnag, ni all ddatgelu popeth a welodd gan ei fod wedi arwyddor Ddeddf Cyfrinachedd.

Cynhelir lansiad y gyfrol am 5.30 nos Wener, 27ain Gorffennaf yn Siop Lyfrau Lewis, 21 Stryd Madog, Llandudno LL30 2TL (01492 877700).
Croeso cynnes i bawb.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Dal y Gannwyll: ...
Alwyn Gruffydd
£3.99
 
Prynwch
Alawon Gwerin Iolo Morganwg
 
£12.95
 
Prynwch
Ar y Tir Mawr
Gareth Neigwl
£7.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch