Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Helyntion Hogan Wyllt
Mari Jones-Williams
ISBN: 9781845273729 (1845273729)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 282 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Caerdydd 1997. A'i bryd ar antur fwya'i bywyd a gyrfa yn uchelfannau'r cyfryngau, mae Ceri'n gadael fferm y teulu ym Mhenllyn am gyffro'r brifddinas. Nosweithiau soffistigedig, corff siapus, dillad ffasiynol, dyn perffaith - dyna'r ddelfryd. Sut fydd realiti'n cymharu?

Cardiff 1997. With her hopes set on a glittering career in the media, Ceri sets off from her farm in the Bala area heading for the lights of the capital. How does reality compare with her dreams of sophisticated evenings in the company of beautiful people?
Maen ddiwedd y nawdegau, ac maer hogan hon i bryd ar fynd i Gaerdydd y nosweithiau soffistigedig, y ffasiwn, y dyn perffaith y Ddinas. Mae Ceri yn penderfynu gadael ei chartref yn ardal y Bala, teithio ar hyd yr A470 a dechrau bywyd newydd, ond dydy pethau ddim yn fl i gyd, ac mae ffasiwn yn troin ffasiwn olwg yn fuan iawn!

Dyddiadur newydd-ddyfodiad i Gaerdydd sydd yma, ac wrth inni ddilyn ei thrywydd yn symud i'w chartref newydd a dechrau swydd newydd ym myd y teledu, rydym nin dod iw hadnabod yn dda. Mae oriau hir o weithio ac oriau hir o gymdeithasu gwyllt ar y gorwel! A phan for ddaun cael eu cymysgu, buan iawn mae pethaun troin rhemp ar amheuon yn dechrau gwreiddio a oeddwn in slefrian hefyd, neun pwmpian yn fy nghwsg ... ddaear, llynca fi. Rŵan.

Ond mae rhywun yn mynd 'i bryd, rhywun sy'n gm. Ac yng nghanol y dryswch ar ddrama, mae rhywun hefyd yn ei deall. Cyn pen dim, dydyr ddinas ddim yn ddigon ac mae bywyd arall a chyfnod newydd sbon ar y gorwel unwaith eto. Ond unwaith mae hi'n gadael y nyth, a oes troin l?

Gellir dweud bod y nofel hon ar yr ochr ddof o fod yn wyllt. Erbyn hyn, mae nifer helaeth o bobl wedi mudo o gefn gwlad Cymru i weithio yn y cyfryngau yng Nghaerdydd ac mae'r stori yn hen hanes. Eto i gyd, mae hin stori y gall nifer fawr uniaethu hi ac mae'n hawdd iawn ei darllen.

Yn wir, sut fydd realitin cymharu breuddwyd un ferch fferm or Bala?

Llinos Griffin

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Yn wreiddiol o Lanuwchllyn, mae Mari Williams wedi dychwelyd yno ac adnewyddu hen ffermdy lle mae nawr yn byw gydai gŵr, Brendon, eu plant, Efan a Cadi, a'i chi, Mac. Graddiodd o Brifysgol Caerdydd cyn hyfforddi fel awdur copi gyda chwmni Golwg Cyf. Bu wedyn yn ysgrifennu yn llawrydd fel colofnydd ac awdur nodwedd i amrywiol gwmnau a chyhoeddiadau yn cynnwys y Western Mail, Golwg, S4c a BBC Cymru fel Swyddog y Wasg. Mae newydd adael ei swydd Rheolwr Cyfathrebu yn BBC Cymru er mwyn teithio llai ac ysgrifennu mwy.
Gwybodaeth Bellach:
Datgelu dirgelwch yr hogan wyllt

Ewch yn l i 1997. Tra roedd Llafur yn disodli'r Toraid yn Llundain, a'r Cymry yn pledleisio yn y refferendwm llwyddiannus i gael senedd i Gymru, roedd unhogan wyllt yn carlamu drwy gyrchfannau Caerdydd yn creu sylw.

Cofnodwyd helyntion yr hogan wyllt honno mewn colofn hynod boblogaidd yng nghylchgrawn Golwg, ond feu hysgrifennwyd yn ddienw a nid ywr awdur erioed wedi datgelu ei hun, tan nawr...

Yn y gyfrol Helyntion Hogan Wyllt mae Mari Jones-Williams yn cael ei datgelu fel yr hogan wyllt. Hi yw awdur y nofel hon syn cael ei chyhoeddi gan Wasg Carreg Gwalch ac sydd wedii seilio yn fras ar y colofnau hynny.

Ymddangosodd yr Hogan Wyllt am y tro cyntaf ar dudalennau Golwg, ar Ionawr 6, 1997. Enillodd ddilyniant ymhlith y darllenwyr gyda'i helbulon ai helyntion, oedd gan amlaf yn cynnwys parton di-ri yng nghyrchfannaur brifddinas ac argyfyngaucarwriaethol.

Roedd yr Hogan Wyllt yn gyfuniad o lawer o bobl a llawer o ddigwyddiadau a sefyllfaoedd. Roedd hin grt gallu adlewyrchu bywyd y cyfnod drwy gyfrwng mor greadigol, tra roedd on digwydd. Y bwriad hefo'r nofel oedd creu rhywbeth bywiog a hwyliog sy'n teimlo fel sgwrs braf hefo hen ffrind," meddai Mari Jones-Williams, fun byw yng Nghaerdydd am ddeuddeg mlynedd cyn dychwelyd i Lanuwchllyn, ei hardal enedigol, yn 2004.

Roeddwn wedi bod yn trio meddwl ym 1997 pwy oedd awdur colofnau'r Hogan Wyllt, a phan ddaeth Mari at Wasg Carreg Gwalch gyda'r syniad am y nofel, roeddwn wedi fynghyffroi yn syth," meddai Myrddin ap Dafydd o Wasg Carreg Gwalch.

Mae lansiad ei nofel gyntaf yn ddechrau a diwedd cyfnod pwysig i Mari Jones-Williams, wrth iddi adael ei swydd fel Rheolwr Cyfathrebu BBC Cymru iganolbwyntio ar fwy o ysgrifennu creadigol a sefydlu gwasanaeth cyfathrebu ei hun, Mari Williams Cyf.

Yn hollol ddamweiniol, maen gylch cyflawn, meddai Mari, syn dychwelyd at ei chyfenw gwreiddiol, Jones-Williams, fel awdur gan bod awdur arall or enw Mari Williams. Mi rois ir gorau i golofn Hogan Wyllt pan ges i swydd fel Swyddog y Wasg yn BBC Cymru nl ym 1997, a fy niwrnod swyddogol ola hefor BBC oedd diwrnod lansio nofel Helyntion Hogan Wyllt.

Ou darllen bymtheg mlynedd yn ddiweddarach, yn briod, yn fam i ddau o blant bach ac wedi ryw ymbarchuso chydig, mi ges i fy synnu pa mor feiddgar oedden nhw. Dwi ddim yn cofio gwneud ymdrech i siocio yn fwriadol!"
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Llwch yn yr Haul
Marlyn Samuel
£8.95
 
Prynwch
Tarw Pres
Alun Cob
£8.99
 
Prynwch
Lliwiau'r Eira
Alun Jones
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch