Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Melysgybolfa Mari
Mari Gwilym
ISBN: 9781845273736 (1845273737)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2013
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 248 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Pytiau dwys a digri wedi'u hysbrydoli gan atgofion a phrofiadau'r awdur. Mae Mari Gwilym yn awdur, yn actores, yn berfformwraig ac yn byw yng Nghaernarfon gyda'i gŵr, Emrys. Mae eisoes wedi cyhoeddi nifer o lyfrau a straeon i blant; hon yw ei chyfrol gyntaf i oedolion. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2012.

A mixture of amusing and serious stories and anecdotes from the pen of the performer Mari Gwilym. Reprint; first published in 2012.
Yn Nheyrnas Diniweidrwydd maer boblogaeth yn prinhau. Mae diniweidrwydd yn gynneddf sydd fel petain crebachu o genhedlaeth i genhedlaeth. Fe fu unwaith yn rhan annatod o gymeriad pob plentyn, ddim ond iw golli yn y canol oed, ond ei weld unwaith yn rhagor wrth fynd yn hŷn.

Prin ywr oedolion syn meddu ar y gynneddf. Roedd en rhan naturiol o Caradog Prichard a Wil Sam, ac yn rhan o gymeriad Spike Milligan a Tommy Cooper. Rwyn caru plant. Fe arferwn fynd ir ysgol gyda rhai unwaith, meddai Tommy un tro. Mae en rhan annatod o apl Dewi Pws. Ac mae en rhan gynhenid o Mari Gwilym.

Ydi, mae Marin un or bobl ffodus hynny syn dal i fedru gweld y byd drwy lygad plentyn. Mor addas ywr teitl. Gair Cymraeg am dreiffl yw 'melysgybolfa', wedi'i fathu, maen debyg, gan R. E. Jones. Ac maen adlewyrchun berffaith gynnwys y gyfrol hudolus hon.

Ac er bod Melysgybolfa Mari yn cael ei rhannun dair saig, gyda blasusfwyd ar gyfer plant, ieuenctid ac oedolion, mae cynhwysion melys diniweidrwydd yn treiddio drwyr cyfan. Ac yn hufen ar ben y gybolfa mae dawn ddihafal Mari i ddweud stori.

Fedra i ddim gwneud yn well na dyfynnu rhan or broliant gan Mari: Sgen i ddim, a fydd gen i fyth, awydd i groniclo chwydfa fanwl o hanes fy mywyd. Felly straeon wediu sbarduno gan deulu, ffrindiau a phrofiadau sydd yn y gyfrol hon gan obeithio codi gwn ond gyda cheiniogwerth o ddwyster yma ac acw.

Ie, cofiannydd amharod yw Mari. Dylem oll, felly, ddiolch ir un ai perswadiodd i ymgymryd r gwaith. Mali Hannah, un ar ddeg oed, yw honno. Mali Hannah, cymer ddysglaid egstra o felysgybolfa am dy gymwynas.

Darnau a gyfansoddodd Mari ar gyfer plant ywr rhan gyntaf, 'Chwarae Plant', yn bytiau disgrifiadol a rhigymau. Gwaith a darnau doniol ar gyfer ieuenctid ywr canol, 'Straeon Hwyliog a Cherddir Stomp'. Maer rhan olaf, 'Perthyn', yn fwy traddodiadol, yn gronicl o straeon a throeon trwstan fy hynafiaid. Fei hanelwyd, meddai, at blant dan gant. A dyma un plentyn sydd ddwy flynedd dros oed yr addewid wedi clirioi ddysgl ac fel Olifer gynt, yn ymbil am fwy.

Fel y dywed Myrddin ap Dafydd mewn esboniad ar ystyr y teitl, arferai ei dad ei wfftio am nad oedd yna enw Cymraeg am 'jeli'. Roedd gan gymdoges i ni, Annie Bryngors, ei chyfieithiad ei hun - 'pwdin jyrcs'. Ac yn sicr mae presenoldeb y pwdin hwnnw'n amlwg yn y felysgybolfa hon. Maer cyfan yn gryndod o fwynhad.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Mae Mari Gwilym yn awdur, yn actores, yn berfformwraig ac yn byw yng Nghaernarfon gydai gŵr, Emrys. Mae eisioes wedi cyhoeddi nifer o lyfrau a straeon i blant, yn cynnwys Am Ddolig a Carwyn ar Anrheg Nadolig (Y Lolfa), a chyfrannu i gasgliadau megis Stori Cyn Cysgu 2 (Gwasg Carreg Gwalch). Hon yw ei chyfrol gyntaf i oedolion.
Gwybodaeth Bellach:
Sgen i ddim, a fydd gen i fyth, awydd i groniclo chwydfa fanwl o hanes fy mywyd. Felly straeon wediu sbarduno gan deulu, ffrindiau a phrofiadau sydd yn y gyfrol hon - gan obeithio codi gwn ond gyda cheiniogwerth o ddwyster yma ac acw.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Sam Tn: Tn ar y Mynydd ...
 
£5.99
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 36 Hanas ...
Bethan Gwanas
£8.95
 
Prynwch
Rhag Pob Brad - Cofiant ...
Rhys Evans
£9.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch