Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
O'r Ochor Arall
Neil 'Maffia' Williams
ISBN: 9781845273743 (1845273745)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 336 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £8.50   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Sais bach chwech oed oedd Neil Richard Williams pan gyrhaeddodd ei gartref newydd yn Nhre-garth yn y glaw. Ddeugain mlynedd yn ddiweddarach, mae Neil Maffia yn wyneb cyfarwydd fel actor, cerddor a chyfansoddwr. Yn y gyfrol hon cawn rannu'i brofiadau yn ymddiddori mewn cerddoriaeth a theatr a dod yn aelod o un o fandiau mwyaf y Sîn Roc Gymraeg.

Neil Richard Williams arrived at his new home in Tre-garth as a six-year-old from Bristol. Forty years later, Neil Maffia is a familiar face as a Welsh-speaking actor, musician and composer. In this book we share his experiences of the Welsh music and theatre scenes, and of his time with one of the biggest Welsh rock bands.
Lot llai o ffaff, lot mwy o laff. Mae Neil Maffia Williams yn foi syn siarad yn blaen ac yn ddiflewyn-ar-dafod. Yn yr hunangofiant gonest hwn cawn reseidiau o straeon difyr am ei yrfa fel actor a chanwr, ar bywyd roc a rl.

Ond un peth sy'n wahanol yw nad yw Neil Maffia yn mynd dros ben llestri gan frolio am ei fywyd gwyllt; yn hytrach cawn gipolwg (a mwy) ar fywyd boi go iawn o Pesda. Mae yma chwerthin, a chrio, cynnwrf a chefndir cadarn. Mae'n hellraiser ac yn how-get. Ac er nad ydyn ni i gyd wedi byw'r bywyd roc a rl hwn, maer pethau bach pwysig ym mywyd Neil yn bethau bach pwysig i ninnau hefyd.

`Tu mewn ir amlen, roedd na gylch o blastig du. Fy sengl gynta. I un nad yw'n gerddorol, mae dawn dweud Neil yn gwneud inni feddwl am y dyddiau da. Yn fwy na hynny, a heb fod yn haerllug, mae Neil yn dweud ei ddweud am y byd sydd ohoni ac yntau wedi ei enin Sais yn edrych yn wrthrychol ar Gymru y bobl normal a rhai Welsh Nash, ar hogyn bach hwnnw sydd hyd heddiw'n methu dirnad a ydi rhywun yn cael marciau ychwanegol am y tynnu stumia, ta jyst am y canu? mewn cystadlaethau cerdd dant.

Er ir actor hwn chwaraer anfarwol Milc Shc yn y gyfres Cyw Haul ac er i Maffia Mr Huws fod yn un o fandiau mwyaf Cymru, maer hanesion hynny'n cilio i'r cefndir mewn ffordd, oherwydd bywyd go iawn Neil Maffia syn difyrru fwyaf.

Does nam ffrils. Wedir cwbl, rebal sydd ddim yn trio bod yn rebal ydyr rebels go iawn.

A dan ni i gyd yn licio rebal.

Llinos Griffin

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Y bywyd roc a rl Cymraeg
Y Nadolig hwn mae Gwasg Carreg Gwalch yn cyhoeddi hunangofiant Neil Williams, prif leisydd un o grwpiau roc enwocaf Cymru, Maffia Mr Huws.

Or Super Furry Animals i Celt ac or Jecsyn Ffeif i Ffa Coffi Pawb maer rhestr o grwpiau roc a phop enwog sydd u gwreiddiaun ddwfn yn nhref chwarel Bethesda yn ddiddiwedd. Nid syndod felly i Neil Richard Williams, y Sais bach rhonc a symudodd ir ardal o Fryste yn 6 oed, gael ei drwytho yn niwylliant unigryw y Sn Roc Gymraeg a dod yn aelod o un or grwpiau roc enwocaf a gynhyrchodd y dref erioed, Maffia Mr Huws.
Ydi, maer Maffia yn dod o dir cerddorol ffrwythlon iawn, ac mae Or Ochr Arall, hunangofiant diddorol Neil Richard Williams, neu Neil Maffia fel maen cael ei adnabod gan lawer erbyn hyn, yn gyfle i fynd dan groen y creadur cerddorol hynod yma.

Dywed Neil: Mae na lot o bobl yn fy holi pam bod cymaint o fandia yn dod o Fethesda a dwi byth yn siŵr iawn sut i ateb y cwestiwn rwbath yn y dŵr amwn i.
Pesda Roc 83 oedd fy ngig cynta i hefo Maffia. Ron i mewn band or enw India cyn hynny, ond mi ddoth y band yna i ben pan aeth y ddau aelod arall i ffwrdd ir brifysgol. Mi ges i wahoddiad i ymuno hefo Maffia achos bod Hefin Huws wedigadael i fynd i Lundain hefo Les Morrison i drio neud go ohoni yn fanno hefo band Les.

Mae stori'r Maffia yn dechrau nl ar ddiwedd y 70au pan ddaeth y brodyr Sion a Gwyn Jones at ei gilydd hefo Deiniol Morris a Guto Orwig i ffurfio grŵp o'r enw Weiran Bigog. Ar l i Guto adael ym 1981 fe ymunodd Hefin Huws r grŵp, a dyma ddechrau Maffia Mr Huws.

Maer Maffia, syn adnabyddus fel criw o hogia go iawn syn bywr bywyd roc a rl, wedi rhyddhau naw record a chast, yn ogystal chryno ddisg o oreuon Maffia yn 2008.
Bu taw ar y tannau am gyfnod ym 1987 pan drawyd yr hogia thrasiedi wirioneddol wedi i Alan Edwards, oedd wedi ymuno 'r band i chwarae'r allweddellau yng nghanol yr wythdegau, gael ei ladd mewn damwain car erchyll yn Llydaw.

Wrth siarad am ei hunangofiant, dywed Neil: Dwin dipyn o un am ddeud straeon ac mae pobl wedi bod yn fy annog i sgwennur straeon ma i lawr ers blynyddoedd, ac or diwedd dyma fin cytuno i wneud.
Ar l cael sl bendith teulu Alan Edwards i gynnwys hanes y ddamwain, dyma fin mynd ati i gychwyn ar y gwaith. Mae hi wedi bod yn broses hir, ond mae hin braf bod yr holl atgofion wediu rhoi ar gof a chadw am byth.

Yn 6 oed fe drodd byd Neil ar ben ei waered wrth ir teulu symud ou cartref ym Mryste i ardal enedigol ei dad yn Nyffryn Ogwen. Ddeugain mlynedd yn ddiweddarach, maen wyneb cyfarwydd drwy Gymru gyfan fel actor, cerddor a chyfansoddwr dawnus.

Ychwanega Neil: Mae Maffia Mr Huws wedi bod yn rhan anferth o mywyd i dros y blynyddoedd ac yn rhan annatod o bwy ydw i erbyn heddiw.

Fe lansiwyd Or Ochor Arall mewn noson arbennig yn nhafarn y Llangollen, Bethesda.
Diweddarwyd ar 03 Rhagfyr 2012
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Trysorfa T. Llew Jones
T. Llew Jones
£14.99
 
Prynwch
Helyntion Hogan Wyllt
Mari Jones-Williams
£7.50
 
Prynwch
Darllen 10 Munud: Cyfres ...
 
£3.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch