Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Portmeirion
Rob Piercy
ISBN: 9781845273781 (1845273788)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Caled, 216x262 mm, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £25.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Yn y gyfrol Gymraeg hon, mae'r arlunydd Rob Piercy o Borthmadog yn cyflwyno ei olwg ysgafn ar ei Bortmeirion bersonol ef, drwy'i ddarluniau a'i beintiadau sydd wedi'u hysbrydoli gan y pentref a'r Gwyllt. Maent yn adlewyrchiad darluniadol o atgofion a phrofiadau ar ôl nifer fawr o ymweliadau â'r pentref dros yr hanner can mlynedd diwethaf. (Fersiwn Saesneg hefyd ar gael: 9781845274078)

This Welsh-language book reflects the undemanding concepts of Portmeirion ­ Sir Clough Williams-Ellis, the gifted creator of the village, himself described his intentions as being of a 'gay, light-opera sort of approach'. Rob Piercy ­ who has grown up in the area ­ has created a personal, light-herated insight into his Portmeirion. (English-language version available: 9781845274078)
Ambell dro mae rhywun yn codi cyfrol sydd yn bleser i gydio ynddi ac yn bleser i fodio ei thudalennau hirion, a chyfrol felly yw Portmeirion. Mae’n gyfrol sylweddol ei maint – dros gant ac ugain tudalen hyfryd, clawr caled, papur moethus a lluniau i wirioni arnynt. Cyfrol gan artist yw hon yn sylfaenol, gyda llu o luniau bach a mawr o Bortmeirion yn gorlifo o liwiau.

Ond nid cyfrol o luniau yn unig a geir yma; mae Rob Piercy yn cael hwyl dda ar ysgrifennu yn ogystal. Yn hogyn o Borthmadog, mae ganddo atgofion plentyn am sleifio i’r pentref dros y penrhyn. O ganlyniad, mae ganddo flynyddoedd o brofiad o ymweld â’r pentref rhyfedd hwn. Mae’n ei gofio mewn gwahanol gyfnodau, yn llawn apêl, yn dadfeilio’n araf neu yn cael ei sbriwsio. Un o’r pethau sy'n gwneud argraff ar y darllenydd yw’r ffaith bod Rob Piercy wedi rhyfeddu at ddawn a chrefft Clough Williams-Ellis yn creu pentref mor unigryw.

Mae’r gyfrol yn cyfuno atgofion, sylwadau a lluniau Rob Piercy a cherddi gan Myrddin ap Dafydd ac mae’r amrywiaeth hwnnw yn beth amheuthun. Yn y bennod gyntaf cawn nifer fawr o atgofion personol. Mae’r ysgrifennu yn dal drama yr hogyn ifanc yn sleifio i’r lle gwaharddedig, heb sôn am bortreadu’r llanc yn gwirioni ar weld yr adeiladau amryliw rhyfedd. Dro arall rydym ninnau yn mentro gyda Rob Piercy drwy’r llwyni rhododendron tywyll ac yn syllu ar y golygfeydd.

Cyfrol yw hon sydd yn rhoi cipolwg ar y byd drwy lygaid yr artist. Rhydd olwg i ni ar dechneg Rob Percy wrth iddo drafod pwysigrwydd y blaendir, ac weithiau gesyd yr annisgwyl megis rheilen grisiau i feddiannu’r blaendir. Dro arall mae’n gadael y blaendir yn foel rhag denu sylw oddi wrth y tirlun. Yn ogystal â’r bennod ar y tirlun, mae ’na bennod hynod o ddeniadol am y ‘Pethau Bychain’, penodau byrion wedyn am adeiladau unigol ac un bennod i gloi am bobl ym Mhortmeirion. Paragraff annwyl yw’r un am fur coch neuadd Erclwff, mur a oedd mewn cyflwr gwael cyn tacluso’r pentref. Mae’r awdur yn cofio’r mur yn ‘dirywio’n fawreddog’ ac mae’n cyffesu, ‘cefais fflyrt hir gyda’r mur arbennig hwnnw ... roedd hi’n ddiwrnod trist pan gafodd ei baentio yn y diwedd.’ Dyma artist sydd yn mwynhau trin geiriau yn ogystal â thrin brwsh.

Ond os yw Rob Piercy yn trin geiriau’n gelfydd, y lluniau yw gogoniant y gyfrol. Mae maint y dalennau'n rhoi ehangder i’r lluniau, yn enwedig y tirluniau. Rhy pwysau’r papur bleser i chi wrth fodio’r tudalennau ac y mae cymeriad yr artist yn byrlymu trwy'r gyfrol hyfryd hon.

John Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Mae Rob Piercy wedi bod yn arlunydd proffesiynol ers canol yr wyth degau ac mae’n aelod o’r Academi Frenhinol Gymreig a Chymdeithas Dyfrlliw Cymru. Cafodd hyfforddiant athro celf a bu’n gweithio mewn ysgol hyd 1989, pan adawodd er mwyn canolbwyntio yn gyfangwbl ar ei arlunio. Mae hefyd yn aelod o Glwb Alpaidd Gwledydd Prydain, yn fynyddwr profiadol ac wedi dringo ledled Ewrop. Y mynyddoedd, yn naturiol, yw ei hoff destun – yn arbennig ucheldiroedd Eryri y cafodd ei fagu yn eu cysgod – ac mae’n cael ei gydnabod yn un o brif arlunwyr mynydd ei wlad, gyda’i wiath yn cael ei gasglu a’i arddangos ar draws y byd.

Yn 2000, bu ar restr fer Gwobr Gelf Garrick Milne, gwerth £20,000. Bu’n Arlunydd Cymreig y Flwyddyn yn 2002. In 2008, cyhoeddodd Rob ei gyfrol gyntaf – Mynyddoedd Eryri.
Gwybodaeth Bellach:
Mae Rob Piercy yn edmygydd mawr o’r ysbryd oedd yn nodweddu Clough Williams-Ellis, creawdwr Portmeirion: ‘Dw i’n edrych ar y lle fel un o hen ffilms James Bond…’chydig bach “over the top”, lot o hwyl, hawdd i’w wylio a heb fod yn rhy ddifrifol.’ Er hynny, mae’n sylweddoli bod y pensaer yn teimlo’n angerddol dros greu adeiladau hardd, sy’n cydweddu i’w gilydd ac yn cyfrannu at eu hamgylchedd naturiol.

Mae Rob Piercy yn dal i ryfeddu a chael ei wefreiddio gan Bortmeirion, ac mae ganddo oriel yn y Gromen yno ers blynyddoedd.

'Dw i’n gobeithio y bydd y gyfrol hon yn egluro pam mae pentref Portmeirion wedi fy ysbrydoli dros y blynyddoedd.’

Cynhelir lansiad y gyfrol yn Oriel Rob Piercy, Heol yr Wyddfa, Porthmadog brynhawn Sadwrn, 28 Gorffennaf rhwng 2 a 5 o'r gloch.
Cynhelir sesiwn arwyddo yn siop lyfrau Portmeirion ddydd Sul, 29 Gorffennaf rhwng 11 a 12.30 o'r gloch.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
O'r Pedwar Gwynt (9) ...
 
£4.95
 
Prynwch
I Wonder Why? Series: ...
Sioned V. Hughes
£5.99
 
Prynwch
Dottie Blanket and the Hilltop
Wendy Meddour
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch