Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Syniad Da: Bwydo'r Bobol - Siop Tships Lloyd o Lanbed
Stuart Lloyd
ISBN: 9781845273828 (1845273826)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Golygwyd gan Lyn Ebenezer Fformat: Clawr Meddal, 215x128 mm, 104 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £5.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hanes busnes sglodion a physgod Lloyds o Lanbedr Pont Steffan. Ymfudwyr tramor fel Iddewon ac, yn arbennig Eidalwyr ddaeth â busnesau pysgod a sglodion i wledydd Prydain. Yn wir, Eidalwr wnaeth sefydlu'r caffi cyntaf o'i fath yn nhref Llanbed, ond ers trigain a phump o flynyddoedd bu'r busnes llewyrchus hwn ym meddiant Lloyds, teulu Cymraeg ei iaith.

The story of Lloyds fish-and-chip shop in Lampeter. The first fish-and-chip shops in Britain were set up by immigrants, in particular Italians, and indeed an Italian set up the first one in Lampeter. For the last sixty-five years, however, this successful enterprise has been in the hands of a local Welsh-speaking family, the Lloyds.
Un or treats mawr i mi pan oeddwn yn blentyn oedd cael mynd ar ddydd Mawrth y mart i siop sglodion Alun Lloyd yn Llambed. Mae'n dal yn ddirgelwch i mi pam roedd gan Mam gymaint o ddiddordeb i fynd i Lambed ar ddiwrnod mart nid oeddem yn ffermio, ond am wn i, roedd cael bod yn rhan or dyrfa a lifai i Lambed bob yn ail ddydd Mawrth, yn draddodiad. Roedd y cymdeithasu ar ei orau adeg cinio yn siop Lloyd wrth i ddegau heidio yno ar gyfer eu pysgod au sglodion.

Hanes datblygiad y siop arbennig hon ai pherchennog presennol a geir yn y gyfrol Bwydor Bobol. Maer straeon sydd yn y gyfres Syniad Da ar y cyfan yn straeon unigolion eu milltir sgwr ac felly i raddau y gyfrol hon, er bod Stuart Lloyd, perchennog presennol y siop, wedi teithion helaeth cyn dychwelyd i redeg y siop yn Llambed. O ganlyniad, efallai fod y gyfrol hon yn fwy eang ei hapl na nifer yn y gyfres: cawn gipolwg ar Stuart y myfyriwr, Stuart yr athro yn Awstralia, a Stuart yn gweithio y tu l i far gwesty'r Talbot yn Nhregaron. Ceir pwt hefyd ar ddatblygiad y bwytai pysgod a sglodion. Ond i drigolion Llambed cyflwynir yma dalp pwysig o hanes lleol, gyda hanes siopau a busnesau'r dref yn hawlior prif sylw.

Ceir yma hefyd ddarlun sut maer genhedlaeth iau yn gweld pethau. Gweledigaeth Stuart oedd trawsnewid ac ehangu'r siop nes ei bod yn ennill gwobrau cenedlaethol o fri. Dyna yw'r ffordd ymlaen, meddai, yn y dyddiau sydd ohoni, ond mae'n drist nodi nad yw en argymell iw blant yntau barhau r busnes.

Os ydych yn perthyn i achau teulur Lloydiaid (ac mi rydw i'n un ohonynt!), cewch hynt a helynt eich teulu yn y bennod gyntaf. Digon diflas yw deunydd or fath ir sawl nad yw'n adnabod y teulu, ond petai pob aelod yn prynur llyfr fe fyddai hynny'n sicrhau gwerthiant digon parchus!

Lyn Ebenezer sydd wedi golygur gyfrol ac felly afraid dweud bod yna sglein ar y dweud. Os ydych wedi blasu sglodion siop Lloyd mi wnewch fwynhaur gyfrol hon yn sicr, ac os nad ydych chi, darllenwch y gyfrol ac arhoswch yn Llambed yn fuan er mwyn cael gwledd werth chweil!

Sarah Down-Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council
Gwybodaeth Bellach:
Mae Llanbed yn un or ychydig drefi marchnad yng Nghymru sydd heb ddioddef o hagrwch cynnydd. Dibynnar dref ar fusnesau bach, llawer ohonynt yn hen fusnesau teuluol. Un or rheiny yw busnes pysgod a sglodion Lloyds, sydd wedi bod yn yr un teulu am dros drigain mlynedd.

Yn y busnes arlwyo, pysgod a sglodion ywr ddarparaieth fwyaf traddodiadol syn bod. Ond fel unrhyw fusnes arall, ni all fforddio aros yn ddigyfnewid. Pan adawodd Stuart Lloyd ei waith fel athro yn 1987 i olynu ei dad, y peth cyntaf a wnaeth oedd ehangur bwyty ai ddiweddaru. Talodd y weledigaeth ar unwaith drwy ir busnes ennill teitl bwyty pysgod a sglodion gorau Cymru. Maer llwyddiant yn parhau ac yn cynyddu. Beth yw cyfrinach y llwyddiant hwnnw? Gwaith caled, menter a gwasanaeth da.

******************************************

Alun Lloyd oedd yr arloeswr, cyn-drapiwr cwningod a drodd at fyd arlwyo. Pan benderfynodd ymddeol yn 1987, llanwyd ei sgidiau gan ei fab hynaf, Stuart a roddodd y gorau iw yrfa fel athro i barhaur busnes ar traddodiad.

Ond a wnar busnes oroesi ir drydedd genhedlaeth? Yr ateb yw nad oes neb yn rhyw siwr iawn. Beth bynnag am hynny, mae ir fenter orffennol a phresennol tra llwyddiannus. Dyma ei hanes, stori sydd mor flasus r prydau a weinir yno, ond heb orfod ychwanegu ati binsied o halen.

Lansiad
Cynhelir lansiad y gyfrol yn Siop Tships Lloyds, Llanbedr Pont Steffan, nos Fercher, 27ain Mehefin am 6 o'r gloch. Yn ogystal bydd Sesiwn Arwyddo yn y Siop Tships ddydd Iau, 28ain o Fehefin rhwng 11.30 a 2.30.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Lôn Cambria a ...
Rob Penn
£6.99
 
Prynwch
Cyfres Yma: Afallon
Lleucu Roberts
£6.99
 
Prynwch
Tŷ Cyw (DVD110)
 
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch