Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Cynefin: 1. Cynefin yr Ardd
Iolo Williams, Bethan Wyn Jones
ISBN: 9781845273866 (1845273869)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 300x165 mm Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nid llyfr garddio mo hwn, ond llyfr i blant ac oedolion sy'n trafod cynefin yr ardd - yr anifeiliaid, yr adar, y pryfetach, yr ymlusgiaid, y coed, y llwyni, y blodau a'r perlysiau sydd i gyd yn ffurfio'r cynefin cyfoethog hwn sydd ar riniog ein drws. Enillydd gwobr Tir na n-Og 2013.

A book for children and adults alike to learn to enjoy all the wildlife in the garden habitat: the animals, birds, insects, reptiles, trees, shrubs, flowers and herbs that inhabit the rich areas just outside our doors. Tir na n-Og Award winner 2013.
A hithau'n wyliau haf, pa lyfr gwell i bori ynddo nar trysor hwn gan y naturiaethwyr Bethan Wyn Jones ac Iolo Williams? Cyflwyniad byr i fyd natur a geir rhwng y dau glawr ar bwriad yw annog pawb, yr hen ar ifanc, i fynd ati i ymchwilio ymhellach i'r hyn sydd i'w weld o'n cwmpas.

Ar ddechraur gyfrol, nodir rhai o erddi cyhoeddus Cymru ac y maent yn ymestyn o Fn i Gaerdydd. Ceir gwybodaeth am y teclynnau sydd eu hangen er mwyn astudio bywyd gwyllt a does dim angen gwario rhyw lawer er mwyn archwilio'r hyn sy'n byw yn ein gerddi.

Dyma lyfr syn cynnwys pob math o wybodaeth cawn fanylion gwerthfawr am famaliaid, adar, ymlusgiaid, amffibiaid, glonnod byw, blodau gwyllt, blodaur ardd, coed a dyma rai yn unig or pynciau sydd rhwng y cloriau. Ceir yma, hefyd, ffeithiau am bob tymor ai nodweddion unigryw.

Ryn ni wedi prynu teclyn bwydo adar yn ddiweddar (er, cofiwch, maer wiwerod llwyd haerllug yn ymweld ag o'n llawer rhy aml!), ac o ganlyniad mae fy merch saith oed wedi mwyhau darllen y bennod ar adar. Mae yma fanylion a lluniau digon difyr or ddrudwen, titw penddu, robin goch, pioden a'r titw tomos las, ac ati. Mae na elfen ddigon ysgolheigaidd yn perthyn ir llyfr hwn yn ogystal wrth ymyl pob enw Cymraeg, ceir yr enw Saesneg a hefyd yr enw Lladin.

Anaml iawn y bydd plant yn cael mynd o'r ystafell ddosbarth ar daith gerdded ar hyd ffyrdd gwledig eu bro er mwyn dysgu am fyd natur. Nid yw rheolau iechyd a diogelwch yn caniatu hynny ac yn amlach na pheidio mae na ryw hen beiriant wedi bod wrthin tocio pob planhigyn hyd y gwraidd. Maer llyfr hwn yn gwneud rhywfaint o iawn am hynny drwy egluro a dangos yn glir beth yw'r gwahanol flodau a welir yn ein cloddiau, a cheir gwybodaeth hefyd am rai o flodau mwyaf cyffredin yr ardd, megis briallu, eirlysiau, cennin Pedr a chribaur pannwr (enw hyfryd, ynd!).

Mae yma dudalen o weithgareddau hefyd, ac os byddwch am chwilio ymhellach, ceir rhestr o lyfrau a gwefannau defnyddiol. Dyma anrheg werth chweil!

Sarah Down-Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Yn naturiaethwyr a darlledwyr amlwg iawn, mae Iolo Williams a Bethan Wyn Jones yn esbonio pwysigrwydd yr ardd a pham y dylem ei gwarchod ai thrysori, nid yn unig er lles byd natur a ni ein hunain ond er lles pobloedd y byd heddiw ac yfory. Cewch weld enghreifftiau o sut mae ysgolion yn annog plant i werthfawrogi natur ac i ofalu am ein hamgylchfyd.

Llyfr lliw llawn syn llawn ffotograffau a darluniau. Yn cynnwys llawer o gynhorion ymaferol ar sut i warchod natur.
Diweddarwyd ar 12 Mehefin 2013
Agor cil y drws ar gynefin yr ardd

Ydych chi erioed wedi ystyried pam y dylechdrafferthu r ardd? Ydir plant erioed wedi gofyn Pam mae pobl yn bwydor adar?

Os ydych chi, mae llyfr newydd y naturiaethwyr ar darlledwyr amlwg Iolo Williams a Bethan Wyn Jones am geisioch ysgogi i fynd allan ir ardd i fwynhaur cyfoeth naturiol.

Nid llyfr garddio traddodiadol yw cyfrol ddiweddaraf Gwasg Carreg Gwalch, Cynefin yr Ardd, ond llyfr ir teulu oll syn adrodd hanes yr anifeiliaid, yr adar, y pryfetach, yr ymlusgiaid, y coed, y llwyni, y blodau ar perlysiau sydd i gyd yn ffurfior cynefin cyfoethog hwn sydd ar stepen eich drws.

Yn y gyfrol ddeniadol mae Iolo a Bethan yn esbonio pwysigrwydd yr ardd a pham y dylem ei gwarchod ai thrysori, nid yn unig er lles byd natur a nin hunain, ond hefyd er lles pobloedd y byd, heddiw ac yfory.

Roedd Iolo a minnau yn awyddus iawn or cychwyn i greu cyfrol ir teulu cyfan, ac yn wir i unrhyw un sydd diddordeb ym myd natur. Nid llyfr am arddio mohono, ond llyfr syn dangos beth syn tyfu yn yr ardd a beth sydd iw weld mewn gerddi, sut mae anifeiliaid a phlanhigion yn cydfyw i gilydd, a beth syn dibynnu y naill ar y llall. Mae ambell i awgrym hefyd am sut i ddenu adar ac anifeiliaid ir ardd, meddai Bethan, sydd hefyd yn fotanegwraig brofiadol.

Yn gyfrol Gymraeg, mae Cynefin yr Ardd yn llawn ffotograffau a darluniau lliwgar: Dwin gobeithio y caiff y darllenwyr flas ar y llyfr ac y bydd yn eu hannog i fynd allan ir ardd a sylwi ar beth syn tyfu yno, a beth sydd iw weld yno. Llyfr i bori ynddo ydi hwn, nid llyfr iw ddarllen o un clawr ir llall ai roi yn l ar y silff. Llyfr y gallwch ei estyn i lawr os byddwch wedi gweld rhywbeth gwahanol yn yr ardd ac eisiau gwybod ychydig mwy amdano. Llyfr fydd, gobeithio, yn agor cil y drws ar fyd natur ac yn ysgogir darllenydd i wybod mwy, eglura Bethan.

Ychwanegodd Iolo: Ymgais sydd yn y gyfrol hon i ddisgrifior cynefin agosaf atom ni, ac i edrych ar hynt a helynt yr anifeiliaid ar adar, y llwyni ar blodau syn rhan annatod or ardd drwy gydol y pedwar tymor.

Gobeithio y bydd yn codi awydd arnoch chi i sbecian allan drwyr ffenest ar yr adar yn y gaeaf, i chwilio am y blagur yn deffro yn y gwanwyn, i fynd allan i glywed sur gwenyn yn mela ym mlodaur haf ac i flasur ffrwythau wrth iddyn nhw aeddfedu yn yr hydref. Yn anad dim, gobeithio mai dyma fydd y cam cyntaf wrth i chi ddarganfod rhai o ryfeddodau natur yn yr ardd.
Diweddarwyd ar 10 Mehefin 2013
 
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Gwr y Gwyrthiau (DVD104)
 
£5.99
 
Prynwch
Carneddau a'r Glyderau, Y ...
Johanna Firbank
£3.50
 
Prynwch
Jac a'r Goeden Ffa
Richard Walker
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch