Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Blwyddyn y Fflam
Elin Haf
ISBN: 9781845273972 (1845273974)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 120 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.50 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Gallasech feddwl y byddai unrhyw un sydd wedi ymlafnio ar draws dau gefnfor yn barod i orffwys ar ei rhwyfau. Ond nid un i sefyllian mewn merddwr yw Elin Haf Davies. Mae sefyll yn llonydd yn anathema iddi. A bu'r flwyddyn ddiwethaf yn un antur fawr arall. Ar gyfer ei mordeithiau diweddaraf trodd at hwylio, camp na wyddai ddim byd amdani cynt.

You would have thought that anyone who had rowed accross two oceans would start taking it easy. But Elin Haf Davies is not one to rest on her laurels, and last year was again action filled. For her latest feat she turned to sailing, which was for her a completely new experience.
Mae anturiaethau Elin Haf, o'r Parc ger y Bala, yn rhwyfo ar draws dau gefnfor eisoes wedi cael eu croniclo yn ei chyfrol Ar Fr Tymhestlog. Dyma'r dilyniant, sef blwyddyn ym mywyd Elin Haf wrth iddi hwylio chwe mil o filltiroedd ar draws y Cefnfor Tawel. Y daith honno sy'n cael y sylw mwyaf yn y gyfrol hon. Ac i'r rhai sy'n hoff o wthio'r ffiniau a meddwi ar antur, mae'r cofnod hwn o fywyd Elin ar y mr yn gofnod gonest a didwyll gan Gymraes a wynebodd yr her o orfod addasu ac ymdopi bywyd ar foroedd tymhestlog. Mae personoliaeth a theimladau Elin yn amlygu eu hunain wrth iddi gofnodi'r profiad o gael y fraint o gario'r Fflam Olympaidd ym Mangor a theithio draw i'r Faenol i weld Bryn Terfel yn ei thanio yn y crochan ar ddiwedd y dydd. Yng nghanol yr holl luniau anhygoel o daith Elin yn ystod y flwyddyn, mae'r llun o'i thad yn sefyll ar ben bin sbwriel er mwyn ei gweld hi'n cario'r fflam ar hyd strydoedd Bangor yn un i'w drysori. Mae gan Elin farn gref hefyd am y rhai a fu'n gwrthwynebu taith y fflam, ac ni all neb amau ei brwdfrydedd am y Gemau Olympaidd. Caiff yr hanes ei ddatgan yn glir a gonest yn y gyfrol hon.

Ond trwy'r cyfan, merch ei milltir sgwr yw Elin, ac mae'r gyfrol hon yn bortread o wraig ifanc arbennig iawn sydd wedi cyflawni cymaint hyd yn hyn. Beth, sgwn i, fydd yr her nesaf?

Iola Wyn


Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Cynhelir lansiad Blwyddyn y Fflam yn Neuadd y Parc, ger y Bala
Nos Wener, 30 Tachwedd, 2012 am 7 or gloch yng nghwmni Lyn Ebenezer
Croeso cynnes i bawb
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Cyfrolau Cenedl: 8. Eira ...
W. J. Gruffydd
£15.00
 
Prynwch
Cyfres Darllen Stori: 2. ...
Mary Vaughan Jones
£3.50
 
Prynwch
Cysgod y Cryman
Islwyn Ffowc Elis
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch