Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dan yr Wyneb
John Alwyn Griffiths
ISBN: 9781845274047 (1845274040)Dyddiad Cyhoeddi Ionawr 2019
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 312 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.00 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Nofel am dwyll a chamymddwyn mewn cyngor sir dychmygol yng ngogledd Cymru. Mae'r prif gymeriad, plismon a adawodd yr ardal dan gwmwl personol rai blynyddoedd ynghynt, yn dychwelyd i ymchwilio i honiadau o weithredoedd dan din parthed caniatâd cynllunio ar gyfer parc gwyliau a marina ar yr arfordir. Adargraffiad. Cyhoeddwyd yn gyntaf yn 2012.

A novel about corruption in a north Wales council. The main character is a policeman who left the area for personal reasons a few years previously and returns to investigate suspicious dealings involving local developers. Reprint. First Published in 2012.
Saith egwyddor bywyd cyhoeddus? Byddair Arglwydd Nolan yn troi yn ei fedd.

Er gwaethaf eu statws fel dinasyddion parchus a gweision cymdeithas, mae egwyddorion megis anhunanoldeb, unplygrwydd, gwrthrychedd, atebolrwydd, tryloywder, gonestrwydd ac arweinyddiaeth yn gwbl ddieithr i rai o gymeriadaur nofel fachog hon.

Un egwyddor sydd gan Gadeirydd Pwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Glanaber, Gwynfor Jones, ac edrych ar l ei fuddiannau ei hun yw honno. Yn ei ddichell ai gynllwynio maen rhwydo eraill iw fagl, ac yn cynghreirio grymoedd pwerus er lles ei fuddiannau ai gynlluniau ei hun.

Ardal go wledig yng ngogledd Cymru yw Glanaber; mae ganddi arfordir prydferth a ffermydd tlodaidd syn cael eu gorfodi i arallgyfeirio a throi at dwristiaeth i geisio cadw dau ben llinyn ynghyd. Beth allai fod yn well ir ardal na marina? Byddai datblygiad fel hyn yn denu buddsoddiad, yn arwydd o hyder yn yr ardal ac yn fuwch gynhyrchiol iw godro am gyflogaeth a chynhaliaeth am flynyddoedd. Swnion gyfarwydd, ond ydi? Wrth ddarllen, ni allwn ond gobeithio mai dychymyg byw sydd gan John Alwyn Griffiths, ac nad yw wedi cloddio iw orffennol fel pennaeth Adran Twyll Heddlu Gogledd Cymru i ddod o hyd i ddeunydd ar gyfer y nofel.

Gan fod datblygiad fel marina yn amlwg yn denu cyllid o dur Cynulliad, pan ddaw son nad yw pob dim fel y dylai fod ym Mae Caerdydd, caiff swyddog or adran gyfreithiol ei anfon i ymchwilio. Dylai Meurig Morgan allu ymdopin iawn r gwaith, ond mae ganddo yntau orffennol digon anodd a rhaid iddo ddod i delerau r gorffennol hwnnw ai gysylltiadau ei hun r ardal cyn gallu gweithredun effeithiol.

Efallai mai ardal wledig yw Glanaber, does dim byd yn araf a hamddenol am y nofel hon. Gydag un cynllwyn yn dilyn y llall, a neb yn gwybod yn iawn pwy i ymddiried ynddo, mae digon yma i gadwr darllenydd yn gaeth, yn awyddus i wybod y tro nesaf yn yr hanes, a beth fydd tynged y cast brith o gymeriadau.

Dyma chwip o nofel, syn symud yn gyflym ond yn hyderus ac yn ddifyrrwch pur. Efallai fod ambell elfen yn orddramatig, ond does dim nad ywn gweddu ir genre. Darllenwch, mwynhewch ... a gweddwch mai ffuglen ywr cyfan.

Catrin Beard

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Cynhelir lansiad y gyfrol yn yr Anglesey Arms, Porthaethwy
Nos Lun, 12 Tachwedd am 6.30 yr hwyr
Rhoddodd Steve Defaid o Bromsgrove i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Mae 'na bedwar llyfr yn y gyfres, sef 'Dan yr Wyneb', 'Dan Ddylanwad', 'Dan Ewyn y Don' a'r diweddaraf ac un nad ydw i wedi'i ddarllen eto 'Dan Gwmwl Du'. Yn fy marn i mae'n bwysig bod chi'n eu darllen yn y drefn gywir. Lleolir y tair nofel gyntaf yng Nglan Morfa, tref fach a chysglyd yng nghefn gwlad Cymru. Ond dan yr wyneb mae 'na rwydwaith o lygredigaeth yn llechu. Mae dynion busnes, cynghyghorwyr a gweision sifil yn cydweithio ac yn twyllo, ond sut gall neb eu rhwystro nhw? Yn yr ail lyfr mae llygredigaeth yn troi'n llofruddiaeth, a hynny sawl gwaith. Unwaith eto mae pobl dda yn brwydro yn erbyn clymblaid gyfrinachol o dwyllwyr. Dychwel ein harwr, Meurig, mewn stori afaelgar sy'n rhuthro tuag at uchafbwynt gwefreiddiol. Yn y trydydd llyfr mae Jeff, cyn-gefnogwr Meurig, wedi cael ei ddyrchafu i fod yn arwr y stori. Y tro 'ma mae llai o lygredigaeth leol a mwy o gynllwynion rhyngwladol. Efallai fod y diwedd braidd yn orddramatig ... Baswn i'n argymell eich bod chi'n darllen llyfrau'r gyfres arbennig hon: Darllenadwy a hynod gyffrous. "
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Gramadeg y Gymraeg
Peter Wynn Thomas
£19.99
 
Prynwch
Dylanwadau
Dylan Jones
£6.95
 
Prynwch
Llyfrau Llafar Gwlad:45. ...
Iwan Edgar
£4.25
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch