Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Tuchan o Flaen Duw
Aled Jones Williams
ISBN: 9781845274061 (1845274067)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 88 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant y llenor a'r dramodydd arbrofol Aled Jones Williams. Yn ôl yr awdur, dwy bennod o hunangofiant a geir yma sef alcoholiaeth a Duw. Daw'r teitl o waith Morgan Llwyd, Gwaedd yng Nghymru yn Wyneb Pob Cydwybod.

The autobiography of the novelist and playwright Aled Jones Williams. According to the author he has concentrated on two aspects of his life, namely alcoholism and God.
Teimlad digon brawychus yw pori drwy hunangofiant rhywun arall a dod, yma ac acw, wyneb yn wyneb chi eich hun. Ond dynar profiad ges i wrth ddarllen Tuchan o Flaen Duw, hunangofiant rhyfeddol Aled Jones Williams. Cystal i mi ddweud na wnes i erioed ddarllen unrhyw beth sydd wedi dod mor uniongyrchol or enaid.

Ystyrir yr hunangofiannydd hwn fel un on hawduron mwyaf dadleuol. Ond eto i gyd, prin fedra i gofio i mi gytuno mor hawdd ag unrhyw un erioed. Mae yna wirioneddau syn tasgu allan or tudalennau. Ac mae'r rheinyn rhai mor amlwg fel y teimlwn, wrth eu darllen, fel cicio fy hun am beidio u darganfod fy hunan, a hynny flynyddoedd yn l.

Mae Aled Jones Williams yn torri pob rheol hunangofiannol. Pwy arall fyddai'n cychwyn ei ragair trwy ddweud mai math ar gelwydd, yn y bn, yw pob hunangofiant? Ac o feddwl am y peth, mae en iawn. Dewisir rhai pethau ar draul pethau eraill, meddai. A dyna pam y gwnaeth ddewis dau bwnc yn unig alcoholiaeth a Duw.

Mae ei agoriad wrth drafod ei alcoholiaeth yn syfrdanol. A dyma fin gweld fy hun yn sefyll yn ei sgidiau. Mae ei ddatgeliadau diflewyn-ar-dafod yn fy atgoffa pa mor agos y deuthum i fy hun i ddisgyn ir fagl. Mae yna hen ddywediad Saesneg syn son am rywbeth fel, Yno, oni bai am ras Duw, yr awn innau. Ond gwn mai ffawd yn hytrach na dim byd arall fun gyfrifol am fy achubiaeth i.

Ac mae cyfeirio at ras Duw yn fy arwain yn dwt at yr ail bennod or hunangofiant. Mae hi'n agor dadansoddiad or gymhariaeth rhwng dyn crefyddol a dyn da. Ac yma eto gwelaf fy hun, wrth ddarllen, yn edrych mewn drych. Wn i ddim sawl tro y gofynnais, fel yr emynydd, Dwed i mi, ai fi oedd hwnnw?

Dyna i chi ei ddadansoddiad wedyn o werth y Beibl. Maen cynnwys, meddai, y gwych ar gwachul, ac mae ynddo brydferthwch yn ogystal lolgyboitsh llwyr. Yn y Beibl, meddai wedyn, ceir pethau adeiladol iawn ir galon. Ynddo ceir pethau dinistriol ir ddynoliaeth achln hefyd.

Maer gyfrol un fechan o ran maint ond un enfawr o ran ei chynnwys yn orlawn o onestrwydd, cignoethni ac ing. Mae yma ddatganiadau y dylid eu fframio au hongian mewn mannau lle gall pawb eu darllen au hystyried, ar cyfan mewn ieithwedd rymus a rhywiog.

Petawn in feirniad Llyfr y Flwyddyn, byddwn yn caur gystadleuaeth nawr er mwyn arbed awduron eraill rhag mynd ir drafferth o godi eu gobeithion.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Dwy Bennod o Hunangofiant

Math ar gelwydd yn y bn, wrth gwrs yw pob hunangofiant. Nid yn fwriadol efallai er ein bod yn wastad yn chwarae triciau ni ein hunain ond drwy ddewis rhai pethau ar draul pethau eraill, mae unrhyw hunangofianydd yn sensro ei fywyd ei hun. Dywedir un stori yn hytrach na stori arall. Penderfynais ddewis dau beth: alcoholiaeth a Duw. Dewisais hepgor bethau eraill y pethau pwysicaf maen debyg. Pendronais yn hir cyn ysgrifennu dim heb sn am ei gyhoeddi.

Mae Morgan Llwyd yn bwysig i mi. Fel ag yr wyf wedi ei wneud ddeudro or blaen, dyfyniad oi waith syn rhoir teitl: Ac oni fedri weddo, cais duchan o flaen Duw, ond gad ymaith dy lyfr gweddi oddi allan.
Allan o Gwaedd yng Nghymru yn Wyneb Pob Cydwybod, Morgan Llwyd

Aled Jones Williams
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Nes ei Gael yn Euog
Nigel Hinton
£6.99
 
Prynwch
From the Cradle to the ...
Ceri Thompson
£11.99
 
Prynwch
Duw yw'r Broblem
Aled Jones Williams
£8.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch