Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llygaid Mistar Neb
Michael Morpurgo
ISBN: 9781845274115 (1845274113)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Emily Huws.Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 195x130 mm, 168 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae Harri mewn helynt yn yr ysgol, ac wedi cymryd yn erbyn ei lystad a'r babi newydd. Yna mae'n dod yn ffrindiau ag Oci, tsimpansî o'r syrcas. Fydd dim ots gan berchennog Oci os bydd Harri'n cael ei benthyg am dipyn, na fydd? Ond pan ddaw ei lystad a'r heddlu i wybod, mae'n rhaid i Harri a'i ffrind newydd ffoi! Addasiad Cymraeg o Mr Nobody's Eyes.

Things have been difficult for Harri since his mother remarried. With a new baby at home, and only trouble at school, life is unbearable. Oci the chimp, escaped from the circus, offers Harri a chance for a new life. With his friend, Harri runs away from all the people who seem so hard on him. A Welsh adaptation of Mr Nobody's Eyes.
Stori Harri yw hon, bachgen 10 oed o Lerpwl, sy'n cael ei fagu gan ei fam wedi marwolaeth ei dad yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Pan mae ei fam yn ailbriodi mae byd Harri'n newid er gwaeth. Dyw e ddim yn hoff o'i lystad ac fe ddaw i deimlo nad oes lle iddo fe gyda'i deulu newydd, yn enwedig ar Űl geni ei frawd bach Tomi. Yna, mae'n cyfarfod ‚'r perchennog syrcas Signor Blondini a'i tsimpansi Oci ac mae cyfres o ddigwyddiadau a chamddealltwriaethau yn golygu bod rhaid i Harri ac Oci ddianc o'r ddinas.

Mae yna elfennau o straeon antur tebyg i rai Enid Blyton yn yn nofel yma. Does yna ddim pwerau hud, dim teithio mewn amser, dim ond hynt a helynt Harri ac Oci wrth iddyn nhw geisio osgoi yr heddlu. Ac nid gorchwyl hawdd yw cadw tsimpansi direidus yn dawel! Yn ystod y daith maen nhw'n cuddio mewn eglwys, yn dianc ar drÍn ac yn cwrdd ‚ chriw o dinceriaid neu deithwyr sy'n dysgu ambell wers i Harri am galedi bywyd.

Trwy gydol y llyfr mae yna awyrgylch chwerw felys. Mae unigrwydd Harri yn cyffwrdd ‚'r darllenydd o'r dechrau ac mae'n hawdd deall sut mae'n mynd i gymaint o drafferth. Mae awyrgylch llwm Lerpwl yn y blynyddoedd wediír Ail Ryfel Byd hefyd yn cael ei gyfleu'n gelfydd. Mae yna deimlad o ail gyfle a dechrau newydd ar ddiwedd y nofel.

Yn bennaf oll, mi o'n i'n dotio at y disgrifadau byw iawn o Oci'r tsimpansi, a'r ymddiriedaeth sy'n tyfu rhwng Oci a Harri. Mae ymddygiad Oci weithiau'n rhyfeddol o ddynol ac mae yna anwyldeb mawr yn y berthynas ar adegau.

Cerian Arianrhod

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiat‚d Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
TGAU Daearyddiaeth ar ...
Andy Owen
£19.99
 
Prynwch
Olion Hen Elyn
Elgan Philip Davies
£2.00
 
Prynwch
Ceffyl Rhyfel
Michael Morpurgo
£6.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch