Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cylchgrawn Calon: Curiad Calon
Cindy Jefferies
ISBN: 9781845274122 (1845274121)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Gwenno Hughes.Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 195x130 mm, 206 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dyma'r nofel gyntaf yng nghyfres Cylchgrawn Calon gan Cindy Jefferies, awdur gwreiddiol y gyfres lwyddiannus, Gweld Sêr. Mae'r gyfres hon ar gyfer merched ychydig yn hŷn. Mae calon Elin yn curo'n gyflym ers iddi lwyddo i gael profiad gwaith yn swyddfa olygyddol ei hoff gylchgrawn, Calon. Mae'n mynd i fod yng nghanol byd cyffrous ffasiwn, pop a selébs!

A Welsh adaptation of Heart Magazine: A Dream Come True. For wannabe journalist, Ellie, getting to do work experience at her favourite teen magazine, Heart, is fantastic. For two weeks she's going to be part of the glamorous world of celeb pages, fashion shoots and gossip columns. When Ellie is given a dream assignment she can't believe her luck.
Awdur a ymunodd r gm yn hwyr yw Cindy Jefferies. Er y dywed bod ganddi ddiddordeb mewn ysgrifennu ers oedd hi'n blentyn, roedd wedi gwneud pob math o waith arall gan gynnwys dysgu, gwerthu llyfrau i ysgolion a rhedeg asiantaeth gyflogi cyn cyhoeddi ei nofel gyntaf ddeuddeng mlynedd yn l.

Bu llif cyson o lyfrau i bobl ifainc ers hynny ac y mae nifer ohonyn nhw wedi'u haddasu ir Gymraeg, gan gynnwys y gyfres Gweld Sr, addasiad o gyfres Fame School am lwyddiannau criw o bobl ifanc mewn ysgol berfformio. Mae cyfres arall, Stadium School, syn ymwneud phl-droed hefyd ar gael yn y Gymraeg, ond Curiad Calon ydir nofel gyntaf yng nghyfres Cylchgrawn Calon gan Jefferies.

Un o nodweddion llyfrau'r awdures hon yw Seisnigrwydd y sefyllfaoedd ar bobl y maen sgrifennu amdanyn nhw ac mae hynny yn sicr yn wir am gyfres Heart Magazine, y cylchgrawn ar gyfer merched ifainc yn eu harddegau.

Ond er ei bod yn wir nad oes yna ddim byd y gellir cymharu Curiad Calon ag ef yn y byd cyhoeddi Cymraeg go iawn, y mae Gwenno Hughes wedi llwyddo i wneud anturiaethau Elin yn rhai realistig a derbyniol yn y Gymraeg, yn bennaf trwy ailenwir cymeriadau, a defnyddio tafodiaith yn y sgyrsiau.

Maer storin cychwyn gydag Elin, 14 oed ac yn gymysgedd o gyffro ac ofn, yn ymuno staff ei hoff gylchgrawn Calon, y cylchgrawn syn cyffwrdd pawb, ar brofiad gwaith or ysgol.

Heb ddatgelu gormod o'r stori, digon yw dweud nad ywr croeso a gaiff Elin yn un cynnes iawn gan y nythaid o wiberod gwenwynllyd syn rhedeg Calon. Er iddi gael y brc drwy gael un cyfweliad mawr pwysig ag eilunod pop enwog, mae pethaun mynd yn fwy ac yn fwy anghyfforddus wrth ir dyddiau fynd rhagddynt, a hithau'n ysglyfaeth i eiddigedd rhywun neu rywrai ar y staff.

Maer nofel hefyd yn rhoi cip digon difyr ar fywyd newyddiadurol gan gyffwrdd rhai o egwyddorion y maes ond yn gwneud hynny heb amharu ar lif y stori ar elfen o ddirgelwch ynghylch pwy yw'r drwg yn y caws. Ar newydd da ir rhai fydd yn mwynhau'r stori hon yw bod ail gyfrol eisoes ar gael, Bechgyn, Bandiau a Sgidiau.

Glyn Evans

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Raplyfr Coll (DVD122)
 
£5.99
 
Prynwch
Sais Ydi O, Miss!
Brenda Wyn Jones
£4.95
 
Prynwch
Morlais
Alun Lewis
£12.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch