Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Stori Cyn Cysgu: Stori Nadolig Cyn Cysgu
ISBN: 9781845274146 (1845274148)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2012
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Golygwyd gan Gordon Jones Addas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Caled, 280x210 mm, 80 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dyma ddeg o storïau Nadoligaidd gwreiddiol, swynol, a thair cerdd hyfryd sy'n llawn ysbryd yr wyl. Mae'r cyfan yn ddelfrydol i'w ddarllen yn uchel a'i rannu â phlant, a'r darluniau lliwgar yn cynnig gwledd i'r llygad.

Mae yna ryw deimlad cynnes, on'd oes, yn llenwi calon rhywun wrth i sŵn a lliwiaur Nadolig gyrraedd y siopau ar stryd fawr. Ryw deimlad felly ges i wrth agor y llyfr hwn llyfr 80 tudalen yn llawn o straeon a cherddi gwreiddiol syn dangos, efallai, nad oes rhaid addasu na cyfieithu cymaint o ddeunydd ir Gymraeg. Mae gennym storїwyr heb eu hail ac maer gyfrol hon yn brawf pendant o hynny.

Maer themu yn hen ond braf yw cael ymdriniaeth newydd arnynt. Yn wir mae yna feel-good factor i'r rhan fwyaf or straeon hyn a hynny am fod nifer or awduron wedi canolbwyntio ar werthoedd y Nadolig. Cymerwch chi Caryl Lewis, er enghraifft. Mae hi wedi ysgrifennu stori am leddfu unigrwydd yn ystod yr ŵyl, Lleucu Roberts yn ei stori Anrheg yn adrodd faint oedd llun arbennig gan Dewi wedi plesio ei fam a chusan ganddo yn plesio ei daid, a Manon Steffan Ros yn ei stori hi yn sn sut y cafwyd Nadolig arbennig ym Mhennal am fod yr eira mawr wedi gorfodi pawb i gymdeithasu, a dyna hwyl a gafwyd. Mae yna straeon am gymryd rhan yn nramar geni ac maer diweddglo a gafwyd yn y ddwy stori yn hyfryd iawn ac yn dod deigryn i'r llygad. Doniol ywr hanesion am ymweliad Sin Corn.

Dyma lyfr clawr caled a lliwgar a phob clod ir artistiaid hefyd gan fod y lluniau'n gampwaith.

Dyma anrheg Nadolig berffaith, yn un y gall plant ei ddarllen flwyddyn ar l blwyddyn ac un y gellir ei drosglwyddo gyda balchder ir genhedlaeth nesaf.

Sarah Down-Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Straeon cysurlon gan: Caryl Lewis, Manon Steffan Ros,Lleucu Roberts, Gareth F. Williams, Myrddin ap Dafydd, Manon Llwyd, Elin Meek, Helen Emanuel Davies, Mari Elin Morgan, Gwenno Hughes.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Welsh Learner's ...
Heini Gruffudd
£6.95
 
Prynwch
It's Wales: Welsh Songs
 
£3.95
 
Prynwch
David Roberts of ...
D. Ben Rees
£10.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch