Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cwmwl dros y Cwm
Gareth F. Williams
ISBN: 9781845274405 (1845274407)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2013
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 200x130 mm, 136 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Ychydig cyn 8.30 y bore ar 14 Hydref 1913 bu farw 439 o ddynion a bechgyn mewn ffrwydrad ofnadwy yng nglofa Senghennydd. Wyth oed oedd John Williams pan symudodd o a'i deulu o un o bentrefi chwareli'r gogledd i fyw yn Senghennydd yng nghymoedd y de. Edrychai ymlaen at ei ben-blwydd yn dair ar ddeg oed, pan fyddai'n dechrau gweithio yn y pyllau glo. Enillydd gwobr Tir na n-Og 2014.

A novel based on the Senghennydd coalmine tragedy of 1913 when 439 men and boys lost their lives. Cwmwl dros y Cwm is a historical novel based on the fictional experiences of 12 year old John Williams, who moves to Senghenydd with his family from north Wales as his father seeks work in the coalmines of the south. Tir na n-Og Award winner 2014.
Yn dilyn y diweithdra a ddigwyddodd yn sgil streic fawr y chwareli yn Arfon (19001903) ymfudodd nifer o deuluoedd ir de i chwilio am waith. Dyna fu hanes Edward Williams, Cti ei wraig a John a Magwen, eu plant, yn y nofel hon.

Yn 1908 y symudodd y teulu i Senghennydd. Nid hawdd oedd gadael yr hen adra am yr adra newydd a cheisio ymdoddi i gymdeithas wahanol ac ymdopi thafodiaith ddieithr. Cawsant eu bwlio gan deulu Stanley Maldoon ond fe ddaethant yn ffrindiau agos gydar bobl-drws-nesa: Jo Dando, ei wraig Ceridwen au chwe phlentyn.

Cafodd Edward Williams waith yn yr Universal Collieries ac ymhen amser dilynodd John ef i weithio o dan y ddaear. Roedd John ym mhwll y Lancaster pan ddigwyddodd y danchwa fawr ym mis Hydref 1913, ac mae darllen am effeithiaur drasiedi arno ef ai deulu ai ffrindiau yn ddirdynnol. Nid yn unig yr oedd yna gwmwl du o fwg uwchben y lofa adeg y ddamwain ond hefyd gadawyd cwmwl du dros fywydau pobl am weddill eu hoes. Aeth Cti, John a Magwen yn l ir gogledd.

Mae yma gymeriadu da Big Annie (ceir disgrifiad gwych ohoni ar dudalen 39) a Ceridwen, a hanai o dras y Romani, a chanddir gallu i rag-weld y dyfodol. Gwelir l cynllunio crefftus, er enghraifft y ddolen rhwng y dechrau ar diwedd. Ar ddechraur nofel mae Now Be Nesa, ffrind gorau John yn y gogledd, yn sefyll yng nghysgod un or tryciau yn y seiding yn gwylior trn yn hercian or orsaf, ac ar y diwedd mae Bili Dando, ei ffrind gorau yn Senghennydd, yn sefyll wrth y tryciau y tu allan ir orsaf yn gwylior trn yn mynd am yr hen adra.

Maer iaith yn goeth ac yn fyrlymus drwyddi draw. Chwip o nofel hanesyddol gan awdur syn feistr ar ei grefft, ac un or nofelau hynny sy'n gafael ynoch i'r fath raddau fel bod rhaid ei darllen ar un eisteddiad.

Menna Lloyd Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Nofel hanesyddol gan y nofelydd poblogaidd Gareth F. Williams, yn cynnwys darluniau gan Graham Howells, i gofio am a phortreadu trychineb diwydiannol gwaethar 20fed ganrif a ddigwyddodd ym Medi 1913, ond a effeithiodd ar deuluoedd ym mhob rhan o Gymru. Anelir y nofel at ddarllenwyr CA 2 a gwaelod 3.
Maer awdur ar arlunydd yn enillwyr Gwobr Tir na-Og.
Gwobrau:
Enillydd Tir na nOg 2014 Cymraeg (cynradd) / Winner of Welsh Tir na nOg 2014 (primary)
Diweddarwyd ar 10 Mehefin 2014
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cromlechi Cymru - ...
Steve Burrow
£5.00
 
Prynwch
Wynebau Cymru
Ann Sumner
£1.00
 
Prynwch
Cerwyn Corrach
Gerallt Lloyd Owen
£3.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Os Na Ddôn Nhw...
Cefin Roberts
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Dead White
Gwen Parrott
£8.99
 
Prynwch
Plant
Hudlath a'r Haearn, Yr
Cressida Cowell
£6.99
 
Prynwch

Valid HTML 4.0 CywirValid CSS Cywir