Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Eneidiau
Aled Jones Williams
ISBN: 9781845274481 (1845274482)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2013
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Fformat: Clawr Meddal, 182x124 mm, 336 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Awst 2013
Rydym wedi cyfarfod â Tom Rhydderch, yr awdur na all mwyach ysgrifennu'r un gair, o'r blaen yn y nofel Yn Hon Bu Afon Unwaith (Bwthyn, 2008). A chan fod cymeriad bob amser yn fwy nag awdur mae Tom Rhydderch yn ei ôl yn Eneidiau.

Another novel featuring the unproductive author Tom Rhydderch, and a host of colourful characters, in a work not sequential to Yn Hon Bu Afon Unwaith (Bwthyn, 2008) which featured the same main character.
Cwlwm o gyfeillion, neu o leiaf gydnabod, yw cymeriadau Eneidiau. Mae gan bob un gyfraniad iw wneud i fywydaur lleill yn tarddu oi etifeddiaeth, ei fagwraeth, ai dalentau unigol. Ymunwn ni u bywydau ar ddiwrnod pen-blwydd Tom Rhydderch yn 66 mlwydd oed, awdur Cymraeg a fun llwyddiannus iawn yn ei ddydd. Yr aelodau eraill yw Eleri Rhydderch, cyn-wraig Tom, sydd hefyd yn awdur; Casi, ymgynghorydd addysg syn gariad i Tom; Twm Owen syn gofalu am ardd Tom; y cyn-offeiriad Ieuan Humphreys; a chwaer Ieuan, Eira, syn faswnydd o gryn fedr.

Iw canol daw myfyrwraig ifanc o Lerpwl ar drywydd hanes Alvin Langdon Coburn, y ffotograffydd o America, a fun byw yn ardal Bae Colwyn yn ei henaint. Yn ei sgil hithau ymddengys ei thad, gwerthwr ceir ail-law tra chyfoethog.

Mae yma gyfoeth a thlodi, cariad a thraserch, caredigrwydd a hunanoldeb, ymddiriedaeth a brad, sicrwydd ac ansicrwydd llethol.

Mewn plethwaith o gyfrinachau a chelwyddau maer cymeriadaun llwyddo i fyw fwy neu lai mewn cytgord i gilydd, ar awdur sydd yn ymddangos o bryd iw gilydd i arddel ei lais, fel petai yn cymryd ei gyfle i roi ambell sbrigyn bach yn eu holwynion a rhyfeddu at y trofu sydd yn natur dyn. Mae ei fyfyrdodau ar olygfeydd a cherddoriaeth yn delynegol o hardd, yn wir bron yn gyfriniol ar adegau. Mae yma gwestiynu dwys ynghylch dirgeledigaethau bywyd hefyd, ond ni chynigir atebion.

Maer storin cael ei hadrodd yn fywiog, gyda digon yn digwydd yn agored ac yn y dirgel i gadw sylw a chwilfrydedd y darllenydd. Mae rhai cyfrinachaun cael eu datgelu ac ambell ddirgelwch yn cael ei ddatrys, ond nid pob un. Erys y lleill yn ddyfaliadau yn y meddwl!

Llinos Dafis

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Ond nid dilyniant mo'r nofel hon.Y tro hwn daw Nerys neu Caroline-Hindley ffotograffydd ifanc, i'w ddalgylch. Ond y mae mwy i Nerys/Caroline na ffotograffiaeth. Cawn hefyd gyfarfod 'i thad, Reggie, y dyn ceir. Deuwn i wybod llawer mwy am Leri, cyn-wraig Tom. Yma hefyd mae Casi, ei gyn-gariad. Cyfarfyddwn Ieuan Humphries, y cyn-ficer a'i chwaer Eira, y baswnydd. Ac, wrth gwrs, Twm Owen y 'dyn da'.

Pob un ohonyn nhw yn eneidiau diddorol a gwahanol.
Diweddarwyd ar 26 Gorffennaf 2013
Calon ac enaid cymeriadau

Mae nofel newydd Aled Jones Williams, yr awdur ar dramodydd di-flewyn-ar-dafod a beiddgar o Gricieth, yn darlunio gwe gymhleth o berthnasau cariadus a theuluol wrth ddilyn hynt a helynt cymeriadau hen a newydd.

Mi fydd cymeriad Tom Rhydderch, yr awdur na all ysgrifennu'r un gair mwyach, yn gyfarwydd ir rhai sydd wedi darllen nofel ddiwethaf Aled, Yn Hon Bu Afon Unwaith. Er, dymar unig beth fydd yn gyfarwydd yn ei nofel ddiweddaraf, Eneidiau wrth ir awdur droedio llwybr stori hollol newydd.

Mae Aled, syn wreiddiol o Lanwnda ger Caernarfon, yn pwysleisio nad dilyniant yw ei nofel ddiweddaraf: Am ryw reswm mae cymeriad Tom Rhydderch wedi aros ar flaen fy meddwl. Dwi wastad wedi coelio bod llawer mwy i ddweud am y cymeriad, ac mae wedi bod yn brofiad difyr ei roi o mewn stori cwbl newydd a gwahanol, meddai Aled Jones Williams.

Yn Eneidiau daw cymeriadau newydd ir amlwg, pob un ohonyn nhw yn bersonoliaethau diddorol a gwahanol. Cawn groesawu Nerys neu Caroline-Hindley ffotograffydd ifanc o Lerpwl, i'r dalgylch. Ond mae mwy i Nerys na ffotograffiaeth. Mae hi ar drywydd hanes Alvin Langdon Coburn, y ffotograffydd enwog o ddechraur ugeinfed ganrif.

Dywed Aled: Mae gen i ddiddordeb mawr mewn ffotograffiaeth a chan bod Alvin Langdon Coburn wedi byw ym Mae Colwyn am flynyddoedd, ron in meddwl y byddai'n ddiddorol ei gynnwys yn y gyfrol. Roedd yr Americanwr Coburn yn ffotograffydd pwysig iawn y cyntaf i bwysleisio potensial gweledol ffotograffau wediu tynnu o fannau uchel ac wedyn bun gyfrifol am rai or ffotograffau haniaethol cyntaf un.

Maer nofel yn cychwyn gyda Tom Rhydderch yn dathlu ei ben-blwydd yn 66 oed. Dywr awdur profiadol yn y llyfr ddim wedi ysgrifennu dim ers bron i bymtheg mlynedd ac oherwydd hyn mae ei unigrwydd yn cadw reiat yn ei feddwl.

Cawn hefyd gyfarfod tad Nerys, Reggie, y dyn ceir llwyddiannus a gorhyderus. Fe ddawn hefyd i wybod llawer mwy am Leri, cyn-wraig Tom, a Casi, ei gyn-gariad. Rydyn nin cyfarfod Ieuan Humphries, y cyn-ficer a'i chwaer, Eira, syn faswnydd. Ac wrth gwrs, Twm Owen, y 'dyn da'.

Ychwanega Aled: Hanes nifer o eneidiau gwahanol sydd yma, a dyna dwin hoffi am y nofel, y ffaith fy mod yn gallu mynd o dan groen nifer o gymeriadau gwahanol ac yn gallu dilyn datblygiadau perthnasaur prif gymeriadau. I mi, mae eneidiaur cymeriadau wastad yn bwysicach nar stori ei hun.

Mae Aled Jones Williams yn cael ei ystyried ymhlith awduron a dramodwyr gorau Cymru. Bydd ei drama ddiweddaraf, Ar Lan y Mr, yn cael ei pherfformio yn Eisteddfod Genedlaethol Dinbych eleni gan Gwmnir Frn Wen.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Blaid Ffasgaidd yng ...
Richard Wyn Jones
£9.99
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 37. Leah
Leah Owen
£8.95
 
Prynwch
Roars from the Back of the Bus
Stewart McKinney
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch