Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Hafan Deg
Sian Rees
ISBN: 9781845275549 (1845275543)Dyddiad Cyhoeddi: Gorffennaf 2015
Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch
Fformat: Clawr Meddal, 200x130 mm, 182 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Medi 2015
Llanc ifanc o'r cymoedd yw Byrti, sy'n penderfynu ymuno â'r fyddin yn hytrach na wynebu oes hir yn y pyllau glo. Caiff ei anfon i wersyll hyfforddi yn y Rhyl, tref sydd fel nefoedd iddo - ond nid nefoedd sy'n ei ddisgwyl ar faes y gad yn Ffrainc. Nofel yn seiliedig ar hanes teulu'r awdur yn ystod cyfnod y Rhyfel Byd Cyntaf.

A novel based on the experiences of a Welsh valleys boy in the First World War. Byrti enlists in the army instead of becoming a coal-miner. He is sent to a training camp at Rhyl, before facing the horrors of the Western Front in France
A hithau'n ganrif ers y Rhyfel Byd Cyntaf, nid yw'n syndod bod llawer iawn o ddeunydd wedi'i gyhoeddi i gyd-fynd ‚'r cofio. Yng Nghymru cyhoeddwyd eisoes nifer o lyfrau clodwiw a'r tro hwn dyma gyhoeddi nofel, ond nid nofel yn yr ystyr traddodiadol, chwaith, gan fod llawer iawn o'r hyn a geir yn Hafan Deg yn seiliedig ar hanes teulu Sian Rees.

Bachgen o'r cymoedd yw Byrti sydd wedi penderfynu mynd i'r fyddin er mwyn osgoi gweithio yn y pyllau glo. Digon diflas yw ei gefndir; yn wir, ceir yn nechrauír gyfrol lawer iawn o hanesion digon annymunol am ddyheadau rhywiol, ac yr oedd Byrti ei hun yn blentyn siawns. Er iddo gael croeso gan wraig ei dad, doedd ei fywyd ddim yn fÍl i gyd o bell ffordd wedi hynny ac nid oedd yn syndod bod Byrti wedi edrych ymlaen at ymuno ‚ír fyddin.

Roedd y Rhyl yn bell iawn o'r cymoedd ond i'r fan honno y daeth Byrti gyntaf ac yn y dref hon hefyd y daeth o hyd i wraig. Rhy rhan helaeth o'r nofel sylw i erchyllterau'r rhyfel Ė ceir aml hanesyn am golli ffrind ar faes y gad, disgrifiadau graffig o fywyd yn y ffosydd, a hanesion y teulu gartref yn y Rhyl. Er bod y darllenydd yn dyfalu bod Byrti wedi goroesi'r brwydro, llwydda'r awdur yn rhyfeddol i'n dal ar bigau'r drain. Ni wyddys tan y diwedd beth yw cyflwr Byrti wedi'r rhyfel na chwaith beth yw ymateb y teulu. Yng nghlo'r nofel hefyd, datgelir un gyfrinach arall ac y mae hyn yn clymu'r cyfan at ei gilydd yn ddigon celfydd.

Rhy'r nofel hon olwg onest iawn ar gymdeithas, ac nid oes yma ymgais i gelu yr un gwendid. Un o'r pethau mwyaf difyr i mi oedd agwedd Byrti at y Gymraeg, a'r agwedd honno'n adlewyrchu cefndir a chyfnod. Ni welai ef werth o gwbl yn yr iaith ac nid oedd am i'w blant ei siarad.

Digon annifyr yw'r nofel hon ar y dechrau, ac yn sicr nid yw hi'n addas i blant, ond gyda hyn y mae'r stori yn cydio ac yn llwyddo i gyflwyno gwedd arall ar Gymry y Rhyfel Byd Cyntaf.

Sarah Down-Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiat‚d Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Nadolig Plentyn yng ...
 
£5.10
 
Prynwch
Usborne Time Traveller: ...
Patricia Vanags
£5.99
 
Prynwch
Owain Glyndŵr - The ...
Terry Breverton
£12.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mynd
Marged Tudur
£7.00
 
Prynwch
Saesneg
Let It Go
David Rahman
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dyn Dweud Drefn yn yr Ardd, Y
Lleucu Lynch
£4.95
 
Prynwch