Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Hafan Deg
Sian Rees
ISBN: 9781845275549 (1845275543)Publication Date: July 2015
Publisher: Gwasg Carreg Gwalch
Format: Paperback, 200x130 mm, 182 pages Language: Welsh Available Our Price: £8.00 
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
A novel based on the experiences of a Welsh valleys boy in the First World War. Byrti enlists in the army instead of becoming a coal-miner. He is sent to a training camp at Rhyl, before facing the horrors of the Western Front in France

Llanc ifanc o'r cymoedd yw Byrti, sy'n penderfynu ymuno â'r fyddin yn hytrach na wynebu oes hir yn y pyllau glo. Caiff ei anfon i wersyll hyfforddi yn y Rhyl, tref sydd fel nefoedd iddo - ond nid nefoedd sy'n ei ddisgwyl ar faes y gad yn Ffrainc. Nofel yn seiliedig ar hanes teulu'r awdur yn ystod cyfnod y Rhyfel Byd Cyntaf.
A hithau'n ganrif ers y Rhyfel Byd Cyntaf, nid yw'n syndod bod llawer iawn o ddeunydd wedi'i gyhoeddi i gyd-fynd ‚'r cofio. Yng Nghymru cyhoeddwyd eisoes nifer o lyfrau clodwiw a'r tro hwn dyma gyhoeddi nofel, ond nid nofel yn yr ystyr traddodiadol, chwaith, gan fod llawer iawn o'r hyn a geir yn Hafan Deg yn seiliedig ar hanes teulu Sian Rees.

Bachgen o'r cymoedd yw Byrti sydd wedi penderfynu mynd i'r fyddin er mwyn osgoi gweithio yn y pyllau glo. Digon diflas yw ei gefndir; yn wir, ceir yn nechrauír gyfrol lawer iawn o hanesion digon annymunol am ddyheadau rhywiol, ac yr oedd Byrti ei hun yn blentyn siawns. Er iddo gael croeso gan wraig ei dad, doedd ei fywyd ddim yn fÍl i gyd o bell ffordd wedi hynny ac nid oedd yn syndod bod Byrti wedi edrych ymlaen at ymuno ‚ír fyddin.

Roedd y Rhyl yn bell iawn o'r cymoedd ond i'r fan honno y daeth Byrti gyntaf ac yn y dref hon hefyd y daeth o hyd i wraig. Rhy rhan helaeth o'r nofel sylw i erchyllterau'r rhyfel Ė ceir aml hanesyn am golli ffrind ar faes y gad, disgrifiadau graffig o fywyd yn y ffosydd, a hanesion y teulu gartref yn y Rhyl. Er bod y darllenydd yn dyfalu bod Byrti wedi goroesi'r brwydro, llwydda'r awdur yn rhyfeddol i'n dal ar bigau'r drain. Ni wyddys tan y diwedd beth yw cyflwr Byrti wedi'r rhyfel na chwaith beth yw ymateb y teulu. Yng nghlo'r nofel hefyd, datgelir un gyfrinach arall ac y mae hyn yn clymu'r cyfan at ei gilydd yn ddigon celfydd.

Rhy'r nofel hon olwg onest iawn ar gymdeithas, ac nid oes yma ymgais i gelu yr un gwendid. Un o'r pethau mwyaf difyr i mi oedd agwedd Byrti at y Gymraeg, a'r agwedd honno'n adlewyrchu cefndir a chyfnod. Ni welai ef werth o gwbl yn yr iaith ac nid oedd am i'w blant ei siarad.

Digon annifyr yw'r nofel hon ar y dechrau, ac yn sicr nid yw hi'n addas i blant, ond gyda hyn y mae'r stori yn cydio ac yn llwyddo i gyflwyno gwedd arall ar Gymry y Rhyfel Byd Cyntaf.

Sarah Down-Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiat‚d Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Nadolig Plentyn yng ...
 
£5.10
 
Buy Now
Usborne Time Traveller: ...
Patricia Vanags
£5.99
 
Buy Now
Owain Glyndŵr - The ...
Terry Breverton
£12.99
 
Buy Now
Book of the Month
English
Hedgehog Book, The
Hugh Warwick
£9.99
 
Buy Now
Welsh
Mefus yn y Glaw
Mari Emlyn
£8.99
 
Buy Now
Children
Midnight Swan, The
Catherine Fisher
£6.99
 
Buy Now