Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Mae Llygaid gan y Lleuad
Elin Llwyd Morgan
ISBN: 9781847710093 (1847710093)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2007
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 194x129 mm, 272 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel fywiog, ddarllenadwy am brofiadau myfyrwraig nwydus. Mae'r prif gymeriad yn cael ei holi gan yr Heddlu am ei chyn-gariad sy'n genedlaetholwr amlwg, ond mae'n cael ei dal rhwng sawl meddwl a sawl dyn, cyn iddi orfod ceisio dianc am byth. Lleolir y nofel yn Aberystwyth a dyffryn Ceiriog.

An exciting and highly readable novel about the experiences of a passionate student. The main character is being interviewed by the police regarding her ex-boyfriend who's a nationalist activist, but she's being torn between different opinions and various men, before she tries to escape for good.
Yn yr oes hon o farchnata di-ben-draw, caiff awduron yn aml eu gosod mewn blychau neu gategorau cyfleus er mwyn targedu cynulleidfa a chynyddu gwerthiant. Ym myd ffuglen, fe gewch chir nofel antur, y stori serch, y nofel syn archwilio perthynas neur un syn rhoi sylwadau ar gymdeithas, heb anghofior nofel ddychanol, ar rhain i gyd yn genres pendant yn diwallu disgwyliadau eu cynulleidfaoedd.

Dyw Mae Llygaid gan y Lleuad ddim yn ffition dwt ir un or dosbarthiadau hyn, ond mae ynddi elfennau ohonyn nhw i gyd yn cydblethu i greu cyfanwaith tyn. Mae hefyd yn cynnwys yr elfennau hollbwysig eraill sydd mewn nofel dda stori afaelgar, ddarllenadwy gyda chymeriadau credadwy wediu darlunion grefftus.

Ielena ywr cymeriad cyntaf y cwrddwn hi, ar ddechrau blwyddyn golegol newydd, a hithaun gyrrun l i Aberystwyth i rannu fflat gyda ffrind yn hytrach na byw yn neuadd breswyl Pantycelyn. Maen eithaf petrus oherwydd, am y tro cyntaf ers peth amser, mae hin sengl ar l iw chariad, Edward, orffen eu perthynas ar ddechraur haf. Y noson honno, caiff alwad ffn ryfedd gan Edward, a dyma ddechrau cyfres o ddigwyddiadau ambell un yn ddigon arswydus syn ein harwain o gwmpas Aberystwyth a Dyffryn Ceiriog ac at aelodau eraill o deulu Ielena, yng nghwmnir Arolygydd Iestyn Morgan, wrth iddo yntau geisio datrys dirgelwch.

Ar hyd y ffordd, ceir darlun rhagorol o briodas simsan ei rhieni, sydd yn graddol ddadfeilio, a pherthynas anodd aelodaur teulu i gilydd, ar ffyrdd gwahanol sydd gan bob un o ymdopi ag awtistiaeth Steff, brawd Ielena. Nid diffyg cariad sydd yn y teulu hwn, ond diffyg cyfathrebu, gyda thad Ielena, Garmon, yn treulio cymaint o amser phosibl i ffwrdd oddi wrth ei deulu yn achub y Steddfod Genedlaethol, ai mam, Lili, yn chwerwi ychydig bach mwy bob dydd.

Ond y tu allan ir teulu, mae cryn hwyl iw gael yn y nofel, yn enwedig wrth fwynhaur darlun dychanol a gawn o genedlaetholdeb cul rhai myfyrwyr unllygeidiog ac uniongred Aber, nifer ohonyn nhwn gymeriadau annymunol tu hwnt ond hynod o gyfarwydd. Maer ffordd y maen nhwn cynffonni wrth siarad Bili Winslet, cyn-aelod o Fyddin Rhyddid Cymru, ai ddirmyg yntau ohonyn nhw, yn arbennig o grafog.

Drwy greu cymeriadau cryf a stori syn cynnal yr holl ffordd drwyr gyfrol, a hynny mewn arddull rwydd syn llifon hollol naturiol, mae Elin Llwyd Morgan wedi llunio nofel ardderchog syn diddanu a hefyd yn procio. Mwy pls!

Catrin Beard

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Bywgraffiad Awdur:
Ganed Elin Llwyd Morgan ym mhentref Cefn Bryn Brain yn Sir Gr, a'i magu yn ardal Aberystwyth a Sir Fon. Bellach mae'n byw yng Nglyn Ceiriog gyda'i chymar Peris a'u mab Joel, ac yn gweithio fel cyfieithydd yng ngholeg NEWI, Wrecsam.
Gwybodaeth Bellach:
Mwy na nofel dditectif gan Elin Llwyd Morgan

Yn dilyn llwyddiant ei chyfrol gyntaf, Rhwng Nefoedd a Las Vegas, a gyrhaeddodd rhestr fer Llyfr y Flwyddyn yn 2005, maer storin cychwyn wrth ir prif gymeriad, Ielena, roir ffn i lawr ar alwad ganol nos gan ei chyn-gariad, Edward. Oriau wedyn, maer heddlun curo ar ei drws yn holi ble mae Edward ac yn ei gysylltu diflaniad Sais gwrth-Gymraeg or enw Tony Skinner. Yn ymwybodol fod Edward a Tony wedi gwrthdaro ambell dro dros yr iaith, mae Ielena yn dechrau poeni ble yn union mae Edward a pham fod ei lais mor orffwyll ar y ffn y noson honno.

Ac er bod y plot yman rhedeg yn gryf drwyr nofel, mae golygydd y gyfrol Alun Jones or Lolfa yn pwysleisio bod llawer mwy ir nofel na hynny, Er amlygrwydd yr heddlu yn y stori, mae hon yn fwy na nofel dditectif. Mae'n nofel fywiog, ddarllenadwy, sy'n ymdrin pherthynas cymeriadau 'i gilydd a'r tensiynau sy'n codi rhyngddynt.

Bydd llawer or lleoliadaun gyfarwydd i ddarllenwyr, gydag ardal y Gororau, Ynys Mn a hen ffefrynnau myfyrwyr Aberystwyth megis y Cwps i gyd yn ymddangos yng nghwrs y nofel. Maer lleoliadau yman rhai syn agos at galon yr awdures hefyd, gan iddi gael ei geni yn Sir Gr, ei magu yn Sir Fn ac Aberystwyth a bellach yn byw yng Nglyn Ceiriog ger Llangollen gydai chymar Peris au mab Joel , 11.
Diweddarwyd ar 08 Mawrth 2011
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Gemydd, Y
Caryl Lewis
£7.95
 
Prynwch
Pryfeta (Nofel Fuddugol ...
Tony Bianchi
£8.95
 
Prynwch
Glas
Hazel Charles Evans
£6.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch