Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Madarch
Dewi Prysor
ISBN: 9781847710109 (1847710107)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2007
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 194x131 mm, 272 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dilyniant i'r nofel garlamus, Brithyll, yn dilyn helyntion criw gwyllt o ffrindiau mewn pentre yng ngogledd Cymru. Oherwydd eu lladrata, meddwi a chymryd cyffuriau mae'r prif gymeriadau yn cael eu herlid gan yr heddlu'n gyson, ond mae 'na sawl ffordd o ddianc o'r rhwyd ...

A sequel to the humorous novel Brithyll, which describes the deeds and misdemeanours of a group of friends in a village in north Wales.
Os ydy dilyw or rhegfeydd mwyaf anllad, rhyfyg, rhyw, cyffuriau a thorcyfraith o bob math yn debyg o darfu arnoch chi, peidiwch gwastraffuch amser yn darllen ychwaneg or adolygiad hwn, ac yn sicr peidiwch gwastraffuch arian yn prynur llyfr.

Os ydych chi wedi cyrraedd y frawddeg hon, yna rydych chin mynd i gael gwledd or uchod i gyd, a llawer iawn mwy. Nid yn yr adolygiad hwn, dwin prysuro i ddweud, ond rhwng cloriau nofel ddiweddara Dewi Prysor.

Romp remp yng nghefn gwlad Cymru ydy Madarch. Os ydw in iawn, mae'r rhan fwyaf o'r stori yn digwydd mewn tua deuddeg awr ond mae yna gryn dipyn yn digwydd yn yr hanner diwrnod yna. Maer cyfan yn troi o gwmpas cnebryngau Caradog Dafis, tad y Dybl-Bybls, yr efeilliaid Gwynedd a Gwyndaf, au cyfeillion Cled, Sbanish, Bic a Drwgi, eu gwragedd au plant, a llu o gymeriadau cofiadwy eraill.

Yn syml, maer efeilliaid, ar l claddu eu tad yn y fynwent, yn codi ei gorff er mwyn ei gladdu ar dir y fferm yng Nghwm Derwyddon. Oi wneud yn iawn, gellid dweud yr hanes mewn stori fer iawn. Y rhwystrau syn codi o gael cymorth tm meddw llawn cyffuriau i helpu syn estyn y stori fer yn nofel a hanner.

Chwip o gomedi ddu mewn arddull nid annhebyg i Niall Griffiths. Ydy, mae hin llawn o iaith fras a lliwgar yn darlunio elfennau o gymdeithas nad ydy'r rhan fwyaf o ddarllenwyr arferol Gwales yn gyfarwydd nhw (am wn i). Ond rhag ir rhai hynny sydd heb ddarllen cyn belled hyn feddwl fod hynnyn rheswm i feddwl na fedr Prysor sgwennu, maer cyfan yn taro deuddeg o ran rhythmau a hiwmor yr iaith lafar ac mae yma hefyd baragraffau o ryddiaith delynegol goeth. Unwaith eto, yn debyg i Niall Griffiths, mae'r rhain yn aml wedi'u neilltuo i ddisgrifiadau o fyd natur.

Os ydych chi wedi darllen cyn belled hyn a heb ddarllen Madarch eto, gwisgwch eich seat-belt ac ewch ati ar unwaith. Mae hi fel reid mewn ffair: profiad garw, syn eich ysgwyd (os nad yn gwneud i chi daflu i fyny) ond fedrwch chi ddim peidio chwerthin bob cam or ffordd!

R. Arwel Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Bywgraffiad Awdur:
Dewi Prysor yn un o gymeriadau mwyaf adnabyddus y Gymru Gymraeg. Maen ddramodydd ac yn fardd adnabyddus.
Gwybodaeth Bellach:
Coroni Blwyddyn Gynhyrchiol Dewi Prysor

Tafarn Y Ring, Llanfrothen oedd lleoliad lansiad Madarch, nofel garlamus newydd gan Dewi Prysor. Mae Madarch yn ddilyniant i Brithyll a gyhoeddwyd y llynedd ac yn coroni blwyddyn gynhyrchiol iawn ir awdur ar cerddor o Lan Ffestiniog. Eisoes eleni mae wedi cyhoeddi llyfr o limrigau, CD gydai grŵp Vates, ac maen dad am y trydydd gwaith.

Profodd Brithyll yn llwyddiannus iawn gan werthu yn bennaf i bobl sydd heb arfer prynu llyfrau Cymraeg. Cafodd hiwmor a gonestrwydd y gyfrol groeso brwd gan adolygwyr hefyd, ac awgrymodd yr awdur Aled Jones Williams ar raglen Gwilym Owen y dylair gyfrol gael ei astudio mewn ysgolion. Wrth drafod ei gyfrol newydd yn ystod y noson, dywedodd Dewi, "Gwraidd llwyddiant Brithyll oedd ei bod yn portreadu elfennau o gymdeithas, a'u hiwmor, sydd ddim fel rheol yn cael eu hadlewyrchu gan lenyddiaeth Cymraeg. Mae Madarch yn ddilyniant sy'n cynnwys yr un elfennau, yr un hiwmor, a'r un cymeriadau yn cael eu hunain yn yr un math o sefyllfaoedd eto. Felly, dwi'n ffyddiog y bydd hi yr un mor boblogaidd. Eith y madarch i lawr yn dda, dwi'n siŵr...

Ychwanegodd Twm Miall, awdur Cyw Haul, sydd wedi ei seilio ar yr un ardal gwaith Dewi Prysor, Mae Madarch yn hymdingar o nofel fyrlymus arall o stabal Prysor, awdur syn nabod ei bobol ac syn ddigon dewr i ddweud y plaendra am y sefyllfa sydd ohoni yng nghefn gwlad Meirionydd heddiw.
Diweddarwyd ar 18 Mehefin 2009
Dewi Prysor, gyda chopi o Madarch, yn ystod lansiad y gyfrol yn y Ring Llanfrothen
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Changing Railway Scene, ...
Laurence Waters
£16.99
 
Prynwch
Gardag
Bryan Martin Davies
£2.95
 
Prynwch
Tinboeth
 
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch