Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Stephen Jones - O Clermont i Nantes
Stephen Jones, Lynn Davies
ISBN: 9781847710161 (1847710166)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2007
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 214x140 mm, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £8.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Atgofion a bywyd maswr a chapten Cymru yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf - o chwarae i Clermont Avergne yn Ffrainc, i ddychwelyd i'r Strade ac yna arwain Cymru i'r Cwpan Byd. Cynhwysir pennod ar ymgyrch Cymru yn ystod Cwpan y Byd.

The memoirs of Welsh captain and outside half Stephen Jones - from his time with Clermont Avergne in France, his return to Stradey and then leading Wales for the World Cup. Includes a chapter of the Welsh team's campaign for the World Cup.
Deuddeg mis o orfoledd a diflastod, a dymar hanes. Does yna'r un anrhydedd yn fwy i chwaraewr rygbi na chapteinio ei wlad. Daeth y fraint honno i ran Stephen Jones yn fuan ar l iddo ddychwelyd iw gartref ysbrydol ar y Strade. Ond, ar y cyfan, digon llwm oedd hi ar y cae – yn sicr i Gymru ac, yn y pen draw, i Sgarlets Llanelli hefyd.

I gefnogwyr pybyr, fe fydd hyn i gyd yn dal yn fyw yn y cof. Nid pawb fydd r stumog i aildreulio 2007 – colli pedair or pum gm ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad, ar torcalon yn Nantes wedyn wrth i Fiji yrru Cymru adref o Gwpan y Byd. Ond methiant yn aml syn arwain at yr ysgrifennu mwyaf diflewyn-ar-dafod. Er yn fwy cynnil nag ambell i chwaraewr arall sydd wedi mynd ati i draethu eleni, does dim dwywaith ar ba ochr ir ffens mae Stephen Jones. Maer wasg yn ei chael hi – y sawl a gafodd ei hela yn troin heliwr. Ond braf ywr parodrwydd hefyd i gyfaddef bai, a dweud bod yna wersi iw dysgu.

Cryfder mwyaf y llyfr ywr straeon bach difyr – dibwys yn aml – am y pethau syn digwydd y tu l ir llenni. Pa chwaraewr sydd fwyaf ofergoelus? Pwy syn cael ystafell iddoi hun oherwydd ei fod yn chwyrnu cymaint? Pwy sydd i nerfaun rhacs cyn hedfan? Dymar math o wybodaeth syn arf bwysig i gefnogwr all dreulio oriau yn dwys-drafod rygbi! Yn hynny o beth, mae O Clermont i Nantes yn ffynhonnell werthfawr, gyda Sugar Ray Leonard ac Alastair Campbell, o bawb, yn ddau annisgwyl sydd iw cael rhwng y cloriau.

Ir rhai syn dal yn ddigon ifanc i chwaraer gm, yn hytrach na siarad amdani, mae Stephen Jones yn sn cryn dipyn am y ffordd y maen ymarfer a pharatoi – defnyddiol iawn i faswyr y dyfodol, mewn camp lle maer technegau hyfforddi yn newid drwyr amser. Diddorol hefyd yw cymaint y dysgodd oi gyfnod yn lliwiau Clermont Auvergne, a sut maer Ffrancod yn gwneud pethau'n wahanol.

Go brin fod hwn yn un or llyfrau chwaraeon hynny fydd o ddiddordeb i ddarllenwyr syn malio dim am fyd y bl. Yn y bn, maen llyfr am rygbi i ddilynwyr rygbi – yn enwedig y rheiny sydd u gwaed yn Sgarlad.

Dafydd Gwynn

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Gwybodaeth Bellach:
Ar l cael ei ddewis yn faswr y flwyddyn yn Ffrainc a dod yn arwr i gefnogwyr Clermont Auvergne, roedd dod nol i'r Strade a chael ei benodi'n gapten Cymru yn dipyn o newid byd i Stephen Jones.
Gyda phwysau'r wasg a Chymru gyfan ar ei ysgwyddau, cafodd flwyddyn gythryblus, gan gyrraedd rownd gyn-derfynol Cwpan Heineken gyda'r Sgarlets a thymor rhwystredig ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad gyda Chymru.
Yma cawn gipolwg ar ei fywyd personol, hynt a helynt carfan Cymru a'r Sgarlets, a darlun diddorol tu hwnt ar fywyd a rygbi yn Ffrainc. I gloi, ceir ei farn onest ar ymdrechion Cymru wrth iddo ddychwelyd i'r wlad honno ar gyfer Cwpan Rygbi'r Byd.


STEPHEN JONES YN DATGELUR CYFAN
Wedir chwiban olaf gael ei chwythu ac wythdeg munud o chwarae caled ddod i ben, mae Stephen Jones yn gorfod wynebu beirniadaeth gan newyddiadurwyr, sylwebwyr a chefnogwyr am safon ei chwarae. Ond eleni mae wedi gwynebur beirniad anoddaf a chaletaf un, sef ef ei hun wrth iddo gynnig golwg ar fywyd chwaraewr rygbi proffesiynol yn ei lyfr newydd a gyhoeddir gan wasg Y Lolfa, Stephen Jones: o Clermont i Nantes
Yn y llyfr hwn mae Stephen Jones yn cofnodi blwyddyn o chwarae wedi iddo ddychwelyd yn l i drer sosban o Clermont yn Ffrainc gan ailymuno a thm y Sgarlets. Ar ffurf dyddiadur, maen bwrw golwg dros gemau Cynghrair Magners, Cwpan Heineken, gemau Rhyngwladol yr Hydref, pencampwriaeth y Chwe Gwlad a Chwpan y Byd wrth iddo roi sylwebaeth lawn ar ei berfformiad, ei anafiadau ac ofnau wrth iddo wynebu blwyddyn anoddaf ei yrfa.
Maen trafod ei lawenhad o gael dychwelyd i dm y Sgarlets ar boddhad o wneud yn dda yn y Cwpan Heineken, y modd iddo gael ei feirniadu yn ystod Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, siom fawr Cwpan y Byd, y frwydr rhyngddo ef a James Hook am y crys rhif 10, ac ymadawiad Gareth Jenkins. Ond yma hefyd maen bwrw ei fol ar bryderon ei anafiadau, pwysaur dasg o fod yn Gapten ar ei wlad, ai ofnau wrth gamu ar y maes chware yn ogystal r gwir tu l i ddigwyddiadau'r noson o yfed yna yn yr Alban yn ystod Cwpan y Byd.
Ceir hefyd gipolwg tu l ir llen, y gwir tu l i benawdau praff y papurau newydd, y tynnu coes o fewn y garfan ai hoffter am fwyd, caffis a boules wedi ei gyfnod yn Ffrainc. Maen trafod ei fywyd y tu hwnt ir cae rygbi wrth iddo baratoi i agor tŷ bwyta ar y cyd ai gyd-chwarewr Dwayne Peel ai obeithion am y dyfodol. Ceir straeon syn egluro sut y daeth i gyfarfod ar paffiwr Sugar Ray Leonard mewn maes awyr, a sut y daeth cyfeillgarwch ag Alistair Campbell yn ddefnyddiol iddo wedi siom pencampwriaeth y Chwe Gwlad.
Ers i fi ddod 'nl i Lanelli ar l y nghyfnod gyda Clermont fe fun flwyddyn lan a lawr ar sawl cyfri. A dweud y gwir ron i wedi anghofio faint o sialens oedd bod yn wharaewr dosbarth cyntaf yma yng Nghymru, a chyment y mae rhywun o dan y chwyddwydr gan y wasg ar cyfryngau, meddai Stephen.
Yn ail yn unig i Neil Jenkins fel prif sgoriwr Cymru, mae Stephen Jones yn arwr i gannoedd o ddilynwyr rygbi ar hyd a lled y wlad. A hithau wedi bod yn flwyddyn a hanner iddo wrth ddychwelyd yn l iw hen glwb, dioddef sawl anaf cas a chyrraedd pen llanw pedair blynedd o baratoi ar gyfer cystadleuaeth Cwpan y Byd, maer llyfr difyr hwn yn cynnig golwg ar y dyn tu l i gyrs rhif 10 y Sgarlets a Chymru.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 31. Y ...
Gareth Edwards
£7.95
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 32. Hyd yn Hyn
Gillian Elisa
£7.95
 
Prynwch
Mae Pawb yn Mynd ar ...
Laurie Krebs
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch