Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres yr Onnen: Trwy'r Darlun
Manon Steffan Ros
ISBN: 9781847710284 (184771028X)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2008
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 195x130 mm, 191 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.95 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Nofel ffantasi ddarllenadwy i blant 10-13 oed am fachgen sy'n cael ei ddenu i wlad o hud a lledrith. Awn gyda Cledwyn a Siân drwy'r darlun ac ar hyd twnnel i wlad Crug. Yno cawn gwrdd â Gili Dŵ caredig - cymeriad rhychiog a moel, byr ond hynod o gryf.

A fantasy novel for readers aged 10-13 years, about a boy is drawn into a world of magic and enchantment ...
Dymar nofel gyntaf mewn cyfres newydd, Cyfres yr Onnen; dyma hefyd nofel gyntaf hynod lwyddiannus yr awdures Manon Steffan Ros.

Byw gydau nain mae Cledwyn a Sin ac yng nghanol y nos, ar ddechrau gwyliaur haf, mae rhywbeth anghyffredin iawn yn digwydd ir ddau ohonynt. Maer ddau yn cael eu cymell i ddilyn llwybr gwelltog syn mynd hwy drwy ganol darlun oedd yn hongian ar wal y gegin. Awn gydar ddau ar antur i wlad hud Crug ble y cawn gyfarfod llu o gymeriadau a chreaduriaid lliwgar a pheryglus.

Yn syth bin ar l cyrraedd, mae Cled a Sin yn cael eu bygwth gan yr Abarimon creaduriaid chwim a hynod o beryglus, ond drwy lwc maer hoffus Gili Dŵ wrth law iw helpu.

Cawn ein tywys wedyn i wlad y Marach ar Gwachell a down i adnabod Cnorc! Down hefyd i adnabod Sin a Cled a hynt a helynt eu teulu au magwraeth. Mae Cled yn profi cyfeillgarwch ffrind yn nghwmni Gili Dŵ ac mae hynny yn y pen draw yn newid ei fywyd.

Mae cael y cyfle i fynd i wlad ffantasol hudolus sy'n llawn anturiaethau yn brin. Gwnewch yn fawr or cyfle gydar nofel hon, felly, ac ymgollwch!

Glenda Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Bywgraffiad Awdur:
Dyma nofel gyntaf Manon Steffan Ros. Mae hi'n dod o Rhiwlas yn wreiddiol ond bellach yn byw yn ardal Machynlleth. Mae hi'n awdures ac yn fam llawn amser i Efan Dafydd.

Enillodd Manon y Fedal Ddrama yn Eisteddfodau Cenedlaethol Eryri ac Abertawe.
Gwybodaeth Bellach:
Ydych chi'n chwilio am nofel y bydd yn anodd i chi ei gosod o'r neilltu cyn cyrraedd y dudalen olaf un?

Fyddech chi'n hoffi darllen nofel gyffrous yn llawn cymeriadau lliwgar?

Yn y nofel hon awn gyda Cledwyn a Sian drwy'r darlun ac ar hyd twnnel i wlad Crug. Yno, cawn gwrdd a Gili Dw caredig - cymeriad rhychiog a moel, byr ond hynod o gryf. Mae'n eu hachub nhw rhag y creaduriaid peryglus a chyflym, yr Abarimon. Cawn deithio o Aberdyfi i wlad y Marach, y Gwachell a'r Cnorc, sy'n llawn anturiaethau hudol.
Darllenwch dudalen 20 i gael blas!

************************************
Colli Mam yn Ysbrydoli Nofel

Mae Trwy'r Darlun wedi ei hanelu at blant 9-13 oed sy'n darllen yn hyderus a hon yw'r nofel gyntaf o wyth yng Nghyfres yr Onnen.

Cafodd Manon y syniad am y stori ar l genedigaeth ei mab, Efan, yn 2005. Teimlodd dristwch na fyddai ei mab byth yn dod i adnabod ei Nain, oherwydd collodd Manon ei mam i gancr yn 2003. Yn hytrach na gweld ei Nain mewn hen luniau'n unig, penderfynodd Manon lunio stori'n cynnwys ei mam fel un o'r prif gymeriadau, gan obeithio y byddai Efan yn adnabod ychydig mwy arni drwy'r stori yn y dyfodol.
Mae sawl elfen arall o fywyd yr awdures ifanc yn cael eu hadlewyrchu yn y nofel. Gwlad hudol Crug yn y stori yw ardal enedigol ei mam ym Mryncrug; mae cymeriad Cledwyn yn y nofel wedi deillio o lun o hen berthynas iddi; ac mae Manon bellach yn byw yn ardal Aberdyfi, lle maer prif gymeriadaun byw.

Meddai Meinir Edwards, Golygydd Y Lolfa, "Dyma nofel ffres, llawn dychymyg. Mae Manon Steffan Ros yn awdures ifanc, newydd, gyffrous. Rwy'n siwr y clywn ni dipyn mwy amdani hi, ai nofelau, yn y dyfodol."

Cafodd Manon gefnogaeth sawl aelod o'i theulu amryddawn yn cynnnwys ei thad Steve Eaves, ei chwaer Lleuwen Steffan, ei brawd Iwan a'i gwr Nic. Ar l gweithio fel actores, daeth Manon i lygad y cyhoedd ar l iddi ennill y Fedal Ddrama yn Eisteddfodau Cenedlaethol Eryri ac Abertawe, ond bellach mae wedi troi o fyd y ddrama i fyd y nofel.
Meddai'r awdures, "Rydw i'n gobeithio sgwennu nofel i oedolion yn y dyfodol agos, a pharhau i sgwennu i blant. Mae gen i syniad am drioleg!"
Rhoddodd Bethan Gwanas o Dolgellau i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Nofel ffantasi hyfryd ar gyfer plant 9+ ac oedolion fel fi sy'n hoffi darllen am fydoedd a chymeriadau dychymygol, hudol. Ysu i ddarllen y dilyniant, 'Trwy'r Tonnau', rŵan!"
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Te yn y Grug (SCD2471)
Kate Roberts
£5.99
 
Prynwch
'Tydi Bywyd yn Boen!
Gwenno Hywyn
£3.75
 
Prynwch
Sgôr (Nofel T)
Bethan Gwanas
£3.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch