Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Stori Sydyn: Y Gwledydd Bychain
Bethan Gwanas
ISBN: 9781847710369 (1847710360)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2008
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 197x128 mm, 76 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £1.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Un o gyfrolau byr a chyflym y gyfres Stori Sydyn sy'n adrodd profiadau Bethan Gwanas yn teithio yn rhai o wledydd bychain Ewrop, gan gyflwyno rhywfaint o'u hanes a'u diwylliant.

A title in the short and fast-paced Quick Reads series which relates some of Bethan Gwanas's experiences while travelling to some of Europe's smaller countries, and recounts something of their histories and cultures.
Mae Bethan Gwanas yn prysur droi yn Michael Palin Cymru. Wedi iddi ddod i amlygrwydd yn gyntaf fel nofelwraig, mae hi bellach yr un mor adnabyddus, os nad yn fwy felly, fel teithwraig. Gyda thair cyfres o Ar y Lein y tu l iddi, derbyniodd gynnig gan Radio Cymru i gyflwyno rhaglen radio ar rai o wledydd bychain Ewrop, a chydymaith ir gyfres honno ywr llyfr hwn.

Yn y llyfr, cawn gwmni Bethan wrth iddi deithio i Wlad y Basg, Llydaw a Norwy gan edrych ar agweddau fel hanes, iaith, diwylliant ac addysg y gwledydd yma, a chymharu eu sefyllfaoedd gydag un Cymru. Teg dweud fod y dewis olaf ychydig yn ddadleuol – yr unig beth syn fychan am Norwy yw ei phoblogaeth, ac yn wahanol i Wlad y Basg, Llydaw a Chymru, tydi hi ddim yn rhan o wladwriaeth fwy chwaith, a tydi cymariaethau ieithyddol ddim yn gwneud llawer o synnwyr gan mai dau fersiwn or un iaith sydd iw cael yno mewn gwirionedd.

Yn sicr, mae gan Gymru lawer iw ddysgu gan brofiadaur gwledydd eraill ac maer daith yn gadael rhywun i deimlo'n hanner trist a hanner balch on sefyllfa ni. Ar un llaw, pam na all llywodraeth Cymru fabwysiadu polisi fel yng Ngwlad y Basg ble mae pob plentyn yn cael ei addysg drwy gyfrwng y Fasgeg? Ond wedyn, gallwn fod yn ddiolchgar ein bod yn fwy ffodus nar Llydawyr sydd ond yn gallu derbyn addysg yn eu hiaith eu hunain os ydynt yn fodlon talu amdano mewn ysgolion preifat. Maer llyfr yn llawn o gymariaethau tebyg o wahanol agweddau ar fywydaur gwledydd bychain yma, a chawn gwrdd chymeriadau sydd yn rhannu llawer or gobeithion a'r ofnau sydd gennym nir Cymry.

Caiff hyn i gyd ei adrodd yn arddull anffurfiol a nodweddiadol ysgafn yr awdur, ond maer bwriad yn un difrifol ac ar ddiwedd y llyfr cawn faniffesto Bethan ble maen defnyddio'r hyn a ddysgodd ar ei thaith i awgrymu sut all Cymru newid er gwell.

Aled Elwyn Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Gwybodaeth Bellach:
Mae Bethan Gwanas wedi bod yn teithio i bob cwr or byd dros y blynyddoedd diwethaf ac mae ei hargraffiadau di-flewyn-ar-dafod a ffraeth wedi rhoi cip i wylwyr S4C o fywyd ym mhob cornel or byd.

Mewn cyfrol sydd newydd ei gyhoeddi mae Bethan yn dilyn trywydd llai egsotig nag arfer ac yn canolbwyntio ar rai or gwledydd bychain syn nes adref. Yn y gyfrol Y Gwledydd Bychain mae Bethan yn troi ei golygon at Wlad y Basg, Llydaw a Norwy. Maen cyflwyno diwylliant, naws, iaith a ffordd o fyw y gwledydd gan eu cymharu gyda Chymru a chan gesio gweld os oes gan Gymru wersi iw dysgu wrthynt. Ymysg nifer o bethau eraill maen trafod sut mae merched yn cael eu trin yn Norwy, annibyniaeth i Wlad y Basg a diwylliant gwerin Llydaw.

Bethan Gwanas ywr awdures fwyaf poblogaidd syn ysgrifennu yn Gymraeg, ac fel ei llyfrau eraill ai cholofnau yn yr Herald, mae Y Gwledydd Bychain yn gyfrol ddarllenadwy a difyr syn cynnig golwg wahanol ar wledydd eraill sydd ar y cyrion.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Clasuron Hughes: ...
Daniel Owen
£7.95
 
Prynwch
Omlet
Nia Medi
£7.95
 
Prynwch
Tinboeth
 
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch