Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Pen Dafad: Stori Sara
Shoned Wyn Jones
ISBN: 9781847710475 (1847710476)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2008
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 4 Fformat: Clawr Meddal, 183x121 mm, 80 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o Stoc Ein Pris: £3.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel fer i ddarllenwyr yn eu harddegau, am ddisgybl blwyddyn deg digon anhapus. Mae ei rhieni wedi gwahanu ac mae ei thad bellach yn cyd-fyw gyda'i hathrawes Mathemateg!

A short novel for teenage readers, about an unhappy year ten school pupil. Her parents have split up and her father is now living with her Maths teacher!
Wel, mae tor-priodas, yn anffodus, yn sefylla weddol gyffredin bellach ac yn un y mae nifer o blant a phobl ifanc yn gorfod ymdopi hi. Chwarae teg i awdures y gyfrol hon am fynd ir afael r sefyllfa. Stori sydd yma am Sara yn gorfod wynebu'r ffaith fod ei thad yn ailbriodi ac i wneud pethaun waeth, mae en priodi Angela syn dysgu yn yr ysgol. Dyw Sara ddim yn hapus druan er ei bod yn ddigon bodlon bod ei mam wedi ailbriodi. Yn ystod y gyfrol cawn hanes difyr Sara yn ceisioi gorau i ddifethar briodas a chanfyddwn sut y maen ceisio cael ei ffrindiau'n rhan or holl beth. Ond y foeswers yw nad yw dial yn talu ffordd. Dysgwn yn fan hyn pa fath o ymddygiad syn ennill y dydd yn y pen draw ac yn sicrhau bod rhywun yn cadw ei ffrindiau ac, ymhellach, pa mor bwysig ywr gwirionedd wrth ymdopi phob sefyllfa.

Dyma stori syn darllen yn hynod rwydd a gwych yw defnyddio sgwrs gyfrifiadurol rhwng ffrindiau yn rhan or naratif. Gall darllen y gyfrol hon godi pob math o destunau trafod yn y dosbarth.

Sarah Down

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Yn wreiddiol o Ddyffryn Ogwen, mae Shoned Wyn Jones bellach yn byw ym Mangor ac yn Bennaeth Adran y Gymraeg yn Ysgol John Bright, Llandudno.
Gwybodaeth Bellach:
Dydy gwersi Mathemateg Blwyddyn Deg fawr o sbort i Sara ar hyn o bryd. Mae'r athrawes Angela Harris ar fin priodi ei thad! Ac ar ben hynny, mae hi am i Sara fod yn forwyn briodas!
Ond mae Sara'n manteisio ar ei hymweliadau a chartref ei thad i geisio dial ar Miss Harris, ac er mwyn cyflawni ei chynllwyn daw'n gyfeillgar a Sean, bachgen Romani mae'n ei gyfarfod yn y parc...

Rhienin ysgaru yn ysgogi nofel ir arddegau

Mae Shoned Wyn Jones newydd gyhoeddi nofel gyfoes syn trin tor-priodas fel rhan or gyfres Pen Dafad. Maer gyfres sydd wedi ei hanelu at ddisgyblion disgyblion Cyfnod Allweddol 3 Ysgolion Uwchradd bellach wedi hen ennill ei phlwyf a Stori Sara ywr unfed ar bymtheg yn y gyfres o nofelau byr a gyhoeddir gan Y Lolfa.

Mae rhieni Sara, disgybl ysgol ym mlwyddyn deg, wedi ysgaru. Maen byw gydai mam ac mae ei thad ar fin priodi eto. Ysgrifenna Sara ei theimladau drwy sgwrsio ar y we gydai ffrindiau ac maen cynllwynio i ddifetha perthynas ei thad ai bartner syn Athrawes Fathemateg yn ei hysgol. Mae Saran defnyddio ei pherthynas bachgen Romani i ddial ar ei rhieni, ac maer nofel yn datgelu llawer am deimladau merch nodweddiadol bymtheg oed. Dywed yr awdures, Shoned Wyn Jones, syn Bennaeth Adran y Gymraeg yn Ysgol John Bright, Llandudno:

Roeddwn in meddwl y byddai pwnc y nofel yn apelio at yr arddegau, yn enwedig merched, gan mod i, fel athrawes, yn dod ar draws llawer o blant sydd yn yr un sefyllfa Sara. Gobeithiaf y bydd yr ymdriniaeth yn helpu i ddangos fod dwy ochr yn aml mewn sefyllfa lle mae rhieni yn ysgaru.

Dyma bedwaredd nofel Shoned Wyn Jones ir arddegau, yn dilyn Fory Ddaw, Adlais a Gwirioni, a enillodd wobr Tir na n-Og yn 2002.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Welsh Learner's ...
Heini Gruffudd
£6.95
 
Prynwch
Cyfres Nofelau i'r ...
Gwen Lasarus
£3.95
 
Prynwch
Snogs a Sgribls Hogan ...
Gwen Lasarus
£3.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch