Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dyn Handi, Y
Sion White, Catrin Dafydd
ISBN: 9781847710543 (1847710549)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2008
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 194x131 mm, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Awst 2008
Nofel ysgafn ddarllenadwy iawn am gowboi o adeiladwr hoffus, wedi'i hysgrifennu gan Sion White, un o brif gymeriadau'r gyfres boblogaidd Pobol y Cwm. Mae'r nofel yn dilyn anturiaethau carwriaethol a gyrfaol adeiladwr ac wedi'i seilio'n fras ar rai o gymeriadau'r gyfres, sef Brandon, Gary a Britt Monk. Dyma nofel sy'n llawn hiwmor a sgandal.

A novel following the romantic adventures of a popular builder and handyman in the BBC soap-opera, Pobol y Cwm. It is written by one of the lead characters, Sion White, and based roughly on Brandon, Gary and Britt Monk, who also appear in Pobol y Cwm. This light-hearted novel is the perfect summer read and a must buy for all Pobol y Cwm fans.
Os ydych yn ddigon ffodus i fod yn mynd ar eich gwylia cyn bo hir, cofiwch adael lle yn y cs ir nofel fach yma. Deunydd darllen delfrydol ar gyfer y lownjyr haul, ddwedwn i. Ynddi cawn hanes Warren, y dyn handi a nifer oi gyfeillion, ac os ydych, fel fi, yn ffan o Pobol y Cwm mi fyddwch yn sicr o sylwi ar y tebygrwydd rhwng Warren ac un o drigolion Cwmderi. Nid yw hyn yn fawr o syndod o gofio mai Sion White, un arall o Bobol y Cwm ydir awdur. Yn l y manylion ar gefn y llyfr, dyma ail nofel Sion ond maen debyg iddo gael tipyn o gymorth gan Catrin Dafydd wrth fynd ati i groniclo hanes bywyd carwriaethol Warren.

Teimlais ar adegau yr hoffwn fod wedi dod i adnabod ambell un or cymeriadau eraill yn well, yn arbennig Gwenda, gwraig unig y meddyg lleol syn troi at Warren am gysur pan maer doc yn brysur yn y syrjeri, a Bev, chwaer Warren, syn fam sengl ond sydd hefyd yn cadw llygaid famol ar ei brodyr gwyllt.

Or cychwyn, maer nofel yma yn mynd r darllenydd ar wibdaith drwy fywyd nwydus Warren, wrth iddo wneud ei orau i jyglo ei gariadon, ei ffrindiau ai waith adeiladu. Mae hi felly bron yn anochel fod rhywbeth yn mynd i fynd oi le, ac erbyn diwedd y nofel mae Warren druan mewn picil go iawn ac yn gorfod wynebur ffaith na chadwith y diafol moi was yn hir.

Er bod atsain o ffilmiau Carry On yn y nofel yma ambell dro, maen llwyddo i afael yn y darllenydd or dechrau, ond cofiwch, dwin siŵr y bydd Sion White yn meddwl ddwywaith cyn cerdded strydoedd Cwmderi eto!

Derfel Williams


Gellir defnyddior adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.
Gwybodaeth Bellach:
Dau Lansiad i Nofel Pobol y Cwm

Ar nos Fawrth y 4ydd o Awst mi fydd nofel newydd yn cael ei lansio ar y sebon teledu Pobol y Cwm. Ond yn ogystal bod yn rhan ganolog or gyfres deledu mi fydd y nofel or enw Y Dyn Handi hefyd yn cael ei lansio ar faes yr eisteddfod ar yr un diwrnod.

Ers misoedd bellach, mae selogion Pobol y Cwm, wedi bod yn dilyn hynt a helynt cymeriad Sin White (syn cael ei bortreadu gan yr actor Jeremy Cockram), a nawr, mewn cydweithrediad Gwasg Y Lolfa, bydd y gyfrol yn gweld golau dydd ar Pobol y Cwm nos Fawrth Awst y 5ed ar S4C ac yn cael ei chyhoeddi yn yr Eisteddfod yng Nghaerdydd ar yr un diwrnod yng nghwmni actoion Pobol y Cwm. Lansir Y Dyn Handi ar stondin Y Lolfa am 12.00 dydd Mawrth Awst 4ydd yng nghwmni cynhyrchwyr Pobol y Cwm, y cyd-awdures Catrin Dafydd ac actorion y gyfres, yn cynnwys Rhys Bidder syn actio Macs yn y gyfres. Ar yr un diwrnod bydd noson o ofid i Sion White wrth i Brit ddarganfod fod prif gymeriad y nofel wedi ei seilio ar ei brawd, Brandon Monk!

Cyd-awdures y nofel yw Catrin Dafydd, syn byw yng Nghaerfyrddin. Dymai ail nofel Gymraeg yn dilyn Pili Pala a gyrhaeddodd restr hir llyfr y flwyddyn.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Gwyddoniadur Cymru yr ...
 
£25.00
 
Prynwch
Tinboeth
 
£5.95
 
Prynwch
Cymer y Seren
Cefin Roberts
£8.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch