Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Caneuon y Talwrn ac Eraill
E. Olwen Jones
ISBN: 9781847710550 (1847710557)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2008
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 297x210 mm, 84 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Caneuon poblogaidd i blant 8-14 oed am leoliadau amrywiol - o'r Talwrn ei hun i'r Caribî a De America. Mae'r mwyafrif yn unawdau, ond y mae yma hefyd ganeuon ar gyfer deulais a chorau trillais. Digon o ganeuon addas ar gyfer eisteddfodau o bob math.

Popular songs about different places, for children aged 8-14 years - from Talwrn (Anglesey) to the Caribbean and South America. Plenty of songs suitable for eisteddfod competitions and concerts.
Amheuthun wedir haf yng Nghymru eleni yw cyfrol syn mynnu:

Tachwedd llwyd dy ddyddiau, isel dy gymylau;
mor ddi-liw yr ardd heb flodau ond beth ywr ots gen i . . .

Ernes o brofiad addysgwraig neilltuol ywr 21 o ganeuon, unsain yn bennaf, gyda chwe threfniant deulais ac un trillais. Mae E. Olwen Jones yn gosod cyfyngiadau tyn, . . . rhai caneuon, meddai, yn addas ar gyfer Blynyddoedd 5 a 6 yn yr ysgol gynradd ar gweddill ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau . . .

Diolch a wna athrawon am gymwynas hael, yn enwedig r geiriau wediu hargraffun hwylus iw llungopo. Serch hynny, maer gerddoriaeth yn ymestyn y tu hwnt i gyfyngiadau moel.

Gellid amlhau enghreifftiau, megis bar agoriadol cyfeiliant Hen Eglwys Llanddyfnan. Ailadrodd un cord di-lol yn C leiaf, ond ag arwydd amser cyfansawdd yn troir syml yn sbesial. Ymlwybro wedyn yn ddilyniant o gordiau cyfarwydd, gyda seithfedau a chwechedau wediu hau drwyr cyfan (gan greu deunydd gwerthfawr i athrawon theori). Ond O! y fath awyrgylch hudol a gaiff ei gonsurio gan y symlrwydd ymddangosiadol.

Bydd y gyfrol o ddefnydd i hyfforddwyr offerynnol (yn enwedig athrawon piano) oherwydd ei bod yn cyflenwi cynifer o ofynion technegol. Maer geiriau ar diwyg graenus iw canmol hefyd, sy'n ddirodres ond yn effeithiol ar yr un pryd.

Ni ellid bod wedi cael gwell teyrnged i eisteddfodau bychain Cymru: Carwn ddiolch, meddai E. Olwen Jones, i bwyllgor Eisteddfod y Talwrn sydd, dros y blynyddoedd, wedi rhoir cyfle i mi gyfansoddi caneuon ar gyfer y plant, a chael mwynhad o glywed y caneuon yn cael eu canu.

Diolch am ddiddanu trysor o gyfansoddwraig; ond y plant sydd ar eu hennill fwyaf am eu bod yn derbyn trysor o gyfrol.

Eurgain Rowlands

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Gwybodaeth Bellach:
Caneuon o bedwar ban byd - a Sir Fn!

Maer Lolfa newydd gyheoddi cyfrol o ganeuon newydd sbon gan y gyfansoddwraig or Talwrn, Sir Fn, E. Olwen Jones. Un ar hugain o ganeuon amrywiol sydd yma, gyda chyfeiliant piano. Maer caneuon yn addas ar gyfer unawdwyr rhwng wyth a deuddeg oed a rhai ar gyfer deuawdau, parton a chorau mewn ysgolion uwchradd.

Dywedodd yr awdur,Un o fanteision o fod wedi ymddeol yw cael amser i fynd am dro ar hyd lonydd Y Talwrn. Ymgais, ar ddechraur gyfrol hon, yw cofnodi trwy gn, y pethau y sylwais arnynt o ddydd i ddydd, fel Coed y Glyn a Ln Bwbach.

Yn ogystal chael ei hysbrydoli gan yr ardal lle maen byw, er iddi gael ei geni yn Lerpwl, mae Olwen Jones wedi astudio cerddoriaeth draddodiadol gwledydd eraill. hithau wedi bod yn bwysig ym myd addysg cerddoriaeth mae wedi codi ymwybyddiaeth plant o ganeuon aml-ddiwylliannol. Dyna a gawn yn ail rhan y gyfrol, sef caneuon ag iddynt elfennau Affro-Lladin-Americanaidd o Fr y Carib a gogledd America.

Yn l Meinir Wyn Edwards, golygydd y gyfrol: Unwaith eto, mae Olwen Jones wedi taro deuddeg. Yn dilyn llwyddiant Byd Plentyn ac O Ris i Ris rwyn sicr y bydd y casgliad hwn yn werthfawr iawn i bwyllgorau cerdd eisteddfodau, athrawon cerdd Cyfnod Allweddol 2 a 3 a thiwtoriaid llais.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Sali Mali 123 (CD-ROM)
 
£9.98
 
Prynwch
Cornel Canu
Olwen Williams
£5.99
 
Prynwch
Mynd i'r Ffair - 11 o Ganeuon
Bethan Bryn
£7.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mudferwi
Rebecca Roberts
£7.99
 
Prynwch
Saesneg
Longest Farewell, The
Nula Suchet
£12.99
 
Prynwch
Plant
Rygbi
Sarah Larter
£9.99
 
Prynwch