Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cythrel Cerdd - Anecdotau o Fyd Cerdd
Alwyn Humphreys
ISBN: 9781847710567 (1847710565)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2008
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 214x140 mm, 176 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr o anecdotau o'r byd cerdd, wedi eu casglu gan yr arweinydd a'r cyflwynydd poblogaidd, Alwyn Humphreys. Mae'n cynnwys straeon difyr a dyfyniadau llawn hiwmor gan gyfansoddwyr, cantorion, arweinwyr ac offerynwyr adnabyddus - o Beethoven i Webern; o Adelina Patti i Elin Manahan Thomas.

A book of anecdotes from the world of music, collected by the conductor and popular presenter, Alwyn Humphreys. Includes stories and humorous quotes by composers, singers, conductors and instrumentalists - from Beethoven to Webern; from Adelina Patti to Elin Manahan Thomas.
Dyma gyfrol gyfamserol, hawdd pori ynddi yn ôl mympwy gwyliau’r haf, heb godi ‘arswyd yn y garafán’ (pennawd colofn lyfrau’r Eisteddfod, Golwg, 31 Gorffennaf), a theitl bachog, yn benthyg ei hun i benawdau, er nad yw efallai yn llwyr daro deuddeg. [Cythraul (y) canu: jealousy which causes contention among singers and musicians. – Geiriadur Prifysgol Cymru]

Anecdotau, meddai’r is-deitl. Yn ei ragair, ymesgusoda’r awdur: ‘... fe all cyfrol o anecdotau gynnwys bron unrhyw beth’. Wel, na all; nid yw dyfyniad, dihareb, na bywgraffiad byr yn gyfystyr ag anecdot. Cyfuniad y teitl a’r is-deitl fyddai’n arwain prynwyr i ddisgwyl gogleisiad llyfrau a ddaeth yn glasuron o’u bath, megis cyfres Operatic Disasters, Hugh Vickers a The Book of Heroic Failures, Stephen Pile. Dywed Alwyn Humphreys ei fod ‘... wedi hepgor rhai storďau ... sydd efallai’n orgyfarwydd ...’, ond yma o hyd mae Tosca a’r trampolîn, a Sinfonia Portsmouth.

Ychwanegiadau amheuthun yw’r ffotograff o’r Sinfonia ymhlith atgynyrchiadau eraill, a’r cwaferau’n dal dwylo i rannu tameidiau’r testun, a phrint du’r enwau yng nghorff y llyfr yn cyfateb i fywgraffiadau’r tu cefn – oll yn creu diwyg twt. Beth bynnag am y cythrel, chafodd diawl y wasg fawr gyfle i fynd drwy’i bethau: ambell nam, megis Jenny Lind yn y bywgraffiadau heb brint du cyfatebol yn yr anecdot (lle mae’n troi’n Jennie).

Tinc ffeithiol, nid storďol, a geir yma, ac mae hyn i’w briodoli o bosib i eglurhad yr awdur bod y deunydd yn ffrwyth cyfnod ‘... pan oeddwn yn cyflwyno rhaglen radio o’r enw Cywair’. Natur cerddoriaeth Cywair sy’n cyfri efallai am brinder anecdotau o lawr gwlad Cymru; eisoes mynegwyd syndod adolygydd Y Cymro (1 Awst) mai un sydd dan y pennawd Eisteddfodau.

Er i’r awdur fynegi pryder ynghylch ‘camau cyfreithiol’ ar sail yr anecdot hyfryd am Tim Rhys-Evans a Iona Jones, go brin y ceid gwrthwynebiad.

Cywain Cywair felly, a chyfle i ddiolch am ddiwydrwydd rhaglenni cerddoriaeth glasurol Radio Cymru ers blynyddoedd, hyd at raglen ddiweddar Elin Manahan Thomas (gwrthrych anecdot annwyl, cyfarwydd, gwerth ei ailadrodd yn y gyfrol hon).

Melys, moes mwy.

Eurgain Rowlands

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Ganwyd Alwyn Humphreys ym Modffordd, Sir Fôn. Bu’n gyfarwyddwr Cerdd Côr Orpheus Treforus am chwarter canrif a chyhoeddwyd ei hunangofiant gan Y Lolfa yn 2006.
Gwybodaeth Bellach:
Sgandal, Hiwmor a “dos go dda o ragfarn” – anecdotau o fyd cerdd

“Mae byd y cerddor, credwch neu beidio, yn faes gwenwynig, yn llawn sefyllfaoedd peryglus a chweryla’n digwydd yn aml rhwng cerddorion a’i gilydd,” yn ôl Alwyn Humphryes. Ac meddai fod y “cythrel cerdd nid yn unig yn fyw ac yn iach, ond yn ffynnu, yng Nghymru a phobman arall.”

Dywed yr arweinydd adnabyddus hyn ar ddechrau ei gyfrol newydd a gyhoeddi ar 25 o Orffannaf, o’r enw Cythrel Cerdd a gyhoeddir gan Y Lolfa. Cyfrol o anecdotau sydd ynddi o fyd offerynnwyr, cantorion, cyfansoddwyr, arweinyddion a cherddorion o bob rhan o’r byd.

Yn ôl Alwyn Humphreys “Ychydig iawn o’r llyfrau cerdd uchel-ael sy’n nodi bod Bach a Beethoven wedi bod yn y carchar, a bod Brahms yn caru gwraig ei ffrind pennaf!

Casglwyd nifer o’r storďau gan Alwyn Humphreys ar gyfer ei raglen boblogaidd Cywair ar foreau Sul ar Radio Cymru dros gyfnod o 17 o flynyddoedd, ac mae’n nodedig am ei gynnwys o sgandals, hiwmor a “dos go dda o ragfarn” o’r byd cerddorol.

Rhai Anecdotau o’r gyfrol Cythrel Cerdd:

Roedd yr arweinydd Artur Rodzinski’n cario gwn ym mhoced ei drowsus bob tro y byddai’n camu ar y podiwm.

Roedd Brahms yn adnabyddus fel cyfansoddwr enwoca’i wlad yn ei gyfnod, ac fel y dyn mwya blęr yn Fienna. Un diwrnod galwodd cyfaill, ac o weld y drws ar agor, fe gerddodd i mewn. Roedd yr olygfa ofnadwy – dillad, llyfrau a phapurau dros y lle o dan haen drwchus o lwch – mor ffiaidd nes i’r cyfaill ysgrifennu’r gair ‘MOCHYN’ yn y llwch ar gaead y piano. Y tro nesaf i’r ddau gyfarfod, fe ddywedodd y cyfaill ei fod wedi galw’n y tŷ. “Dwi’n gwbod,” meddai Brahms, “mi welais i dy lofnod di.”

Pan oedd y soprano Elin Mahanan Thomas yn canu mewn cyngerdd yng Nghadeirlan Caer-wysg un tro, ymddangosodd cath oren, fawr, dew ac ymlwybro heibio’r allor. Ar ôl crwydro’n hamddenol fe setlodd yn y diwedd wrth draed Elin, codi ei choes a llyfu ei hun o flaen y gynulleidfa, a hwythau yn eu dyblau’n chwerthin.

Mae’r gyfrol yn cynnwys dywediadau ffraeth am y byd opera:

Ed Gardner:
“Opera ydi rhywbeth lle mae dyn yn cael ei drywanu yn ei gefn ac yn lle gwaedu, mae’n canu.”

Rossini:
“Mi fyddai opera’n fendigedig heb y cantorion.”

Mae chwaraewyr fiola’n aml yn dod o dan y lach:

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng fiola a nionyn?
Does neb yn crio wrth dorri fiola.

Pam bod chwaraewyr fiola’n sefyll y tu allan i dai pobol?
Dydyn nhw byth yn gwybod pryd i ddod i mewn.

Felly, hefyd, y telynorion:

Barn Syr Thomas Beecham am delynorion oedd eu bod nhw’n treulio hanner eu hamser yn tiwnio a’r hanner arall yn chwarae allan o diwn!
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Caneuon Traddodiadol y ...
 
£9.00
 
Prynwch
Atgof o'r Sêr / ...
Robat Arwyn
£9.99
 
Prynwch
Cwlwm Cân - 10 o ...
Nia Wyn Jones
£12.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch