Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cawr o Rydcymerau, Y – Cofiant D. J. Williams
Emyr Hywel
ISBN: 9781847710574 (1847710573)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2009
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 215x140 mm, 352 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £14.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hanes D. J. Williams (1885-1970), y llenor ac aelod blaenllaw o Blaid Cymru, gŵr a gysylltir â Rhydcymerau ac Abergwaun. Gweithiodd yn ddiflino dros ei wlad a chofir amdano fel un o'r tri a weithredodd yn erbyn yr ysgol fomio ym Mhenyberth yn 1936.

A biography of D. J. Williams (1885-1970), the author and prominent member of Plaid Cymru, who is associated with Rhydcymerau and Fishguard. D. J. worked avidly for his country, and he is immortalized as one of the three who set fire to the RAF aerodrome at Penyberth in 1936.
Yr oedd yn hwyr glas cael cofiant D J, cyn i池 cof amdano ddiflannu地 gyfan gwbwl i niwl y gorffennol. Eisoes cawsom gofiannau Lewis Valentine (gan Arwel Vittle) a Saunders Lewis (gan D Tecwyn Lloyd a Robin Chapman). Gwelsom hefyd gofiant meistraidd Rhys Evans i Wynfor Evans. Mae池 gweithiau hyn oll yn wahanol iawn i蜘 gilydd, sy地 dangos nad un cofiant sydd ei angen ar bob unigolyn, ond dau neu dri o leiaf, petai amser ac adnoddau地 caniat疼. Wrth gwrs, roedd y gwrthrychau地 bobl dra gwahanol, er yn rhannu egwyddorion tebyg, ond yn bwysicach na hynny, roedd yr awduron hefyd yn edrych arnynt trwy lygaid tra gwahanol.

Bu Emyr Hywel yn ymchwilio地 ddyfal i waith D J, ac nid yn aml y daw dwy gyfrol swmpus o池 wasg fel ffrwyth gradd uwch. Eisoes cyhoeddodd Emyr Hywel lythyrau D J, Saunders a Kate dan y teitl Annwyl D J, eto o wasg y Lolfa (2007), ac yn awr dyma gofiant manwl i ŵr y filltir sgw穩 gan un sy地 rhannu段 weledigaeth, ac yn edmygydd di-ben-draw o段 unplygrwydd a段 ddyfalbarhad. Wrth gwrs, roedd D J wedi ysgrifennu地 fanwl am ei gefndir teuluol, ardal ei febyd, ei blentyndod a段 lencyndod yn Hen Dŷ Ffarm ac Yn Chwech ar Hugain Oed, a doeth oedd yr awdur presennol i roi braslun o fywyd ei wrthrych mewn pennod agoriadol, gan fynd ati wedyn i dafoli gwahanol agweddau ar ei fywyd a段 gyfraniad: ei bersonoliaeth, ei grefydd, ei wleidyddiaeth a段 waith llenyddol.

Traethir yn rymus a doeth ar yr holl agweddau hyn, a chaiff y rhai ohonom na chawsom y fraint o adnabod y dyn ei hun gyfle i agos疼 ato ac edmygu段 onestrwydd a段 ostyngeiddrwydd, ei styfnigrwydd hefyd, a段 gred ddiysgog mewn rhyddid i Gymru.

Diau mai池 agwedd fwyaf parhaol ar ei gyfraniad yw ei waith llenyddol: ei ddwy gyfrol hunangofiannol a段 storau byrion unigryw (y tir glas, coch a du, ac eraill wrth gwrs). Trueni nad astudir y rhain ryw lawer yn ein hysgolion a地 colegau erbyn hyn, gan mai Kate Roberts a ystyrir yn 素renhines y stori fer bellach. Llenor go wahanol iddi hi yw D J, ac mae gofyn am feirniad craff fel Emyr Hywel i gyflwyno段 waith i池 to sy地 codi. Gwnaeth hynny地 feistraidd, heb fod yn anfeirniadol, ond gan roi lle teilwng i swyddogaeth y didactig yn ei waith.

Mae hon yn gyfrol broffesiynol, ysgolheigaidd sy地 dangos treiddgarwch mwy nag a ddisgwylir mewn ymarfer academaidd arferol. Dylai pob un llengar ei chael ar ei silff. Cyfoethogir hi ymhellach gan y detholiad o ddyddiaduron D J a argraffwyd ar ei diwedd. Yr oedd yn hen bryd cael trafodaeth aeddfed ar un o 組ewri Cymru池 ugeinfed ganrif, ynghyd blas ar rai o段 ysgrifeniadau preifat ef ei hun.

John Rowlands

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiat稘 Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Daw'r awdur o Flaenporth, Ceredigion. Bu'n brifathro Ysgol Tre-groes hyd at ei ymddeoliad. Astudiodd fywyd a gwaith D. J. Williams ar gyfer gradd M.Phil. ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth, a chyhoeddwyd sawl llyfr o'i storau a'i farddoniaeth i blant.
Gwybodaeth Bellach:
Yn ogystal bod yn llenor nodedig, D.J. oedd un o genedlaetholwyr pwysicaf Cymru yn yr ugeinfed ganrif. Credai'n ddiysgog y dylai Cymru feddu ar y grym gwleidyddol i drefnu ei bywyd ei hun hen ymyrraeth yr Ymerodraeth Brydeinig. Cysegrodd ei fywyd i wireddu ei freuddwyd o weld Cymru'n Gymru rydd trwy weithio'n ddiflino dros Blaid Cymru a cheisiodd gyflwyno'i weledigaeth i'w gyfoedion yn ei erthyglau gwleidyddol a'i weithiau llenyddol.

Ffynhonnell yr ysbrydoliaeth a'i cynhaliodd, trwy gydol oes o frwydro dygn, oedd ei ddelfryd o sefydlu yng Nghymru genedl ar batrwm y bywyd gw穩, delfrydol a brofodd yn Rhydcymerau ym mlynyddoedd ei ieuenctid. Gadawodd Rydcymerau ac yntau ond yn un ar bymtheg oed a bu'n byw yn alltud yn Abergwaun am hanner can mlynedd. Efallai taw'r alltudiaeth hon a wnaeth D.J., y Cawr o Rydcymerau, yn un o fawrion ei genedl.

Dyma'r cofiant cyflawn cyntaf am fywyd a gwaith y Cymro nodedig hwn, a chyhoeddir ynddo hefyd, am y tro cyntaf, ddetholiad o'i ddyddiaduron.

D.J.: 填n o Genedlaetholwyr Pwysicaf Cymru

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf cyhoeddwyd cofiannau i nifer o fawrion cenedlaethol Cymru, yn cynnwys cofiant Saunders gan Robin Chapman a Valentine gan Arwel Vittle. Yn awr cyhoeddir am y tro cyntaf gofiant i池 trydydd o losgwyr Penyberth, D.J. Williams, a ddisgrifir fel 砥n o genedlaetholwyr pwysicaf Cymru池 ugeinfed ganrif gan yr awdur Emyr Hywel.

Teitl y gyfrol yw 塑 Cawr o Rydcymerau, ac nid oes amheuaeth gan yr awdur fod D.J. yn haeddu池 label o fod yn un o gewri池 genedl. Meddai Emyr Hywel: 鼎ysegrodd ei fywyd i wasanaethu Cymru trwy geisio perswadio段 gyfoeswyr i fynnu rhyddid gwleidyddol i蜘 cenedl. Yn ogystal cyflwynodd i蜘 bobl gorff o lenyddiaeth nodedig sy地 cynnwys neges a gweledigaeth berthnasol i ni heddiw yn y Gymru gyfoes.

Cyhoeddir hefyd yn y gyfrol ddetholiad o ddyddiaduron D.J., sy地 gweld golau dydd am y tro cyntaf. Ym marn Emyr Hywel: 套mae llais y Cymro mawr hwn yn ein herio a地 cywilyddio i ymdrechu dros Gymru.

Dyma ail gyfrol Emyr Hywel sy地 edrych ar waith D.J.. Yn 2007 cyhoeddwyd detholiad o lythyrau D.J., Saunders Lewis a Kate Roberts yn y gyfrol Annwyl D.J..
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
These Poor Hands - The ...
B. L. Coombes
£10.99
 
Prynwch
Brithyll
Dewi Prysor
£7.95
 
Prynwch
Rara Avis
Manon Rhys
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Nadolig Pwy a Ŵyr 2
Amrywiol/Various
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Robin Book, The
Jane Russ
£9.99
 
Prynwch
Plant
Gwyn y Carw Cloff
Tudur Dylan Jones
£6.99
 
Prynwch