Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres yr Onnen: Trwy'r Tonnau
Manon Steffan Ros
ISBN: 9781847710758 (1847710751)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2009
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 195x130 mm, 192 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Yn y dilyniant hwn i'r nofel Trwy'r Darlun, mae Cledwyn, Siân a Gili Dŵ'n cael antur arall. Mae Trwy'r Tonnau yn datrys mwy o ddirgelion am eu rhieni a chawn gwrdd â chymeriadau newydd sbon. Enillydd Gwobr Tir na n-Og 2010.

In this sequel to Trwy'r Darlun, Cledwyn, Siân and Gili Dŵ have yet another adventure. In this novel, they unravel more mysteries about their parents, and we also meet new characters. Tir na n-Og Award winner 2010.
Dymar ail mewn cyfres o wyth nofel yng Nghyfres yr Onnen gan yr awdures Manon Steffan Ros.

Mae hin nofel llawn antur wrth i Cledwyn a Sin fynd ar antur arall i wlad hudol Crug, syn llawn creaduriaid gwahanol rhai yn ffrindiau a rhai yn beryglus! Ond er y cefndir anarferol, mae yma lawer iw ddysgu am ffrindiau, cyd-fyw phobl wahanol a hiraeth am rieni.

Maer ysgrifennu yma yn fywiog a byrlymus, ar awdures iw chanmol yn fawr am lunio nofel mor ddyfeisgar a chyffrous! Efallai y byddai penodau byrrach yn gwneud y darllen yn haws ac yn fwy dramatig, ond mae yma nofel afaelgar iawn fydd yn apelio at fechgyn a merched fel ei gilydd.

Gwenllan Dafydd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council
Gwybodaeth Bellach:I weld y fideo uchod gydag is-deitlau, cliciwch ar y ddolen: http://www.youtube.com/watch?v=TjxWsckzmQs


Dilyniant i Trwyr Darlun a gyhoeddwyd gan Y Lolfa yn 2008. Maen un o lyfrau Cyfres yr Onnen, sef cyfres o nofelau heriol i ddarllenwyr da rhwng 9 a 12 oed.

Aiff Cled a Sin unwaith eto i wlad hudol Crug, sy'n llawn peryglon a dirgelion, wedi iddynt weld arwydd yn y tywod oddi wrth eu tad. Mae'r ddau'n cwrdd a Gili Dŵ annwyl yng Nghrug a chawn gyfarfod a chymeriadau newydd fel Pobol y Coed, yn arbennig Mael o Abermorddu, sy'n creu tipyn o argraff ar Sin. Mae mudiad YCH (Ymgyrch Cadw Heddwch) a'r hen elyn, Arianwen, am ddial arnynt, ac yn lledaenu celwyddau ac ofn yng nghalonnau pobl am Cled a Sin. Maent yn hwylio ar y llong "Una" sy'n eiddo i Mina'r ddewines ac yn dechrau ar antur a all newid eu bywydau am byth.

Trydedd nofel o fewn blwyddyn

Mae Manon Steffan Ros newydd gyhoeddi ei thrydedd nofel o fewn blwyddyn. Teitl y nofel yw Trwyr Tonnau ac maen gobeithio y bydd y nofelau yn fodd iw mhab Efan allu adnabod ei Nain, a fu farw o gancr cyn iddo gael ei eni, yn well. Ysbrydolwyd Manon i ysgrifennu cyfres o nofelau i blant am na fyddai Efan byth yn nabod ei Nain.

Meddai Manon: Penderfynais lunio stori gychwynnol sef Trwyr Darlun gyda Mam yn un or prif gymeriadau, gan obeithio y byddai Efan yn adnabod ychydig mwy arni pan fyddai on ddigon hen i ddarllen y llyfr. Maer nofel hon yn canolbwyntio ar y tad.

Trwyr Tonnau yw ail nofel Manon Steffan Ros i blant. Enillodd Y Fedal Ddrama yn yr Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith a dod yn agos at ennill y Goron yn Eisteddfod 2007. Ond mae wedi troi o fyd y ddrama i fyd y nofel.

Meddai Meinir Edwards, Golygydd Y Lolfa, Mae Manon Steffan Ros yn awdures ifanc, newydd, gyffrous. Rwyn siwr y clywn ni dipyn mwy amdani hi, ai nofelau, yn y dyfodol. Dyma ei thrydedd nofel, yn dilyn Trwyr Darlun ar nofel boblogaidd i oedolion Fel Aderyn a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf.

Gwlad hudol Crug yn y stori yw ardal enedigol ei mam ym Mryncrug; mae cymeriad Cledwyn yn y nofel wedi deillio o lun o hen berthynas iddi; ac mae Manon bellach yn byw yn ardal Aberdyfi, lle maer prif gymeriadaun byw. Maer storin dilyn helyntion brawd a chwaer yn dianc drwy donnau Aberdyfi ac yn cwrdd u hen ffrind bach rhyfedd, Gili Dw. Cawn gymeriadau llawn dychymyg fel Mael a Phobl y Coed ac mae YCH (Ymgyrch Cadw Heddwch) yn lledu straeon celwyddog am Cledwyn a Sin.

Yn l yr awdur: Mae na lawer or creaduriaid wedi eu selio ar chwedlau, a minnau wedi newid ambell fanylyn amdanyn nhw i siwtior stori! Mae na greadur bach mewn chwedloneg yr Alban or enw Ghillie Dhu, ac o hwnnw ddaeth Gili Dw!
Diweddarwyd ar 22 Medi 2010
Manon, Steve ac Elwyn
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ar Drywydd y Duwiau
Emlyn Gomer Roberts
£9.95
 
Prynwch
Ditectif Geiriau 1
Bethan Clement
£4.99
 
Prynwch
Ditectif Geiriau 2
Bethan Clement
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch