Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Naw Mis
Caryl Lewis
ISBN: 9781847710840 (1847710840)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2009
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 194x130 mm, 432 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.95 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Mae'n cymryd naw mis i greu bywyd newydd ond cymer naw mis hefyd i berson farw ... Nofel am ddiflaniad merch yw Naw Mis, ac effaith hynny ar ei theulu a'i chymuned. Dyma nawfed nofel yr awdures a enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn gyda'i chyfrol Martha, Jac a Sianco.

It takes nine months to bring a new life into being, but it also takes nine months for someone to die ... This is Caryl Lewis's ninth novel. It is a novel about the disappearance of a young woman and the effect it has on her family and community.
Oes yna fywyd ar l marwolaeth? Un o gwestiynau mawr bywyd ac un y mae pob un ohonom wedi'i ofyn ar ryw adeg neui gilydd. Mae nawfed nofel uchelgeisiol yr awdures ifanc Caryl Lewis, Naw Mis, yn cyhoeddin bendant iawn fod yna fywyd arall a hwnnw yn yr Arhosfyd.

Llwyddar awdur i adrodd dwy stori gyfochrog sef diflaniad merch ifanc or enw Cara ac effaith hynny ar ei theulu, ei ffrindiau ai chymuned ac yna, hynt a helynt Cara ei hun yn yr Arhosfyd.

Mae hanes diflaniad Cara yn ingol iawn ar adegau ar darllenydd yn cydymdeimlo, yn cynddeiriogi ac yn anobeithio wrth ir stori ymestyn dros naw mis sef yr amser, yn l yr awdur, y cymer hi i ddod i delerau gofid a hiraeth.

Ar yr un pryd, maer plot yn symud yr un mor chwim yn yr Arhosfyd wrth i Cara gyfarwyddo a derbyn yr hyn ddigwyddodd iddi hi yn ystod ei naw mis yno. Maen fyd cyfarwydd o anghyfarwydd ond sydd eton llawn antur i Cara, a dirgelwch a thalp go lew o ramant ynddo hefyd! Yn sicr, nid byd diflas anniddorol mohono!

Maer nofel yn symud yn slic o un byd ir llall fesul pennod a llwyddar awdur i gynnal y ddwy stori a chreu adleisiau rhwng y ddau fyd i greu cyfanwaith. Maer elfen gref o ddirgelwch yn y ddwy stori yn cynnal y momentwm.

Fe wnaeth Caryl Lewis osod her iddi hi ei hun o sgwennu pageturner addas i ddarllenwyr o bob oed a dewisodd arddull mwy llac, yn ei thyb hi, i hwyluso hynny. Ond mae hi hefyd yn llwyddo i wneud ir darllenydd feddwl am hynt a helynt y ddau fyd fel ei gilydd, gan gyflwyno stori ddarllenadwy a difyr iawn ar yr un pryd.

Mae Naw Mis yn nofel swmpus o ran maint, dros 400 o dudalennau mewn 70 pennod, ac mae hynny bellach yn brin iawn yn y Gymraeg. Braf cael nofel efo digon o afael ynddi a hynny ar sawl ystyr!

Janet Roberts

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
"Mae hi'n cymryd tua naw mis i ddechrau dygymod a galar. Yr un faint yn union o amser ag ma hi'n 'i gymryd i ffurfio person." "Falle bod 'na naw mis bob ochr i fywyd," meddai Mags. Meddyliodd y ferch am eiliad. "Falle..."

Nofel am ddiflaniad merch yw Naw Mis, ac effaith hynny ar ei theulu a'i chymuned.

Dihuna Cara yn yr Arhosfyd, byd sy'n ein hatgoffa o'r ddaear ond eto sy'n hollol wahanol. Bydd yn rhaid iddi dreulio naw mis yno, yn dysgu, yn aeddfedu ac yn dod i ddathlu a gwerthfawrogi'i bywyd. Caiff Cara ei harwain gan Abel yn y byd newydd i chwilio am "Lyfr yr Arwyddion" a fydd yn ei galluogi i gysylltu 'nl 'r ddaear. Mae ei phenderfyniadau yn peryglu'r holl Arhosfyd a'r ffin rhwng y byd hwn a'r nesa' ...

*************************************

Naw Mis Caryl Lewis

Lansiwyd nofel ddiweddaraf Caryl Lewis, Naw Mis, union naw mis wedi iddi fynd yn feichiog am y tro cyntaf. Ond yn l yr awdur, sydd wedi datblygu i fod yn un o awduron mwya poblogaidd, toreithiog ac uchaf ei pharch yng Nghymru, cyd-ddigwyddiad llwyr oedd y teitl. Yn l Caryl nid cyfeirio at y naw mis mae merch yn feichiog wnar teitl ond y naw mis a gymer i rywun oresgyn galar, ac awgryma mai darganfod y wybodaeth yma wrth ffrind oedd wedi mynd at gwnsler wnaeth ysbrydolir nofel.

Hanes Cara, merch ifanc, yn diflannu or ddaear ac yn deffro yn yr Arhosfyd, rhyw fan y tu hwnt ir bedd, am naw mis a geir yn y nofel. Er bod cwestiynau mawr am fywyd a marwolaeth, rhagrith a chrefydd yn themu amlwg iawn yn y nofel mae Caryl yn dadlau nad yw hin nofel dywyll, Mae hin nofel am ddod i delerau phethau maer diwedd yn fwy positif na sawl un o fy nofelau eraill.

Mae Naw Mis yn nofel swmpus pedwar can tudalen syn wahanol iawn o ran arddull a chynnwys iw cyfrolau eraill, er enghraifft ceir elfen ffantasiol ynddi, ond mae Caryl yn awyddus i bwysleisio ei bod hin nofel syn darllen yn rhwydd, Maen fwy o page-turner ac yn llacach o ran steil na rhai om llyfrau mwy llenyddol fel Y Gemydd a Plu.
Diweddarwyd ar 26 Ionawr 2010
Caryl Lewis yn arwyddo copi o Naw Mis yn ystod y lansiad yn siop Inc yn Aberystwyth
Rhoddodd Caroline Cook o Llandysul i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Ardderchog o'r dechrau i'r diwedd. Doeddwn i ddim ishe rhoi'r llyfr i lawr / I enjoyed this book immensely from start to finish a very good read."
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ofnadwy Nos
T. Llew Jones
£3.95
 
Prynwch
Maison du Soleil, Y
Mared Lewis
£7.95
 
Prynwch
Ar Drywydd y Duwiau
Emlyn Gomer Roberts
£9.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch