Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Hanner Amser – Hunangofiant Nigel Owens
Nigel Owens, Lynn Davies
ISBN: 9781847710871 (1847710875)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2008
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 215x140 mm, 176 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o Stoc - Ystyrir Adargraffu Ein Pris: £9.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae'r gyfrol yn adrodd hanes un o gymeriadau Cefneithin. Mae Nigel Owens yn wyneb cyfarwydd ar lwyfannau 'Noson Lawen' fel diddanwr, ar raglenni teledu fel 'Jonathan', ac ar feysydd rygbi fel un o ddyfarnwyr gorau'r byd. Ond cyn cyrraedd uchelfannau'r byd rygbi bu trwy argyfwng personol dirdynnol. Yn y gyfrol hon mae Nigel yn gwbl onest am ei fywyd personol a chyhoeddus.

This is the story of one of Cefneithin's characters. Nigel Owens is a familiar figure on the 'Noson Lawen' stage and the S4C show 'Jonathan', and is considered as one of the best rugby referees in the world. But before reaching his current status in the world of professional rugby, he went through an excruciating personal crisis.
Maer llinell yn aml yn denau rhwng y dwys ar digrif – gofynnwch i Nigel Owens. Dynar argraff fwyaf mae rhywun yn ei chael o ddarllen Hanner Amser – cyfrol y dyfarnwr rygbi rhyngwladol, y diddanwr ar Cymro Cymraeg hoyw enwocaf oll erbyn hyn, siŵr o fod.

Ond tu l i hyder a llwyddiant amlwg Nigel Owens, mae yna ansicrwydd mawr hefyd, a hynnyn golygu bod yr hunangofiant yma'n fwy na dim ond un stori ddoniol ar l y llall.

Maen trafod ei gyfnodau tywyllaf wrth iddo geisio dod i delerau i rywioldeb, bwlimia, a phum mlynedd o gamddefnyddio tabledi steroid oherwydd yr obsesiwn i edrych yn dda. Daeth yn agos at ladd ei hun ganol y nawdegau, gan feddwl ar y pryd mai un ffordd odd na mas or dryswch.

Os oes angen dewrder i fod yn ddyfarnwr rygbi neu i sefyll o flaen cynulleidfa i ddweud jcs, yna mae Nigel Owens yn dangos y rhinwedd hwnnw unwaith eto fan hyn drwy ysgrifennu ei hunangofiant.

Mae Hanner Amser yn llyfr fydd o ddiddordeb i gefnogwyr rygbi a gwylwyr rhaglenni teledu fel y Noson Lawen a Jonathan – pobl sydd eisiau cael cip y tu l ir llenni. Mae yna le amlwg hefyd i Gwm Gwendraeth ai bobl.

Ond yn bwysicach, efallai, maer stori emosiynol sydd iw hadrodd am ddod mas yn un sy'n werth ei chlywed, ac yn un all fod o gymorth i rai sy mewn sefyllfa debyg.

A ddylai rhywun ysgrifennu hunangofiant a hithau ond yn Hanner Amser? Maen cyfaddef ei hun na all ddweud y cyfan y maen ei ddymuno am rai hyfforddwyr a chwaraewyr gan ei fod on dal i ddyfarnu.

Ond un peth syn sicr, mae hi wedi cymryd tipyn o asgwrn cefn i gyhoeddi hunangofiant mor onest – asgwrn cefn y dyfarnwr ar digrifwr, Nigel Owens.

Dafydd Gwynn

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Gwybodaeth Bellach:
Mae Nigel Owens yn un o ddyfarnwyr rygbi gorau'r byd. Fe'i dewisiwyd fel yr unig ddyfarnwr o Gymru ar gyfer Cwpan y Byd 2007 a bu'n gyfrifol am ddyfarnu rhai o gemau mwyaf allweddol 2008.

Ond cyn cyrraedd uchelfannau'r byd rygbi bu trwy argyfwng personol dirdynnol. Am flynyddoedd ni allai wynebu'r hyn ydoedd - roedd person y tu mewn iddo yn trio dod mas ... Ef oedd y person cyntaf i "ddod mas" fel dyn hoyw yn y byd rygbi proffesiynol. Ers gwneud hynny, newidiodd ei fywyd er gwell, a blodeuodd ei yrfa rygbi a darlledu.

Yn y gyfrol hon mae Nigel yn gwbl onest am ei fywyd personol a chyhoeddus, fel dyfarnwr a diddanwr. Mae'r tudalennau'n byrlymu o'r hiwmor a'r cynhesrwydd a'i gwnaeth yn un o'r cymeriadau mwyaf poblogaidd ar lwyfannau a meysydd rygbi trwy Gymru a thu hwnt.

Hunangofiant Arloesol Nigel Owens

Daeth bron i bedwar cant o bobl i glwb rygbi Pontyberem i ddathlu cyhoeddi hunangofiant y dyfarnwr ar diddanwr poblogaidd Nigel Owens. Ymhlith y gwesteion roedd rhai o sr rygbi Cymru yn cynnwys Shane Williams, Gethin Jenkins a Jonathan Thomas yn ogystal i fentor fel dyfarnwr Derek Bevan.

Hanner Amser yw teitl y gyfrol syn bwrw golwg gwbl onest ar fywyd personol a chyhoeddus Nigel oi ddyddiau fel bachgen yn Mynyddcerrig hyd at ei yrfa ddisglair fel un o ddyfarnwyr goraur byd.

Dymar hunangofiant cyntaf gan berson syn agored hoyw yn Gymraeg ac wrth drafod y gyfrol dywedodd Nigel, Ron i wedi penderfynu or dechre mod in mynd i fod yn onest yn y llyfr yr holl fusnes o fod yn hoyw a cheisio cymryd bywyd yn hunan. Fel arall bydde pobl ddim yn meddwl fod hwn yn hunangofiant go iawn.

Yn ogystal i fywyd personol ceir llwyth o storiu doniol a dadlennol oi gyfnod fel bachgen ai fryd ar ffermio, fel gofalwr yn ysgol Maes yr Yrfa ac fel dyfarnwr yn troi ymhlith mawrion y byd rygbi.

Gwerthwyd dros dri chant o gopau yn ystod y noson, ac eisoes maer Lolfa a gyhoeddodd y llyfr, yn poeni y bydd angen iddynt ail-argraffu cyn y Nadolig yn dilyn yr ymateb rhyfeddol a gafwyd ir gyfrol hyd yn hyn.
Diweddarwyd ar 12 Mehefin 2009
Nigel Owens a Shane Williams yn lansio Hanner Amser Hunangofiant Nigel Owens yng Nglwb Rygbi Pontyberem.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 26. ...
Dewi Pws Morris
£6.95
 
Prynwch
Tinboethach
 
£6.95
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 33. Sulwyn
Sulwyn Thomas
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch