Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Crawia
Dewi Prysor
ISBN: 9781847710888 (1847710883)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2008
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 196x130 mm, 288 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dyma nofel olaf y drioleg gan Dewi Prysor, yn dilyn Madarch a Brithyll. Cawn fwy o helyntion cymeriadau brith Meirionnydd, megis Cled a Sbanish, yn y gomedi newydd hon. Mae'r Nadolig yn agosáu, ac mae trigolion Graig yn hel celc ar gyfer y dathliadau. Ond mae dihirod ar waith yn y gymuned, a'u hanfadwaith yn bygwth chwalu'r cynlluniau am Nadolig llawen a gwlyb.

The last novel in the trilogy by Dewi Prysor, following Madarch and Brithyll. In this comedy we have more of the mischievous Meirionnydd characters' antics, such as those of Cled and Sbanish. Christmas is around the corner, but some riff-raff cause havoc in the community, threatening the Graig's celebrations.
O ddarllen nofel ddiweddaraf Dewi Prysor, mae'n hawdd deall pam fod awdur ac enillydd Llyfr y Flwyddyn 2007, Llwyd Owen, yn edmygu ac yn mwynhau nofelau'r awdur o Wynedd. Mae'r ddau yn ysgrifennu ac yn portreadu cymdeithas a digwyddiadau nad ydynt, ar y cyfan, yn derbyn llawer o sylw mewn llenyddiaeth Gymraeg. Rhyngddynt maent wedi gwneud llawer o waith da drwy gynhyrchu nofelau cyfoes, ac yn achos Dewi, nofelau sydd yn cynnwys cymeriadau a sefyllfaoedd digrif dros ben.

Yn Crawia, cawn rannu unwaith eto cyfnod byr yn hanes cymeriadau lliwgar fel Drwgi, Dybl Bybls, Sbanish a Cled. Fel yn Brithyll a Madarch, cefais fy hun yn darllen ac yn ailddarllen rhai o'r golygfeydd, gan chwerthin bob tro. Hawdd gweld eu potensial ar gyfer y sgrin fach (neu fawr), ac wrth i S4C fynd ati'n ddiweddar i ariannu nifer o ffilmiau wediu seilio ar nofelau, mae'n anodd gen i gredu nad oes cynhyrchydd wedi dechrau gweithio ar y rhain yn barod.

Tydi hi ddim yn gyd-ddigwyddiad fod y nofel yn digwydd dros gyfnod o benwythnos, ac mae'n benwythnos a hanner hefyd. Pwy feddyliai fod cymaint yn digwydd yng nghefn gwlad Cymru? Does dim angen mynd i Gaerdydd am hwyl. Synnwn i ddim nad ydi nifer o'r digwyddiadau yma wedi digwydd a thyfu yn rhan o chwedloniaeth ardal tafarn y Ring, Llanfrothen.

Oes, mae yna regi, ac ar brydiau mae'n llifo dros y tudalennau fel gwaed mewn ffilmiau Tarantino. Ond mae cyfiawnhad dros hyn am fod y rhegfeydd yn adlewyrchu iaith bob dydd y bobl. Nid iaith bob dydd pawb, ond iaith carfan o bobl yng Nghymru, serch hynny. Ac er gwaethaf eu gwendidau, maent yn gymeriadau triw i'w cymdeithas, a dyna gamp fawr arall Dewi. Tra bod yma stori sydd ar y darlleniad cyntaf yn ddigrif ac yn digwydd ar ruthr gwyllt llawn hiwmor a chastiau cymeriadau brith, mae hi hefyd yn dawel bach yn cyflwyno darlun o gymdeithas werinol wledig Gymreig sydd yn newid, ac wedi newid yn frawychus o fewn cenhedlaeth.

Trwy gyflwyno nofelau difyr a chyfoes fel hyn, mae Dewi yn cyfrannu tuag at gadw'r Gymraeg yn fyw i nifer o Gymry na fuasai fel arfer yn cael eu denu gan gynnyrch Cymreig. Ymysg fy nghyfoedion, nofelau Dewi sydd yn cael y sylw mwyaf, a nifer yn argymell ffrindiau i'w darllen. Dyna'r ganmoliaeth uchaf na fedrwch ei phrynu.

Hyd yma, mae Dewi wedi cynhyrchu nofel bob blwyddyn, a dwi'n gobeithio bod Drwgi a'r criw yn dechrau ar antur arall ar brosesydd geiriau Dewi y gaeaf yma.

Llion Iwan

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Gwybodaeth Bellach:
Dewi Prysor yn Cwblhau ei Drioleg

Mae Crawia yn ddilyniant i Brithyll a Madarch, dwy nofel sydd wedi creu cryn dipyn o gynnwrf yn y byd llyfrau Cymraeg. Er bod rhai wedi beirniadu ei bortreadau cignoeth, tywyll a choch o gymdeithas ar iaith fras syn brithoi lyfrau, mae yna werthfawrogiad oi hiwmor unigryw, ei ffraethineb ar modd mae wedi llwyddo i roi llais i bobl yr ymlynon gydar rhan fwyaf o adolygiadau yn ffafriol tu hwnt.

Mae ei lyfrau wedi gwerthu yn rhyfeddol hefyd gan ddenu cynulleidfa newydd i ddarllen llyfrau Cymraeg, ac maer Lolfa newydd orfod ail-argraffu Brithyll i ateb y galw.

Comedi dywyll wedi ei leoli mewn pentref dychmygol yng nghefn gwlad Meirionydd yw Crawia, ond er y cefndir lled-wledig mae gan Prysor ddilyniant trwy Gymru. Un oi edmygwyr mwyaf yw un o awduron dinesig disgleiriaf Cymru Llwyd Owen. Wrth drafod Crawia, dywedodd Llwyd, "Tu l ir miri, yr anhrefn, y camfihafio ar cariad amlwg at gymeriadau a lleoliad ei drydedd nofel, maer awdur yn cyfleu negeseuon difrifol ynghylch cyflwr ein gwlad a dyfodol ein cenedl. Mae Dewi Prysor yn gyflym ddatblygun drysor cenedlaethol, ac fe wnaiff Crawia i chi chwerthin a gwingo bob yn ail. Nofel arall gwbl gofiadwy gan awdur mwyaf doniol a darllenadwy Cymru."
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Changing Railway Scene, ...
Laurence Waters
£16.99
 
Prynwch
Ac Yna Clywodd Sŵn y Mr
Alun Jones
£9.99
 
Prynwch
Cyfres Cymêrs Cymru: ...
 
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch