Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres y Dderwen: Deryn Glân i Ganu
Sonia Edwards
ISBN: 9781847711052 (1847711057)Dyddiad Cyhoeddi Rhagfyr 2008
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Golygwyd gan Alun Jones, Meinir Wyn Edwards Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 4/5 Fformat: Clawr Meddal, 195x130 mm, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Ionawr 2009
Yr ail gyfrol yng Nghyfres y Dderwen, sef nofelau heriol ar gyfer yr arddegau hwyr ac yn addas i oedolion yn ogystal. Cyfres o ymsonau sydd yma yn dangos ymateb y cymeriadau i'r un digwyddiadau, a'r cyfan yn cyrraedd diweddglo dirdynnol. Mae'n cynnwys themâu cyfoes a pherthnasol i fywyd pobl ifainc.

The second in the 'Cyfres y Dderwen' series of challenging novels aimed at teenagers, suitable also for adults. This book is a collection of monologues, portraying different characters' views on the same events, all leading to an intense finale. It includes themes that young people can relate to.
Anaml y mae rhywun yn cael y pleser o ddarllen nofel sy’n amhosib ei rhoi i lawr. I mi, profiad felly oedd darllen Deryn Glân i Ganu gan Sonia Edwards – bron nad oedd y tudalennau’n troi eu hunain wrth i mi ysu am gael gwybod beth fyddai tynged cymeriadau’r nofel hon.

Cyfres o ymsonau yw’r nofel, yn plethu’n gywrain ac yn gudd ar y dechrau nes iddi ddod i'r amlwg eu bod i gyd yn llinynnau o'r un cyfanwaith celfydd. Mae’r digwyddiadau’n neidio o lais i lais ac o gyfnod i gyfnod, a gwelwn fod gan bob cymeriad ei gyfrinach ei hun – does dim llawer o ‘adar glân’ yn y nofel hon.

Mae euogrwydd a byw gyda chanlyniadau eich gweithredoedd yn themâu canolog i’r plot. Mae digwyddiadau a ddylai fod yn ddiogel ym mhlygion y cof yn gallu dod yn ôl i’n dychryn. Mae cymeriadau’r nofel yn gredadwy a’r iaith yn taro deuddeg – hawdd yw credu ym modolaeth y trueiniaid hyn. Er bod rhan helaeth o’r nofel wedi'i lleoli mewn ysgol, nid nofel am ysgol mohoni'n unig, o bell ffordd. Mae Sonia Edwards wedi llwyddo i ysgrifennu nofel gyfoes sy’n ymdrin â materion oesol.

Buan iawn y daw’r darllenydd i arfer â’r naid o gymeriad i gymeriad ac rwyf yn sicr fod hon yn nofel fydd yn apelio at garfan eang o oedolion Cymru. Gair o gyngor, fodd bynnag; wrth i chi ei chodi i’w darllen am y tro cyntaf, gwnewch yn siŵr fod gennych ddigon o amser – mae hi’n anodd iawn i’w rhoi i lawr . . .

Sioned Mair Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council
Bywgraffiad Awdur:
Mae Sonia Edwards yn enedigol o Gemaes, Môn. Bellach, mae’n byw yn Llangefni, lle mae’n athrawes Gymraeg yn Ysgol Gyfun y dref. Enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn yn 1996 (Glo˙nnod), y Fedal Ryddiaith yn 1999 (Rhwng Noson Wen a Phlygain) ac mae wedi cyhoeddi nifer o gyfrolau o ryddiaith a chyfrol o farddoniaeth.
Gwybodaeth Bellach:
Cyffuriau, blacmel, rhyw, cariad, malais, dial, dau deulu'n cydblethu, perthnasau'n chwalu, marwolaeth...

Rhian Preis (athrawes):
"Does ganddi hi ddim clem sut i drin dyn. Na sut i drin dosbarth, chwaith!"

Dyl Bach, Blwyddyn Deg:
"Titshyrs yn crap. Wel, heblaw am y boi Welsh. Mae o'n oce."

Griff Welsh:
"Fedra i ddim diodda dod yma bob dydd, ei weld o, gweithio hefo fo - nid a finna'n teimlo fel ydw i tuag ato fo."

Beca:
"Byddai'r heddlu'n deall, yn enwedig pan fasen nhw'n gweld y llun..."

Griff:
"Llygad Seiclops o leuad yn grwn yn nhalcen y byd. Fedrwn i ddim dianc rhagddi..."

Cawn dreiddio i feddwl cymeriadau cryf a chredadwy yn y nofel hon, a phob un yn cuddio rhyw ddirgelwch a allai effeithio ar eraill. Does neb yn berffaith. Mae isio deryn glân i ganu. Mae adar glân yn bethau prin.

Nofel newydd am gariad gwaharddedig gan Sonia Edwards

Cyhoeddir Deryn Glân i Ganu fel rhan o Gyfres y Dderwen i’r arddegau hwyr. Ond, fel y gyfrol arall sydd wedi’i chyhoeddi eisoes yn yr un gyfres (Annwyl Smotyn Bach Lleucu Roberts), mae’n siŵr o apelio at oedolion hefyd. Bydd pedair cyfrol arall o Gyfres y Dderwen yn ymddangos yn y flwyddyn newydd.

Cyfres o ymsonau sydd yn y gyfrol, a phob un o’r cymeriadau yn ymateb i’r un digwyddiadau. Mae’r themâu yn gyfoes ac mae’r stori’n arwain at ddiwedd dirdynnol sy’n effeithio ar bob un o’r cymeriadau. Mae yma flacmel, cyffuriau, rhyw, cariad, malais, dial, dau deulu’n cydblethu, perthnasau’n chwalu, a marwolaeth.

Yn ôl Sonia Edwards:
“Athro ifanc hoyw yw Griff ond nid ei rywioldeb yw canolbwynt y nofel hon. Ynddi gwelwn mai caru’r person anghywir sy’n torri calonnau ac yn dinistrio bywydau.”

Dywed Meinir Wyn Edwards, un o olygyddion Cyfres y Dderwen:
“Dyma gyfrol sy’n eich tynnu i mewn i fyd cymeriadau credadwy a digwyddiadau sy’n plethu drwy’i gilydd yn ddeheuig.”

Dyma ddywedodd rhai o’r darllenwyr sydd wedi cael cyfle i ddarllen y gyfrol:
“Roedd y stori wedi dal fy sylw o’r dechrau i’r diwedd. Gwych!”
Efa Mared, Ceredigion

“Nofel fyrlymus a chelfydd wedi ei strwythuro’n ofalus.”
Andrea Parry, Y Bala

“Cefais fwynhad aruthrol wrth ei darllen. Nofel gampus!”
Owain Siôn, Caerdydd
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cerddi Fan Hyn: Cerddi ...
 
£6.95
 
Prynwch
Cyfres Whap!: Mae'n Anodd ...
Ioan Kidd
£5.99
 
Prynwch
Hoff Gerddi Cymru
 
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch