Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Stori Sydyn: Bywyd yn y Coal House – Y Teulu Griffiths
Y Teulu Griffiths, Alun Gibbard
ISBN: 9781847711120 (184771112X)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2009
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 198x130 mm, 88 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £1.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Teitl yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Profiadau'r teulu Griffiths o Aberteifi yn y gyfres Coalhouse gan BBC Wales. Daeth bywydau caled Cerdin a Debra Griffiths, a'u plant - Steffan, Angharad a Gethin - yn yr 1920au yn destun sgwrs drwy Gymru gyfan. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn Chwefror 2009.

A title in the short and fast-paced series Quick Reads. The experiences of the Griffiths family from Cardigan, one of the families in the first Coalhouse series on BBC Wales. Reprint; first published in February 2009.
Pur anaml y mae gwylio hysbyseb deledu yn newid bywyd teulu cyfan, ond dyna'n union yr hyn a gawn yn Bywyd yn y Coal House. Dyma gofnod pob aelod o deulu'r Griffiths wrth iddyn nhw wynebu sialens fwyaf eu bywyd a theithio'n l mewn amser ar raglen realiti i 1927, a chyfnewid eu bywyd modern yng Ngheredigion am fis o fywyd caled y glowyr.

Difyr yw gweld y pump yn cyrraedd eu cartref newydd yn Stack Square fel petaent wedi glanio o'r gofod gyda Debra'r fam yn poeni am ddiffyg peiriant golchi yn y tŷ, Cerdin y tad yn poeni am ei glawstroffobia a chawn hefyd rannu profiadau teimladwy'r plant. Nid adroddiadau arwynebol a gynhwysir yma, ond adlewyrchiadau sy'n agoriad llygad i'r darllenydd. Ceir teimladau'r teulu wrth i Cerdin brofi'r rhwyg a'r gystadleuaeth rhwng gweithwyr y pyllau glo, heb sn am ddifrifoldeb diweithdra.

Hyn, ynghyd 'u profiadau oll, sy'n peri i deulu Griffiths gwestiynu eu moesau yn y byd modern ac yn peri i'r darllenydd, felly, ystyried yn yr un modd.

Er gwaethaf y cipolwg difyr hwn, nid yw'r penodau cyntaf yn ennyn y darllenydd i ddarllen ymlaen ac, ar wahn i hiwmor Debra hiwmor ffraeth nodweddiadol ardal Aberteifi ac angen y darllenydd i weld ei hymateb hi i'r syniad absẃrd o symud ei theulu i'r fath gynefin, nid oes dechrau gafaelgar i'r llyfr. Ni all y darllenydd ddweud ychwaith ei fod yn llwyr adnabod Angharad, eu merch 12 oed.

Ond, p'un ai yr ydych wedi gweld y gyfres ar y teledu neu beidio, erbyn diwedd y gyfrol hon, byddwch chwithau hefyd wedi cael cipolwg o'r Coal House. Yn yr hinsawdd economaidd anodd sydd ohoni heddiw, er mai teledu realiti yw gwraidd eu profiad od, mae'r teulu Griffiths yn enghraifft i ni gyd o deulu cls, hoffus, llawn hiwmor sy'n gorfod goresgyn caledi enbyd. Chwardda'r darllenydd yn uchel pan fo Cerdin yn anghofio am y cameru a Debra yn datgelu secret code ei gŵr a hithau. Darllenwch y llyfr os ydych chwithau jest thorri'ch bol eisiau gwybod beth yw 'Shushi Grubi' . . .!

Llinos Griffin

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Gwybodaeth Bellach:
Ers ymddangos ar y rhaglen Coalhouse ar BBC Wales, newidiodd bywydau Cerdin, Debra a'u teulu dros nos. Daeth eu bywydau caled yn 1920au'r ganrif ddiwethaf yn destun sgwrs drwy Gymru gyfan.

Yn y gyfrol hon cewch gwrdd a'r teulu i gyd gan weld yr effaith gafodd byw o dan y fath amodau arnyn nhw. Pa mor galed oedd eu bywyd go iawn? Pa mor anodd oedd hi i'r plant orfod newid iaith? A sut fu bywyd i'r teulu Griffiths ers gadael y Coalhouse?
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cryno-Ddysg y Cymry - ...
Cennard Davies
£6.99
 
Prynwch
Geiriadur Mawr, Y
H. Meurig Evans
£19.99
 
Prynwch
Cyfres Hwylio 'Mlaen: ...
Elin Meek
£3.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch