Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Stori Sydyn: Peter Moore – Y Gwaethaf o'r Gwaethaf
Dyfed Edwards
ISBN: 9781847711144 (1847711146)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2009
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 198x130 mm, 104 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £1.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Hanes un o lofruddwyr gwaethaf Cymru - Peter Moore, y dyn mewn du. Mae'r gyfrol hefyd yn cynnwys manylion un o'r achosion enwocaf o gamweinyddu cyfiawnder yng Nghymru - achos Lynnette White.

A book in the short and fast-paced series Quick Reads. A biography of one of Wales's worst murderers - Peter Moore, the man in black. This book also includes details about Lynnette White's murder, one of the best-known cases of misconduct of justice in Wales.
Yn l yr FBI, rhaid i rywun lofruddio pedwar neu fwy o bobl cyn ennill y fraint amheus o gael ei ddisgrifio fel llofrudd lluosog. Golyga hyn mai dim ond un llofrudd lluosog syn perthyn i Gymru, sef Peter Moore. Mae Moore yn ddihiryn mor esgymun fel ei fod e'n un o griw bychan ac elitaidd na chaiff fyw byth eto y tu allan i waliau carchar.

Dim ond yn gymharol ddiweddar y gwelsom y genre o lyfrau yn adrodd hanes llofruddion go iawn yn y Gymraeg. Braenarwyd y tir gan T. Llew Jones gyda Gwaed ar eu Dwylo. Cafwyd cyfraniadau sylweddol wedyn gan gyn-aelodau or heddlu fel John Hughes a Roy Davies. A nawr, dyma Dyfed Edwards yn troi o fyd llyfrau arswyd a chyffro i hanes llofruddiaethau go iawn.

Er mor llwyddiannus fur awdur yn y gorffennol, prin y ceir neb yn ei lyfrau ffuglennol sydd mor arswydus Peter Moore, perchennog sinemu o Fae Cinmel a lofruddiodd bedwar o ddynion ac a ymosododd ar ddwsinau o rai eraill. Cafodd y llysenw y dyn mewn du. Ond go brin fod ei ddillad mor dywyll i feddwl.

Os oes unrhyw beth syn fwy arswydus na llofruddiaeth, yna cael eich carcharu ar gam am lofruddiaeth na wnaethoch ei chyflawni yw hynny. A dyna beth ddigwyddodd i dri o ddynion o Gaerdydd, sef Steve Miller, Tony Paris ac Yusef Abdullahi.

Treuliodd y tri chwe blynedd dan glo am lofruddio Lynette White cyn cael eu rhyddhau yn dilyn gwrandawiad apl. Yna, yn 2003, plediodd dyn arall, sef Jeffrey Gafoor, yn euog o gyflawni'r llofruddiaeth. Erbyn hyn, cyhuddwyd dros ddwsin o blismyn o wyrdroi cwrs cyfiawnder.

Fel syn nodweddiadol or gyfres Stori Sydyn, mae arddull y gyfrol yn hynod syml a darllenadwy. Ac er gwaethaf natur arswydus y ddwy stori, llwyddodd yr awdur i gadwi emosiynau iddoi hun. Maer cyfan yn ffeithiol a diragfarn ac mae hynny, mi gredaf, yn ychwanegu at yr arswyd.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Ganwyd Dyfed Edwards ym Mangor ai fagu yn Rhosmeirch, Ynys Mn, ond mae bellach yn byw yn Whistable, Caint.

Dechreuodd ei yrfa gyda phapuraur Herald, cyn mynd ymlaen i weithio ir Daily Post, y Journal yn Newcastle ar Daily Mail.

Enillodd y fedal ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd ar Cylch, 2008

Mae bellach yn gweithio fel awdur a newyddiadurwr llawrydd.
Gwybodaeth Bellach:
Llyfr yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Yn y llyfr hwn ceir hanes dau o'r achosion troseddol enwocaf yng Nghymru.

Disgrifiwyd Peter Moore fel un o'r bobl beryclaf i droedio gogledd Cymru erioed, ar l iddo ymosod ar ddegau o ddynion rhwng y 1970au a'r 1990au...

Achos Lynette White oedd un o'r enghrefftiau gwaethaf o gamweinyddu cyfiander ym Mhrydain erioed, yn dilyn carcharu "Tri Caerdydd"...

Ceir stori'r ddau achos yn llawn yma, wedi eu hymchwilio'n fanwl gan yr awdur a'r newyddiadurwr profiadol, Dyfed Edwards.

***********************************
LLOFRUDD YN EIN MYSG

Mewn llyfr newydd dirdynnol gan Dyfed Edwards bydd hanes dychrynllyd y llofrudd o Fae Cinmel, Peter Moore, ac achos Lynette White, y butain o Gaerdydd a gafodd ei llofruddio, yn cael eu dadlennu.

Roedd Peter Moore yn ddyn busnes uchel ei barch yng ngogledd Cymru. Ond roedd hefyd yn llofrudd creulon a laddodd bedwar o ddynion ac ymosod ar ddwsinau o rai eraill.

Mae achos Lynette White yn cael ei gyfrif fel un or enghreifftiau gwaethaf o gamweinyddu cyfiawnder ym Mhrydain, gydar gwir lofrudd, Jeffrey Gafoor, yn cael ei garcharu yn 2003.

Yn y llyfr hwn, Peter Moore, Y Gwaethaf or Gwaethaf, bydd yr awdur yn adrodd manylion yr achosion erchyll hyn. Dywed Dyfed Edwards, Roeddwn yn gweithio ar y North Wales Weekly News fel dirprwy olygydd yn ystod achos Peter Moore. Roedd yn achos poenus dros ben a syfrdanodd ardal gyfan. Yr hyn maen rhaid i ni ei gofio yw fod achosion ofnadwy fel hyn yn brin, ond hefyd ni ddylid byth anghofio bod pobl ddiniwed wedi dioddef, ac yn parhau i ddioddef, oherwydd y gŵr yma. Yn yr un modd, mae achos Lynette White wedi achosi dioddefaint enbyd. Maer achos yma, wrth gwrs, yn un or rhai gwaethaf erioed yn hanes cyfreithiol Prydain ac yn parhau felly hyd heddiw.

Ychwanega Dyfed, Mae Peter Moore wedi cael ei ddisgrifio fel un or dynion perycla i fyw yng ngogledd Cymru erioed. Yn ystod yr ychydig fisoedd hynny yng nghanol y nawdegau, pan fu iddo ladd y pedwar dyn yna, a chael ei ddal ai roi ar brawf, fe gipiodd ei storir penawdau dros Brydain gyfan. Ni welwyd ei fath yn yr ardal erioed or blaen, a gobeithio na welwn ei fath byth eto.

Manylion am Peter Moore

Agorodd Peter Moore ei sinema gyntaf ym mhentref Bagillt yn 1990.

Yn fuan wedyn agorodd sinemar Focus Empire yng Nghaergybi cyn mynd ymlaen i achub Sinema Futura yn Ninbych.

Yna adnewyddodd Sinemar Empire ym Mlaenau Ffestiniog ond nid agorodd y sinema yn y diwedd.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cryno-Ddysg y Cymry - ...
Cennard Davies
£6.99
 
Prynwch
Cymraeg Da - Gramadeg ...
Heini Gruffudd
£14.95
 
Prynwch
Welsh Rules
Heini Gruffudd
£14.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch