Home Books Basket Checkout My Account Help Special Offers Contact us   Cymraeg  
 
Find a Bookshop
 
Sign In
 
Register
Bibliographical Information
Cyfres Stori Sydyn: Peter Moore – Y Gwaethaf o'r Gwaethaf
Dyfed Edwards
ISBN: 9781847711144 (1847711146)Publication Date February 2009
Publisher: Y Lolfa, Tal-y-bont
Format: Paperback, 198x130 mm, 104 pages Language: Welsh Available Our Price: £1.99 
There are no Customer Reviews for this title.
 
Write a Customer Review
A book in the short and fast-paced series Quick Reads. A biography of one of Wales's worst murderers - Peter Moore, the man in black. This book also includes details about Lynnette White's murder, one of the best-known cases of misconduct of justice in Wales.

Llyfr yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Hanes un o lofruddwyr gwaethaf Cymru - Peter Moore, y dyn mewn du. Mae'r gyfrol hefyd yn cynnwys manylion un o'r achosion enwocaf o gamweinyddu cyfiawnder yng Nghymru - achos Lynnette White.
Yn l yr FBI, rhaid i rywun lofruddio pedwar neu fwy o bobl cyn ennill y fraint amheus o gael ei ddisgrifio fel llofrudd lluosog. Golyga hyn mai dim ond un llofrudd lluosog syn perthyn i Gymru, sef Peter Moore. Mae Moore yn ddihiryn mor esgymun fel ei fod e'n un o griw bychan ac elitaidd na chaiff fyw byth eto y tu allan i waliau carchar.

Dim ond yn gymharol ddiweddar y gwelsom y genre o lyfrau yn adrodd hanes llofruddion go iawn yn y Gymraeg. Braenarwyd y tir gan T. Llew Jones gyda Gwaed ar eu Dwylo. Cafwyd cyfraniadau sylweddol wedyn gan gyn-aelodau or heddlu fel John Hughes a Roy Davies. A nawr, dyma Dyfed Edwards yn troi o fyd llyfrau arswyd a chyffro i hanes llofruddiaethau go iawn.

Er mor llwyddiannus fur awdur yn y gorffennol, prin y ceir neb yn ei lyfrau ffuglennol sydd mor arswydus Peter Moore, perchennog sinemu o Fae Cinmel a lofruddiodd bedwar o ddynion ac a ymosododd ar ddwsinau o rai eraill. Cafodd y llysenw y dyn mewn du. Ond go brin fod ei ddillad mor dywyll i feddwl.

Os oes unrhyw beth syn fwy arswydus na llofruddiaeth, yna cael eich carcharu ar gam am lofruddiaeth na wnaethoch ei chyflawni yw hynny. A dyna beth ddigwyddodd i dri o ddynion o Gaerdydd, sef Steve Miller, Tony Paris ac Yusef Abdullahi.

Treuliodd y tri chwe blynedd dan glo am lofruddio Lynette White cyn cael eu rhyddhau yn dilyn gwrandawiad apl. Yna, yn 2003, plediodd dyn arall, sef Jeffrey Gafoor, yn euog o gyflawni'r llofruddiaeth. Erbyn hyn, cyhuddwyd dros ddwsin o blismyn o wyrdroi cwrs cyfiawnder.

Fel syn nodweddiadol or gyfres Stori Sydyn, mae arddull y gyfrol yn hynod syml a darllenadwy. Ac er gwaethaf natur arswydus y ddwy stori, llwyddodd yr awdur i gadwi emosiynau iddoi hun. Maer cyfan yn ffeithiol a diragfarn ac mae hynny, mi gredaf, yn ychwanegu at yr arswyd.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Author Biography:
Dyfed Edwards was born at Bangor and brought up in Rhosmeirch, Anglesey, but now lives in Whitstable, Kent.

He started his career with the Herald Newspapers, and then went on to the Daily Post, The Journal in Newcastle and the Daily Mail.

He was the winner of the drama medal at the National Eisteddfod in Cardiff, 2008.

He now works as a freelance journalist and author.
Further Information:
BRUTAL WELSH MURDERS UNVEILED

In a new gripping book by Dyfed Edwards, the story of mass murderer Peter Moore of Kinmel Bay and Lynette Whites real murderer, Jeffrey Gafoor, will be dramatically uncovered.

Peter Moore was a respected north Wales business man, but was also a violent murderer, who killed four men and attacked dozens of others in the area.

Lynette Whites murder case is considered one of the biggest miscarriages of justice in Britain, with the real killer, Jeffrey Gafoor, jailed in 2003.

In this book, Peter Moore, Y Gwaethaf or Gwaethaf (Peter Moore, The Worst of the Worst), Dyfed Edwards reveals the ins-and-outs of these horrific Welsh murder cases.

Dyfed Edwards said, I was working as the deputy editor of the North Wales Weekly News during the Peter Moore case. It was a deeply disturbing case which shocked the whole region. What we must remember is that terrible cases like these are rare, but what we must never forget is that innocent people suffered, and continue to suffer, because of this man. Likewise, the Lynette White case has resulted in great suffering. This case, of course, is one of the most notorious in British legal history and is still ongoing to this day.

Dyfed says, Peter Moore has been described as one of the most dangerous men to set foot in north Wales. Those few months in the mid-1990s, when he killed those four men, when he was caught and tried, grabbed headlines around Britain. His like had not been seen in the region before and, hopefully, will never be seen again.
********************************
Peter Moore

Peter Moore opened his first cinema in Bagillt in 1990.

He then went on to open the Focus Empire Cinema in Holyhead, and rescued the Futura Cinema in Denbigh.

His last venture was the Empire in Blaenau Ffestiniog, but the cinema never opened.
This title is categorised and/or sub-categorised as follows:
There are no Customer Reviews so far for this title.
 
More Titles
People who bought this title also bought the following:
Cryno-Ddysg y Cymry - ...
Cennard Davies
£6.99
 
Buy Now
Cymraeg Da - Gramadeg ...
Heini Gruffudd
£14.95
 
Buy Now
Cyfres Pen Dafad: Sbinia
Bedwyr Rees
£2.95
 
Buy Now
Book of the Month
English
Robin Book, The
Jane Russ
£9.99
 
Buy Now
Welsh
Nadolig Pwy a Ŵyr 2
Amrywiol/Various
£8.00
 
Buy Now
Children
Gwyn y Carw Cloff
Tudur Dylan Jones
£6.99
 
Buy Now