Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Stori Sydyn: Fyny Gyda'r Swans
Owain Tudur Jones, Alun Gibbard
ISBN: 9781847711151 (1847711154)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2009
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 198x130 mm, 72 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £1.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Cyffro bywyd pêl-droediwr gyda'r Swans, y cyfryngau a charfan Cymru. Roedd arwyddo i'r Swans yn freuddwyd i Owain Tudur Jones, yn arbennig wrth ennill clod a dyrchafiad o dan Roberto Martinez.

A book in the short and fast-paced series Quick Reads. The life of a footballer playing for the Swans and for Wales.
Breuddwyd sawl plentyn fyddai cael cynrychioli ei wlad a chael ei arwyddo gan un or prif dimau pl-droed. Un a wireddodd y freuddwyd honno yw Owain Tudur Jones, a gafodd ei hun y llynedd yn rhan or Bencampwriaeth gydar Swans ac yn aelod o garfan Cymru.

Dyna uchafbwyntiau gyrfa Owain hyd yma. Ond mae yna isafbwyntiau hefyd, fel gorfod eistedd ar y fainc yn ystod gm ar l gm. Ac maer rhwystredigaeth hynny yn rhan o fywyd Owain hefyd.

Yn y gyfrol, a ysgrifennwyd gyda chymorth Alun Gibbard, mae Owain yn adrodd ei hanes oddi ar ei lencyndod gyda chlwb Bangor hyd at y foment wefreiddiol pan arwyddodd gytundeb proffesiynol gydar Swans. Mor hawdd fyddai iddo ramanteiddio. Ond, na. Dengys, yn hytrach, mor gul ywr ffin rhwng llwyddiant a methiant.

Breuddwyd bresennol Owain, maen siŵr gen i, fyddai gweld y Swans yn cael dyrchafiad ir Uwch Adran. Ond petawn in gwisgo sgidiaur llanc medrus hwn, fe fyddwn in hapusach o gael bod yn rhan o glwb yn neg uchar Bencampwriaeth na bod yn aelod o glwb yn neg isar Uwch Adran. Yn arbennig o gael y cyfle i chwarae i dm a gaiff ei reoli gan un mor ddawnus Roberto Martinez.

Cawn yr holl hanes yn y gyfrol ei gm lawn gyntaf yn erbyn Doncaster, ac yna sgorioi gl gyntaf yn Walsall. Ond mae en greulon o onest wrth ddisgrifio'r cyfnod yna pan nad oedd ei fywyd yn dal i fod yn baradwysaidd. Meddai, Un funud rown i fyny yn yr uchelfannau, ar funud nesa i lawr yn y gwaelodion. Fei plagiwyd yn fuan iawn gan anafiadau, ai holl yrfa yn y fantol. Roedd yr anafiadau, meddai, yn cnoi i mewn ir cariad oedd gen i at bl-droed.

Mae hon yn berl o gyfrol syn sicr o godi gobeithion plant a phobl ifanc sydd u bryd ar chwarae ar y lefel uchaf. Ond diolch i Owain am ei rybuddion nad ml i gyd yw bod ar risiau uchar ysgol brofiad. Yn amlwg, mae en fachgen sydd i olygon ar y sr, ond sydd hefyd i draed yn solet ar y ddaear. Ac mae gen i deimlad yr aiff e'n bell.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Llyfr yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Cyffro bywyd pl-droediwr gyda'r Swans, y cyfryngau a charfan Cymru.

Roedd arwyddo i'r Swans yn freuddwyd i Owain Tudur Jones. A bu byw y freuddwyd honno'n wefr anhygoel iddo, yn arbennig wrth ennill clod a dyrchafiad o dan Roberto Martinez. Ond yn y gyfrol hon mae Owain hefyd yn edrych ar y brwydrau sy'n wynebu chwaraewr pl-droed proffesiynol - o geisio adfer iechyd ar l anafiadau, i sicrhau ei le yn y tim cyntaf.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cofio Grav
 
£5.00
 
Prynwch
Cyfres Stori Sydyn: Bywyd ...
Y Teulu Griffiths
£1.99
 
Prynwch
Lleidr Amser
Terry Pratchett
£2.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch