Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Crwydryn a Mi, Y – Hunangofiant Meic Stevens
Meic Stevens
ISBN: 9781847711212 (1847711219)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2009
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 215x140 mm, 176 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £9.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Ail ran hunangofiant y canwr o Solfach. Yma mae'n olrhain ei hanes yn dianc i Lydaw, a ysbrydolodd rai o'i ganeuon gorau, ac yna'r profiad o ddychwelyd i Gymru i gyhoeddi rhai o'i recordiau mwyaf poblogaidd, gan gynnwys 'Gitâr yn y Twll dan Stâr' a 'Nos Du Nos Da'. Ceir ei hanes yn byw yng Nghaerdydd yn paratoi'r sioe gerdd 'Dic Penderyn' gyda Rhydwen Williams, ac yna'i fywyd ym Methesda.

The second part of Meic Stevens' autobiography; a sequel to Hunangofiant y Brawd Houdini. Here we follow his escape to Brittany, a place that inspired some of his best songs, then his return to Wales and the making of his most popular records. It also recalls his days living in Cardiff, then in Bethesda.
Rydyn ni mewn tafarn hen fel pechod yng nghefn gwlad Llydaw, yw brawddeg agoriadol yr ail gyfrol hon o hunangofiant y canwr ar cyfansoddwr Meic Stevens, ac o hynny hyd at y tudalennau olaf, ymwelwn chant a mil o dafarnau a ffynhonnau eraill yn Llydaw ei hun ac yng Nghymru hefyd. Cawn ein cyflwyno i ddiodydd nad ydynt yn brofiad bob dydd ir rhan fwyaf ohonom cidre bouch, lambig, chouchen ac y mae geiriau ac ymadroddion megis slochian, slochwyr, chwil ulw bitsh, chwil ulw gaib, meddw dwll, pennau mawr, pennau clwc, yn brithor stori. Dyma enghraifft o ddiwrnod nodweddiadol pan oedd yr awdur yn byw yn Conway Road, Caerdydd: [P]icio ir Conwayn gynnar lle bydden ni i gyd yn chwil eto erbyn un or gloch y pnawn ac yn morio canu . . . Wrth gwrs, yn y dyddiau hynny, byddair tafarnaun cau am dri or gloch, felly am y siop ddiodydd ar Mortimer Road ni am fwy o win, seidr a chwrw, ac yn amlach na pheidio byddai yna frandi a wisgi hefyd. A dal i yfed yn l yn y stafell nes ir Conway ailagor am chwech. Yn wir, gan gymaint o sn sydd yma am alcohol or dechrau ir diwedd, bron na ddisgwylid gweld ar y clawr rhyw rybudd tebyg i: Peidiwch gyrru am sbel ar l darllen y gyfrol hon.

Ond pan gyfyd y niwl alcoholaidd yn awr ac yn y man, cawn gip ar stori gyfareddol am fywyd bohemaidd yr awdur ai ffrindiau, ai gyfraniad sylweddol iawn ef ei hun i ganu poblogaidd Cymru. Adroddir y cyfan chryn hoen a digrifwch, er bod yma sn am ambell siom chwerw nad oes ond lle iw henwi yma (Craith y Graig Ddu, The Green Apple Quickstep) yn gymysg r llwyddiannau (Dic Penderyn, ar y cyd Rhydwen Williams, a Recordiau Tic Toc, ac ati), ac y maer awdur ar ei orau pan fydd ar dro yn esgyn iw focs sebon ac yn lambastion ddidrugaredd ambell beth (neu ambell un) ai hypsetiodd, megis gŵr or enw Norman Florence y bun gweithio iddo unwaith, cerddoriaeth bync pan achosodd honno fethiant un oi fentrau, a hefyd S4C. Un gŵyn fach. Y mae gormod o lawer o ebychnodau yn y testun weithiau cymaint thri ohonynt ar ddiwedd brawddeg nes mynd yn fwrn braidd ar y darllenydd. Ond darllenwch a mwynhewch. Parti o lyfr yw hwn, fel yr honnir yn y broliant a dyna frawddeg yn sicr syn haeddu tri ebychnod.

Tegwyn Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Ail ran hunangofiant y canwr o Solfach. Yn y gyfrol hon maen olrhain ei hanes yn dianc i Lydaw, a ysbrydolodd rhai oi ganeuon gorau, ac ynan dychwelyd i Gymru i gyhoeddi rhai oi recordiau gorau, yn cynnwys 'Gitr yn y Twll dan Str' a 'Nos Du Nos Da'. Ceir hefyd ei hanes yn byw yng Nghaerdydd yn paratoir sioe gerdd 'Dic Penderyn' gyda Rhydwen Williams ac ynai fywyd yn byw ym Methesda rhai o gyfnodau mwyaf cynhyrchiol ei yrfa.

Dyma barti o gyfrol syn dilyn helyntion cyfnod mwya gwyllt a chynhyrchiol Meic Stevens, ar cyfnod y daeth i gael ei gydnabod yn ei famwlad fel un o arwyr pennaf canu poblogaidd Cymraeg.

********************************************
Mewn digwyddiad arbennig yng Nghanolfan y Mileniwm Caerdydd lansiwyd ail ran hunangofiant Meic Stevens, Y Crwydryn a Mi. Yn y gyfrol hon cawn hanes anrhefn ei fywyd bohemaidd yn ystod y 70au, pan oedd ar ei fwyaf cynhyrchiol. Maen lyfr difyr a hawdd ei ddarllen, syn gadael i chi fod yn bry ar y wal yn rhialtwch ei fywyd yn y cyfnod. Maen llawn o ddisgrifiadau byw o lefydd, digwyddiadau a chymeriadaur cyfnod oedd yn rhan bwysig oi fywyd, yn ogystal r hanes tu l i rai oi ganeuon enwocaf.

Maen cychwyn gydai ymweliad cyntaf Llydaw, yn dilyn gwahoddiad gan gwmni recordio yno, yn nechraur 70au. Treuliodd bron i 5 mlynedd yn teithio yn l ac ymlaen i Lydaw, ac o ganlyniad ir amser a dreuliodd yno deilliodd yr albwm uchel ei pharch Gog. Wedi hynny cawn hanesion hedonistaidd o Gymru, tra bun byw ym Methesda, Harlech a Chaerdydd. Yn ogystal cawn gyfle i weld lluniau arbennig a phersonol or cyfnod, na gyhoeddwyd or blaen, syn rhoi golwg unigryw ar y Meic Stevens ifanc, golygus a charismatig.

Yn l Meic, Maer hunangofiant yn ffordd o atgyfnerthu fy ngwaith, mae hefyd yn fodd o egluro sut fath o greadur ydw i ar ffordd ydw i yn byw fy mywyd. Wedir cyfan, dydw i byth yn mynd i gael y profiadau yma eto ydw i?

Ychwanegodd, Dwin gweld ysgrifennu caneuon lawer caletach nag ysgrifennu llyfre. Mi alla i sgwennu unrhyw le - ar y trene, ar y bws... Mi sgwennes i y rhan fwyaf or llyfr yma mewn tafarndai neu ar y trn, yn syml gyda beiro a phapur.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Don't Cry for Me Aberystwyth
Malcolm Pryce
£8.99
 
Prynwch
Dyddiaduron Cymry 1: ...
Joseph Seth Jones
£3.50
 
Prynwch
Celtic Earth, Celtic ...
Patrick Thomas
£4.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch