Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
20 Stori Fer - Cyfrol 1
Amrywiol/Various
ISBN: 9781847711229 (1847711227)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2009
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Golygwyd gan Emyr Llywelyn Fformat: Clawr Meddal, 215x140 mm, 192 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol o ugain stori fer gan awduron o Gymru a thu hwnt, gan gynnwys awduron profiadol a phoblogaidd megis Mihangel Morgan, Eigra Lewis Roberts, Kate Roberts, Manon Rhys, Sonia Edwards a Fflur Dafydd; cyfieithiadau o straeon gan Maupassant a Chekhov a stori newydd sbon gan Caryl Lewis. Cyfrol 2 ar gael hefyd.

A compilation of twenty short stories by authors from Wales and beyond. Includes stories by experienced authors such as Mihangel Morgan, Eigra Lewis Roberts, Kate Roberts; other popular writers such as Manon Rhys, Sonia Edwards and Fflur Dafydd; translations of works by Maupassant and Checkov and a brand new story by Caryl Lewis. Volume 2 also available.
Dyma adnodd defnyddiol i bob athro Cymraeg – ugain o straeon byrion gan wahanol awduron adnabyddus o fewn yr un llyfr. Gall dyn gymharu arddull a nodi'r dylanwadau, efallai, gan annog disgyblion i ddarllen straeon gwych a rhyfedd Guy de Maupassant, Chekov a Harkaitz, cyn mynd ati i ddarllen gwaith yr awduron Cymreig. Mae naws canrif o’r blaen ar waith Chekov a de Maupassant, ac mae lleoliad estron eu straeon yn cyferbynnu â bro ac ardal gyfarwydd Kate Roberts, Manon Rhys ac eraill. Yn yr un modd, mae personoliaethau’r awduron estron yn gwneud y darllen yn ddifyr ac yn ein tynnu o’n blwch bach cyfforddus Cymreig am ennyd.

Er bod Caryl Lewis wedi ysgrifennu stori dywyll, newydd ar gyfer y gyfrol hon, mae gwaith yr awduron eraill wedi eu casglu o wahanol gyhoeddiadau, a nodir hynny ar derfyn pob un.

Mae themâu y straeon yn oesol ac wedi eu dosbarthu’n daclus fel y gallwch bori yn ôl a blaen fel y dymunwch. Ceir creulondeb ac arswyd, cariad a chasineb, perthynas, siom, dadrithiad ac unigrwydd. Does dim angen i’r athro fynd dim pellach i ddarlunio datblygiad a chyfoeth cyfrwng y stori fer. [Ond, yn anffodus, bydd angen cadw golwg ar y mân wallau iaith].

Cyfrol 1 yw hon – sy’n awgrymu bod mwy i ddilyn o wasg y Lolfa cyn bo hir.

Siân Reeves

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Tabl Cynnwys:
Y Diafol - Guy de Maupassant
Castell Tywod - Fflur Dafydd
Y Ci Du - Mihangel Morgan
Mochyn Hir - Dyfed Glyn Jones
Te yn y Grug - Kate Roberts
Cyfrinach Gwraig Farw - Guy de Maupassant
Y Dyn yn y Parc - Eleri Llewelyn Morris
Y Cwilt - Kate Roberts
Ddylech chi ddim gwneud pethau'n rhy rhwydd iddyn nhw - Harkaitz Cano
Moelwyn Wy Melyn - Eigra Lewis Roberts
Buddugoliaeth Alaw Jim - Kate Roberts
Dau Gyfandir - Martin Huws
Pe Bai'r Wyddfa i Gyd yn Gaws - Mihangel Morgan
Y Cardotyn - Anton Chekov
Cwtsho - Manon Rhys
Glanhau Ffenestri - Sonia Edwards
Y Gell - Caryl Lewis
Ffordd - Dylan Iorwerth
Sul y Bresych - Sian Edwards
Map - Dylan Iorwerth
Gwybodaeth Bellach:
Cyfrol o ugain stori fer wedi eu dewis a'u dethol gan Emyr Llywelyn. Ynddi ceir clasuron o waith Maupassant a Chekov a addaswyd gan y golygydd, yn ogystal a storiau gan awduron profiadol, megis Mihangel Morgan, Eigra Lewis Roberts a Kate Roberts. Hefyd ceir gwaith awduron poblogaidd cyfoes yn cynnwys storiau gan Manon Rhys, Sonia Edwards a Fflur Dafydd yn ogystal â stori gan Caryl Lewis a ysgrifenwyd i'w chynnwys yn y gyfrol hon. Dyma gasgliad o storiau treiddgar, cofiadwy gan rai o brif awduron Cymru a'r cyfandir.

Mae copi braille, print bras a sain o'r llyfr yma ar gael i'w fenthyg gan RNIB Cymru. Cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth Hygyrch RNIB Cymru ar 029 2045 0440 neu gwybodaethhygyrchcymru@rnib.org.uk am fwy o wybodaeth.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cymru Gwynfor - Teyrnged ...
 
£13.26
 
Prynwch
Cerddi R. Williams Parry ...
R. Williams Parry
£17.50
 
Prynwch
Ac Yna Clywodd Sŵn y Môr
Alun Jones
£9.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch