Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres yr Onnen: Yani
Mari Stevens
ISBN: 9781847711380 (1847711383)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2009
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 195x130 mm, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel am ferch sydd â'i rhieni wedi gwahanu, gyda'i thad yn mynd nôl at ei wreiddiau ac yn olrhain ei gefndir Aborijini.

A novel about a girl whose parents have separated; her father returns to his roots and traces his Aboriginal background.
Ceir tair rhan ir nofel hon - dyddiadur Helen, merch fach Aborigini; hanes taith Gwawr yn Awstralia a rhai o chwedlau poblogaidd yr Aborigini. Defnyddir ffont wahanol ir amrywiol rannau – techneg syn hwyluso rhediad ac ystyr y stori gan fod y stori'n symud yn l ac ymlaen mewn amser sawl gwaith. Maer awdur wedi gwneud gwaith ymchwil trylwyr ac maer themu syn codi or nofel, megis y modd y maer brodorion yn cael eu trin, yn awr ac yn y gorffennol, yn berthnasol ac yn ddiddorol i blant.

Defnyddir geirfa addas ir grŵp targed sef plant 9–13 oed. Brithir y stori, er enghraifft, gan enghreifftiau o Gwawr yn ebychu As if, os nad ywn hapus. Llifar ddeialog rhwng y cymeriadau ifainc yn rhwydd ac ymdrinnir nifer o themu yn llwyddiannus tu hwnt yn y nofel hon.

Eirian Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Cafodd Mari ei magu yn Abertawe. Ar l bod yn y coleg yn Aberystwyth, aeth i deithio o gwmpas y byd, a threulio cyfnod yn byw yn Bondi, Sydney. Mae hi bellach yn gweithio i BBC Cymru yng Nghaerdydd. Ei diddordebau yw sgwennu, teithio, ymarfer corff, cymdeithasu a gofalu ar l ei mab bach, Dafydd Jac.
Gwybodaeth Bellach:
Cyfrol arall yng Nghyfres yr Onnen, sef nofelau heriol i blant rhwng 9 a 13 oed.

Mae rhieni Gwawr wedi gwahanu ac mae ei thad bellach wedi ymgartrefu yng ngwlad ei blentyndod, Awstralia. Mae Gwawr yn treulio cyfnod y Nadolig yno gydag e ai deulu.

Down i wybod am hanes dychrynllyd teuluoedd Aborigini ar effaith mae hyn wedii gael ar deulu Gwawr, ac syn dal i gorddir brodorion, genedlaethau yn ddiweddarach.

Taith i Awstralia yn ysbrydoli nofel

Pan fu Mari Stevens yn treulio cyfnod yn teithior byd, gwnaeth Awstralia tipyn o argraff arni. Bun byw yn Bondi, Sydney, am dipyn. Roedd tirwedd y wlad, yr ehangder, y bobl, eu traddodiadau au chwedlau wedi ei hysbrydoli. Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach, dymar ysbrydoliaeth hwnnwn cael ei droin nofel ar gyfer plant 9 i 13 oed.

Mae Yani yn ymwneud themu cyfoes fel tor-priodas, teulu estynedig, teithior byd, creu ffrindiau, a delio phobl o gefndiroedd gwahanol. Mae Gwawr yn mynd i dreulior Nadolig gydai thad yn Awstralia, ei wlad enedigol, ac yno maen dod ar draws teulu newydd a, thrwy ei ffrind Mani, maen dod yn gyfarwydd chwedlaur Aborigini, fel Yr Enfys Neidr ar Haul Ferch. Mae Gwawr yn sylweddolin raddol fod cefndir ei thad yn hollol ddieithr iddi ac maen darganfod hanes creulon a rhai cyfrinachau y mae ei thad wedi cadw oddi wrthi.

Dywed Meinir Wyn Edwards, un o olygyddion Y Lolfa: Mae Mari wedi llwyddo i greu nofel syn hollol addas ar gyfer yr oed targed. Bydd y darllenwyr yn uniaethu r ddau brif gymeriad sydd yn eu harddegau cynnar a hefyd yn dysgu am draddodiadau a chwedlau brodorion Awstralia ochr yn ochr bywyd trigolion Sydney heddiw. Maer iaith yn ffres ac yn fodern, ac mae yn y nofel amrywiaeth o arddulliau ysgrifennu, fel dyddiadur, llythyr a deialog gyfoes, fywiog.
Diweddarwyd ar 10 Mehefin 2010
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ditectif Geiriau 1
Bethan Clement
£4.99
 
Prynwch
Ditectif Geiriau 2
Bethan Clement
£4.99
 
Prynwch
Ditectif Geiriau 3
Bethan Clement
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch