Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Gadael Lennon
Bet Jones
ISBN: 9781847711434 (184771143X)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2009
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 195x130 mm, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dilyniant i Beti Bwt. Mae'r teulu bellach wedi ymgartrefu yn Lerpwl. Dyma gyfnod cyffrous sy'n cael ei bortreadu trwy lygaid merch yn ei harddegau, pan oedd y Beatles ar eu hanterth. Profiadau grymus a'r berthynas a'r tensiynau rhwng Beti a'i theulu a'i ffrindiau a gawn yn y nofel sensitif hon, sy'n rhoi darlun byw o'r 1960au.

A sequel to Beti Bwt. The family have by now settled in Liverpool. This exciting novel portrays life through the eyes of a teenager, when the Beatles were in their prime. It deals sensitively with personal experiences and the relationships and tensions between Beti and her family and friends in the 1960s.
Hyd yn oed os nad oeddech yn ddigon hen (neun ddigon o gwmpas eich petha!) i gofio cyfnod y 60au ar Beatlemania, maen gyfnod mae pawb wedi'i amsugno rhywsut fel profiad ail-law.

Cyffror cyfnod yma ywr cefnlen i ail nofel Bet Jones i oedolion wrth i ni ddilyn hanes y ferch ifanc Beti Hughes ai theulu wrth iddynt symud o Gymru i Lerpwl i fyw, ar tyndra syn deillio or mudo cymdeithasol hwnnw. Maen ddilyniant iw chyfrol gyntaf, Beti Bwt, ond mae Gadael Lennon yn gallu sefyll ar ei thraed ei hun hefyd.

Mae yma nofel ddarllenadwy syn cael ei hadrodd drwy lygaid y Beti nerfus yn ei harddegau. Llwyddodd yr awdures i greu prif gymeriad annwyl sydd hefyd yn gymysg oll i gyd fel pob cymeriad credadwy. Yn raddol, wrth i Beti ddod i ddygymod r newid byd rhwng Caer Delyn ym Mhen Llŷn ac ardal Edge Lane, mae ei hymlyniad wrth Gymru ar iaith yn gwanio. Liz ydy hi bellach y tu allan ir tŷ iw ffrindiau ac mae hin gorfod celur ffaith ei bod yn siarad unrhyw lingo arall, er mawr ofid i Ger, ei brawd cenedlaetholgar, sydd wedi aros yng Nghymru.

Mae cymeriad y fam hiraethus yn hofran yn barhaus ar gyrion profiadau Beti, ac yn ffigwr diddorol syn cael ei phortreadun gynnil.

Ar brydiau, cefais y prif naratif yn tindroi braidd, gyda gorddibyniaeth ar y dechneg o edrych yn l. Tybed na ellid bod wedi cyfleur wybodaeth mewn dull mwy dyfeisgar ar brydiau? Braidd yn stroclyd i mi hefyd oedd y dechneg o ddefnyddio llinellau o ganeuon y Beatles fel rhyw fath o is-deitl i bob pennod, ag eithrior bennod olaf syn dyfynnu un o ganeuon Dafydd Iwan. Dwn i ddim faint oedd hyn yn ychwanegu at y gwaith. Ond chwaeth bersonol ydi honno.

Wedi dweud hyn, ceir yn y nofel hon arddull ysgrifennu fywiog, gydag ambell ddisgrifiad godidog o ddoniol a gweladwy. Maer disgrifiadau o Lerpwl yn taro deuddeg, ac mae Bet Jones yn sicr wedi llwyddo i gyfleu blas cyfnod a lle.

Dyma nofel ddifyr syn bortread gonest o ffenomenon cymdeithasol sydd wedi cyffwrdd bywydau sawl teulu Cymreig, ar rhwyg oedd yn deillio o hynny. Maen werth ei darllen.

Mared Lewis

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Ganwyd Bet Jones ym mhentref Trefor. Mae'n athrawes yn Ysgol y Graig, Llangefni a bellach yn byw yn Rhiwlas ger Bangor.
Gwybodaeth Bellach:
Yesterday, all my troubles seemed so far away,
Now it looks as though they're here to stay ...


Mae'r Beatles ar eu hanterth a Liz (fel mae ei ffrindiau'n ei galw) yn ei harddegau yn darganfod rhyddid ieuenctid mewn cyfnod cyffrous yn Lerpwl - mynd i'r Picturedome, gwisgo sandals Doctor Scholl's, a phrynu recordiau a phosteri'r Beatles.

Ond mae tensiynau'n gwthio i'r wyneb. Dyw ei mam erioed wedi dygymod a'i bywyd newydd mewn gwlad arall ac ynghanol iaith estron; mae Ger, ei brawd, yn y Brifysgol yn Aberystwyth ac yn genedlaetholwr; ac mae Gwilym, ei thad, yn ceisio cadw'r ddysgl yn wastad, wrth i gyfrinachau gael eu cadw...

Listen, do you want to know a secret,
Do you promise not to tell...?


*************************************************

Tensiynau Bywyd Lerpwl y Gymraeg, Tryweryn ar Beatles

Bur mudo o Gymru i Lerpwl yn ran allweddol o hanes Cymru a Lerpwl ei hun, wrth i filoedd o Gymry dyrru yno o ddiwedd y ddeunawfed ganrif ymlaen. Daeth y capeli, yr enwau strydoedd a rhai or siopau mawrion i roi stamp Cymru ar Gymraeg ar y ddinas.

Ond prin y bur sn am y tensiynau ar problemau a ddaeth yn sgil symud o ddiwylliant, iaith a gwlad mor wahanol. Ond dyna y maer nofelwraig Bet Jones wedi geisio ei wneud wrth ysgrifennu ei hail nofel o dan y teitl Gadael Lennon.

Meddai Bet Jones: Dwin gobeithio fod y nofel yn dangos y trawsnewidiad mewn cymdeithas a theulu wrth symud o un diwylliant ir llall. Bur newid yman rhywbeth allweddol i sawl cenhedlaeth, gyda thyndra diwylliannol a ieithyddol yn datblygu wrth symud o ardaloedd gwledig i fwrlwm bywyd dinesig Saesneg.

Er nad ywr nofel hon wedi ei seilio ar brofiad personol, maen trio adlewyrchur newid ddaeth i lawer wrth orfod gadael ardal chwareli Gogledd Cymru am waith yn yr 1960au newid emosiynol ac anodd i blentyn ifanc fel a bortreadir yn y nofel.

Maer nofel Gadael Lennon yn ddilyniant i Beti Bwt a gyhoeddwyd gan Y Lolfa yn 2008, ond yn wahanol i honno, nid ywr nofel wedi ei seilio ar gymeraidau go-iawn. Meddai Bet: Er i mi weithio fel athrawes yn Lerpwl am gyfnod ar ddechraur 70au, does dim sail ffeithiol ir nofel hon... ond mae wedi ei lleoli yn ardal Edge Lane o Lerpwl ac mi wnes i fwynhaun arw mynd yno i ymchwilio ar ei chyfer.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Pigion 2000: Daniel Owen ...
Daniel Owen
£1.99
 
Prynwch
Beti Bwt
Bet Jones
£6.95
 
Prynwch
Cyfrinach Craig yr Wylan
Bet Jones
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Perl
Bet Jones
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Miriam, Daniel and Me
Euron Griffith
£9.99
 
Prynwch
Plant
Mali a'r Goleudy
Malachy Doyle
£12.99
 
Prynwch