Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cofio Tomos – Teyrngedau ac Erthyglau Tomos Befan Owen
ISBN: 9781847711441 (1847711448)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2009
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Golygwyd gan Huw Owen Fformat: Clawr Meddal, 213x138 mm, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £9.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Yn y gyfrol hon, cyflwynir detholiad o deyrngedau i Tomos Owen, Cynhyrchydd Chwaraeon BBC Cymru am ddeng mlynedd, a fu farw yn Ionawr 2009 ar ôl brwydr ddewr yn erbyn lewcemia. Trosglwyddir elw'r gyfrol i Gronfa Tomos Owen, 'Leukaemia Fund'.

A compilation of tributes to Tomos Owen, BBC Cymru's Sport Producer for ten years, who died in January 2009 following a brave battle against leukaemia. The proceeds of the book's sale goes towards Tomos Owen's 'Leukaemia Fund'.
Ym mis Ionawr eleni, siglwyd llawer ohonom ar l i ni glywed am farwolaeth Tomos Befan Owen, ac yntau ond yn ei dridegau cynnar. Un o gynhyrchwyr chwaraeon BBC Cymru oedd Tomos – yn fab i Dr Huw a Mary Owen, yn frawd i Hywel ac yn ffrind agos i Yvonne. Roedd Tomos, heb os, yn fachgen poblogaidd roedd y dorf a ddaeth iw angladd yng Nghapel Salem, Treganna yn brawf pendant o hynny yn ogystal r teyrngedau lu a ysgrifennwyd amdano. Ffrwyth y cofiannau hynny ywr gyfrol hon yn rhannol. Ceir yma hefyd gasgliad o luniau a nifer o ysgrifau a ysgrifennwyd gan Tomos nifer ohonynt wediu hysgrifennu yn ystod ei waeledd.

Ganwyd Tomos yng Nghaerdydd yn 1977 ac yn y brifddinas y treuliodd ei ddyddiau cynnar nes ir teulu symud i Aberystwyth yn 1985. Dychwelodd wedyn i Gaerdydd i astudio yn y Brifysgol ac yna i ddilyn gyrfa yng nghoridoraur BBC yn Llandaf. Ar hyd ei daith, fe ddisgleiriodd Tomos. Yn gynnar iawn, roedd hin amlwg fod Tomos yn fachgen dawnus ac yn ymddiddorin fawr mewn chwaraeon a cherddoriaeth. Doedd ryfedd, felly, iddo wneud ei farc yn Adran Chwaraeon y Bb. Fel un a welodd Tomos wrth ei waith, fe alla ich sicrhau nad oedd ei swydd yn un hawdd. Fel cynhyrchydd, rhaid bod ar ofyn pawb a phopeth a chadw trefn ar lu o ohebwyr mewn amrywiol feysydd ar yr un pryd! Fel y dengys y teyrngedau yn y gyfrol hon, roedd Tomos yn feistr ar hynny. Byrdwn y teyrngedau yw nad oedd yr un dasg yn ormod iddo ac yr oedd wastad yn siriol, pa faint bynnag oedd llwyth ei waith. Cyfeiriar teyrngedau hefyd at ei bersonoliaeth hyfryd a diymhongar, at ei sgiliau arbennig ar y cae criced ac at ei ddewrder anhygoel yn wynebu ei salwch. Mae yma lu o deyrngedau hwynt oll yn ddifyr ac yn ddarllenadwy, ac yn rhoi darlun clir a chywir iawn o bersonoliaeth Tomos. Difyr hefyd ywr lluniau, boed yn lluniau teulu, ysgol neu ffrindiau a chyd-weithwyr.

Ysgrifau gan Tomos ei hun yw gweddill y gyfrol y mwyafrif wedi ymddangos ar wefan BBC Cymru yn 2008 ac eraill yn adroddiadau ar gmau tm criced Salem capel y bu Tomos yn aelod gwerthfawr ohono. Maer ysgrifau oll yn dangos yn glir ddawn ysgrifennu bachog, llawn hiwmor a sylwgar Tomos.

Rwyn siŵr bod y rhan fwyaf o bobl a oedd yn adnabod Tomos wedi prynu a gwerthfawrogir gyfrol hon eisoes ond dyma gyfrol y gall y sawl na chafodd y fraint o adnabod Tomos ei gwerthfawrogi hefyd. Bydd elw gwerthiant y gyfrol yn cael ei roi i Gronfa Tomos Owen Leukaemia Fund.

Sarah Down

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Yn y gyfrol hon cyflwynir detholiad o'r teyrngedau a'r negeseuon a gyflwynwyd er cof am Tomos Befan Owen, Cynhyrchydd Chwaraeon dawnus BBC Cymru am ddeng mlynedd; casgliad o ffotograffau yn darlunio gwahanol agweddau o'i fywyd; a detholiad o'i ysgrifau, gan gynnwys ei golofn wythnosol ar wefan BBC Cymru'r Byd, "Wythnos Gron", Mawrth-Rhagfyr 2008.

Bydd ei sylwadau craff ar y prif ddatblygiadau yn y byd chwaraeon yng Nghymru o ddiddordeb arbennig i ddilynwyr amrywiol chwaraeon Cymru.

Bu farw Tomos yn Ionawr 2009 ar ol brwydr ddewr yn erbyn leukaemia:trosglwyddir elw gwerthiant y gyfrol i Gronfa Tomos Owen Leukaemia Fund.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Fleeing Franco - How ...
Hywel Davies
£4.99
 
Prynwch
Elis o'r Nant - ...
Vivian Parry Williams
£7.50
 
Prynwch
O Bedwar Ban Byd 2
Sioned V. Hughes
£8.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch