Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Alias, Myth a Jones - Comic gan y Dyn Dŵad, Goronwy Jones
Dafydd Huws
ISBN: 9781847711700 (1847711707)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2009
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 198x130 mm, 160 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £6.95   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr llawn hiwmor arall gan y Dyn Dŵad, yn dilyn Chwarter Call, Un peth 'di Priodi..., a Walia Wigli. Erbyn hyn, mae'r Dyn Dŵad yn ceisio gwneud bywoliaeth fel comic. Cafodd ei anrhydeddu i'r Orsedd a phinacl ei yrfa oedd cael perfformio yn y Babell Lên.

Another humorous volume by 'Y Dyn Dwad'; a sequel to Chwarter Call, Un peth 'di Priodi..., and Walia Wigli. The protagonist is now trying to make a living as a comedian. He was honoured by the Gorsedd of the Bards, and the highlight of his career came when he performed at the Literary Pavillion.
Mae bron i ddeugain mlynedd wedi pasio ers i Goronwy Jones ddechrau cofnodi ei brofiadau fel dyn dŵad yng Nghaerdydd yng ngholofnau papur bro Y Dinesydd, ac mae wedi bod yn tynnu blew o drwynau parchusion y genedl byth ers hynny. Ond er bod Goronwy yn ei ystyried ei hun yn unigolyn ar y cyrion, ymhell or brif ffrwd ddiwylliant, yn eu doethineb penderfynodd Pwyllgor Lln Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, 2008, estyn gwahoddiad iddo rannu ei brofiadau hufen y Sefydliad am awr bob amser cinio ar lwyfan y Babell Ln.

Y cyflwyniadau eisteddfodol hyn yw asgwrn cefn y gyfrol ddiweddaraf o waith Goronwy Jones, ynghyd chefndir ei daith i gyrraedd y pinacl hwn yn ei yrfa fel stand yp. I unrhyw un syn adnabod ei waith, dymar dogn diweddaraf ganddo o hanes cymeriadau cyfarwydd yn ei arddull ddychanol arferol.

Yn ogystal chael y gg yn y Babell Ln, caiff Goronwy ei dderbyn ir Orsedd, ac fel y gellid disgwyl, unwaith eto caiff hwyl yn rhoi pn go finiog mewn ambell swigen hunanbwysig. Pan gaiff ei gywiro gan un or gorseddigion ffroenuchel syn egluro iddo mai Gorsedd y Beirdd ywr enw cywir, ac nid Gorsaf y Beirdd, ateb Goronwy iddo ar unwaith, o weld bod statws uwch i rai gwisgoedd nai gilydd, yw bod pawb yn yr Orsaf yn gwybod eu steshon felly, tydi?

Diolch byth, felly, fod yna rywun a all osod trefn ar Goronwy, sef trefnydd y Babell Ln, y swyddog r enw godidog Meinir Orsedd. Ymysg ei dyletswyddau niferus hi mae siarsio beirdd i adael eu poteli gwin yn y cefn cyn y Talwrn a ballu.

Ond mae mwy ir gyfrol nar Eisteddfod. Awn gyda Goronwy i un o giniawaur Academi, lle maer fwydlen ddwyieithog yn cael sylw - A trio of Portmeirion starters mae on ddeud yn Susnag. Ond fasa chin licio trio rhein i ddechra maen on ddeud yn Gymraeg; i rannu ei farn am adeilad newydd y Cynulliad gyda Rhun ap Iorwerth - `Be tin galw rwla sy ddim cweit yn senedd - sen ma siŵr ia?; ac i gwrdd chomisiynydd rhaglenni gwallgof yn S4C. Ie, dyna nhw, buchod sanctaidd y Sefydliad Cymraeg.

Os nad ydych chin ymwybodol o faterion cyfoes y Gymru Gymraeg, neu os nad ydych chi wedi dod ar draws Goronwy Jones or blaen, mae yna berygl y byddwch chi ar goll yng nghanol y cyfeiriadau deifiol ar clyfrwch geiriol. Ond ir rheini sydd wedi dilyn Goronwy ai anturiaethau dros y blynyddoedd, dyma gyfle arall i fwynhau chwerthin am ben cymeriadau hunanbwysig a defodau unigryw Cymru, yn ogystal gwingo a gwenu wrth ir geiriau mwys ar jcs bentyrru y naill ar l y llall. Ac efallai y bydd rhai or rheini a fun protestio mor groch yn ei erbyn yn ystod y 70au yng Nghaerdydd yn falch i weld ei fod yntau, or diwedd, yn ei wisg orseddol, yn un ohonyn nhw.

Catrin Beard

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Sioni-pob-swydd fu'r Dyn Dŵad ar hyd ei oes ond braidd yn hwyr yn y dydd, ac yntau yn ei ddeugeiniau, penderfynodd Goronwy Jones newid cyfeiriad ei yrfa a cheisio gwneud bywoliaeth fel comic.

Dyn yr ymylon fu Goronwy erioed a thestun syndod i bawb oedd y ffaith ei fod wedi dewis sefyll ar ei draed a pherfformio mor ddigywilydd a phot llaeth ar lwyfannau'r genedl mor gyson. Pinacl ei yrfa gomic hyd yma oedd cael perfformio yn y Babell Ln yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, gyda'r cwbwl yn cael ei ddarlledu'n fyw ar S4/C bob dydd.

Ymunwch 'r Dyn Dŵad ar ddechrau ei berfformiad, yn chwysu chwartiau wrth feddwl am y dasg sydd o'i flaen ...

**************************************
Alias, Myth a Jones: Comic gan y Dyn Dwad

Ar l blynyddoedd maith o sgwennu nofelau aflwyddiannus, maer Dyn Dwad wedi penderfynu sgwennu comic. Cyhoeddir Alias, Myth a Jones gan wasg Y Lolfa. Ers pedair blynedd, mae Goronwy Jones, y Dyn Dwad, wedi bod yn ceisio sefydlui hun fel comedwr stand-up. Roedd 2008 yn flwyddyn arwyddocaol iddo daeth yn aelod or Orsedd a phinacl iw yrfa gomic oedd cael ei wahodd i gynnal sesiwn tri chwarter awr o ddydd Llun i ddydd Gwener yn y Babell Ln ar y Maes yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd ( ac ar y chwechad dydd gorffwysodd Gron oi waith, ia!). Maer gyfrol yn dechrau ar gychwyn perfformiad cyntaf y Dyn Dwad ar ddydd Llun yr Eisteddfod, yn gwisgo iwnifform pregethwr ac yn chwysu chwartiau.

Yr hyn a gawn yn y gyfrol ywr sesiynau stand-up o flaen cynulleidfa fywr Babell Ln, sydd hefyd yn cael ei ddarlledu ar S4/C a digwyddiadau eraill syn gysylltiedig r rheiny. Caiff Gron ei gyfweld adeg Agoriad y Queenulliad; cael ei wahodd i Osod plac ar y Black Boy nl yn ei dre enedigol, Caernarfon; ymddangos ar sioe Llyfr y Ganrif ; darlithio i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd a pherfformio (heb wahoddiad) yng Nghanolfan y Muleniwm ar noson y Jonesus. Mae sefydliadau ac unigolion amlwg Cymru yn dod o dan y lach, ac mae hiwmor sych ac ymadroddion unigryw Goronwy yn dal i ddiddori darllenwyr ers cyhoeddi ei gyfrol gyntaf Dyddiadur Dyn Dwad yn 1978. Yn l Wil Sam, Toblern yw drama, weithiau ar i fyny ac weithiau ar i lawr. Maer un peth yn wir am Goronwy druan un cam ymlaen a dau gam yn l. Dyna yw ei hanes bob amser.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Hogan Horni Isio Mwy
Menna Medi
£3.00
 
Prynwch
Tipyn O'n Hanes: Stori'r ...
Catrin Stevens
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch