Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Caersaint
Angharad Price
ISBN: 9781847711717 (1847711715)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2010
Cyhoeddwr: Y Lolfa, Tal-y-bont
Fformat: Clawr Meddal, 193x130 mm, 384 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £8.95 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Mawrth 2010
Nofel hirddisgwyliedig yr awdures dalentog Angharad Price, a enillodd y Fedal Ryddiaith yn 2002 gyda'r clasur O! Tyn y Gorchudd. Nofel yw hon am Jaman Jones sy'n dychwelyd i'w dref enedigol ar ôl etifeddu tŷ ei fodryb, ac mae'n cynnig sylwebaeth ddeifiol ar fywyd tref Gymreig ar ddechrau'r 21ain ganrif.

A novel by the award-winning novelist Angharad Price, whose classic, O! Tyn y Gorchudd won her the Literary Medal at the 2002 National Eisteddfod. This novel tells the story of Jaman Jones returning to his home town, after inheriting his aunt's house. It offers an insight into Welsh urban life at the beginning of the 21st century.
Y chweched o Fai ac mae na ddau etholiad. Dau? meddech chi. Ia, ac ar hyn o bryd does dim amheuaeth ynglŷn pha un sy wedi gafael ynof i. Rydw i yng nghanol berw hystings Caersaint a fedra i yn fy myw roi'r nofel i lawr.

Mae dau arweinydd gwahanol iawn yma - Med Medra i slicrwydd ai ffraethineb, ochr yn ochr r Jamal naf, onest a gwylaidd. Ond fe fydd yn rhaid i chi ddarllen nofel Angharad Price i gael y canlyniad.

Go brin y byddai ceisio gwerthu nofel sydd yn sn am etholiad yn denu neb iw benthyg heb sn am ei phrynu pan for cyfryngau wedi ein trochi (an boddi ar brydiau ) gyda blas a diflastod yr etholiad. Peidiwch phoeni, mae Caersaint (ar enwau cyfareddol fel Tonwen Bold, Angharad Bugbird, Babs Inc, Alun Stalin ac eraill) yn ddifyrrwch pur o grwydro hamddenol braf o Ffordd Bethlehem i gyfeiriad Stryd Victoria, hebio Gwynfa Stores ar siop jips i ferw tafarn y Mona ai theulu anghymarus ac anghytn. Yma, down i gwmni Pepe, Heulwen Hwr, Haydn Palladium, Phil Golff, Pen Monyn a Magnum, y daeargi mwngral. Arwr y nofel (ac mae on dipyn o arwr) ydy Jamal Gwyn Jones ac mae ei fywyd yn ddrych o fywydau nifer o rai eraill, sydd fel pe bai bywyd ei hun yn chwarae triciau nhw - anffodusion syn cael a cholli, sydd bron chyrraedd ac ynan crwydro, yn dyheu am y newydd ac eton methu gollwng yr hen. Maen ddirdynnol ar brydiau.

Ar brydiau yn unig oherwydd dyma gryfder Angharad Price. Maen gallu cyflwyno gwirioneddau a chondemniad grymus on cymdeithas wrth iddi wneud i ni chwerthin yn braf ar yr un pryd . . .

Ir rhai ohonom a wirionodd ar O! Tyn y Gorchudd mae edrych ymlaen mawr wedi bod am ei hail gyfrol. Ond mae hon yn gyfrol hollol wahanol, ond yr un mor orchestol gan mai clust a llygad llenor arbennig iawn sydd y tu l i hon hefyd. Llygaid yr un awdur an swynodd Chwm Maesglasau syn gweld ac yn disgrifio Coronau gleision Eryri. Porfeydd gleision y tir. Y Fenain las arian. Ac yng nghanol hyn i gyd, fel brenhines nad oedd yn fawr ond mawreddog, ond eton urddas i gyd, ymgodai tref Caersaint yn dyrau ac yn doeau ar rheinyn disgleirion borffor las wedi glaw a haul y gwanwyn. Yr un glust firain a wrandawodd ar sgwrs Evan bach ai nain yng nghegin gefn Tynybraich sydd hefyd yn clywed sgwrs Alun Stalin a Jamal Gwyn: Does gin i ddim diddordab mewn gwleiyddiaeth. Nag oes, mwn. Maer hogyn acw yn tŷ ni yn union yr un fath. Petha difrifol yn mynd ymlaen yn ei dre fo i hun . . . Dach chin pathetig. Plant Thatcher . . . Siwpyrgliwioch tina i st compiwtars, er bod gynnoch chi goesa ar rheiny yn gweithio. Eich penna ach calonna wediu heijacio gan Bill Gates a Richard Branson . . .

Yn dal heb eich argyhoeddi? Wel, mae yma stori garu hefyd!

Eirwen Llwyd Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com,/i>, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Mae Angharad Price yn byw yng Nghaernarfon ac yn darlithio ym Mhrifysgol Bangor. Enillodd ei nofel, O! Tyn y Gorchudd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Tyddewi 2002 a gwobr Llyfr y Flwyddyn 2003.
Gwybodaeth Bellach:
Ei chariad tuag at dref Caernarfon a ysbrydolodd yr awdur Angharad Price i ysgrifennu ei nofel newydd, Caersaint.

Dair blynedd yn l, roedd cael dychwelyd i Gaernarfon yn bleser i Angharad Price, ac felly dyma fynd ati i geisio dangos ei gwerthfawrogiad or dref drwy ysgrifennu nofel amdani dan yr enw Caersaint.

Maer gyfrol yn dilyn ymdrechion Jaman Jones i ganfod ei hun wedi iddo etifeddu ty Arfonia Bugbird. Wedi bod i ffwrdd o Gaersaint ers sawl blwyddyn mae ei ddychweliad yn creu chwilfrydedd ymysg ei gymdogion. Cawn ddod i adnabod nifer or trigolion lleol gan gynnwys Babs Inc, golygydd y papur lleol, rhai o yfwyr ffraeth y Mona a Tonwen Bold, gwraig Med Medra y gwr sydd am godi Caersaint yn ei hl ac ennill etholiad i fod yn faer y dref. Ond mae nifer o drigolion yn gwrthwynebu. A fydd rhywun yn gallu ei rwystro?

Er mai Caernarfon yw cefnlen y nofel hon, maen stori berthnasol i unrhyw dref yn unrhyw ran o Gymru, ac maer awdur yn sicr na fydd neb o drigolion Caernarfon yn llwyr adnabod trigolion Caersaint.

"Dwi wedi bod yn ofalus i beidio rhoi neb go iawn yn y nofel, ond dydy hynny ddim yn golygu nad oes yna bethau dwi wedi clywed pobl go iawn yn eu dweud yn y nofel. Mae llawer or sgwrsio yn y gyfrol wedi ei ysbrydoli gan sgwrsio go iawn, ac yn aml maer pethau syn cael eu dweud yn ysbrydoli cymeriad," eglura Angharad Price a ddawn wreiddiol o bentref Bethel, rhyw ddwy filltir i ffwrdd o Gaernarfon.

Fel pob tref arall yng Nghymru, mae gan Gaersaint ei chymeriadau, ac mae ganddi hefyd ei phroblemau, ac or problemau hyn y mae llawer or stori yn deillio.

"Mi oedd yna rai pethau ron i eisiau eu tynnu mewn yn benodol yn y nofel, fel y tensiwn rhwng twristiaeth a threftadaeth, yn ogystal hanes a chwedloniaeth y dref. Ond ron i hefyd eisiau cyfleur bywiogrwydd sydd yma," meddai'r awdur.

A hithau wedi ennill y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Tyddewi yn 2002 a gwobr Llyfr y Flwyddyn yn 2003 gydai nofel ddiwethaf, O, Tyn y Gorchudd, mae Angharad bellach yn ddarlithydd Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor. Mae llenyddiaeth, felly, yn rhan oi bywyd dyddiol, ond gyda dau o blant ifanc, mae amser i ysgrifennu er ei phleser ei hun yn brin iawn i Angharad.

"Ma ysgrifennu yn un or petha' pwysica yn fy mywyd i faswn in ei ddweud; rhywbeth syn ymylu ar fod yn rheidrwydd. Mae hynnyn golygu defnyddior ychydig amser sbr sydd gen i, ond mae o werth yr aberth!"
Diweddarwyd ar 02 Mawrth 2010
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Cymêrs Cymru: ...
Emlyn Richards
£4.95
 
Prynwch
Ar y Lein Eto Fyth!
Bethan Gwanas
£7.95
 
Prynwch
Maison du Soleil, Y
Mared Lewis
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch